Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

O polskich działkowcach w międzynarodowym Biuletynie - 24.10.2012

W ostatnim czasie ukazał się Biuletyn „Bindestrich 50”, który wydawany jest przez Międzynarodowe Biuro Ogrodów Działkowych i Rodzinnych w Luksemburgu. Na łamach tej publikacji zamieszczono zdjęcia z Konferencji naukowej w Zurichu, która odbyła się pod koniec sierpnia br. Na konferencję tę przybyli m.in. reprezentanci Związków Działkowców z Niemiec, Luksemburga, Danii, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Holandii i Austrii. Polski Związek Działkowców reprezentowała delegacja, której przewodniczył Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki. Zebrani w Zurichu na Zgromadzeniu Ogólnym MBORiD przedstawiciele wszystkich krajów członkowskichz niepokojem przyjęli sygnały o próbach ograniczenia praw polskich działkowców, a po zapoznaniu się z informacją na temat orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego RP z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, uznali za konieczne zajęcie stanowiska i skierowali list do władz polskich.

 

Fot. Chris Zjdeveld, Prezydent Biura Międzynarodowego podpisujelist do polskich władz

W wystąpieniu tym skierowano prośbę do władz polskich o podjęcie działań, skutkujących ustanowieniem rozwiązań prawnych zapewniających należytą ochronę praw działkowcow w Polsce w ramach polskiej Konstytucji, a także o poszanowanie przez władze państwowe autonomii PZD, jako organizacji pozarządowej. List skierowano do:Marszałek Sejmu Ewy Kopacz, Premiera Donalda Tuska,Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka.

 

Fot. Reprezentanci związków narodowych solidarnie podpisali list do polskich władz

Biuletyn informacyjny Biura Międzynarodowego ukazuje się kilka razy w roku i rozsyłany jest do wszystkich związków narodowych działkowców. Służy wymianie doświadczeń europejskich działkowcow, zarówno w zakresie kwestii ogrodniczych i społecznych, jak i organizacyjnych i prawnych.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.