Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Z życia ROD

"Działki po wyroku Trybunału Konstytucyjnego” - 22.10.2012

W dniu 6 października 2012 r. o godz. 14.00, w domu działkowca rodzinnego ogrodu działkowego „Waszyngtona” w Warszawie odbyło się spotkanie działowców z kompleksu ROD Waszyngtona z przedstawicielami władz dzielnic, radnymi, posłami i senatorami z terenu Warszawy, pod hasłem „ Działki po wyroku Trybunału Konstytucyjnego”. Na to spotkanie zaproszone zostały również media (telewizja, prasa).

Spotkanie zostało zorganizowane między innymi przez Panią Prezes Zarządu ROD „Waszyngtona” Barbarę  Frydrychewicz. Celem spotkania było przedstawienie zebranym sytuacji ogrodów po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego i wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie obrony ogrodów działkowych w obecnej sytuacji prawnej.  

        Z grupy zaproszonych gości w spotkaniu udział wzięli i zabrali  głos popierając funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Warszawy, Wiceburmistrz dzielnicy Pragi Południe Adam Grzegrzółka i Konstanty Bartoń, Wiceburmistrz dzielnicy Mokotów Piotr Boresowicz, radni z terenu Warszawy - Katarzyna Olszewska, Marek Borkowski, Marcin Kuś, Dariusz Lasocki, Adam Cieciura, Bartłomiej Wichniarz, Paweł Pawlak, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Warszawy- Sebastian Wierzbicki, senator Marek Borowski, euro poseł Marcin Święcicki.

Posłowie i senatorowie uczestniczący w spotkaniu w swoich wystąpieniach zdecydowanie potwierdzali swoje poparcie dla projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Radni zaś proponowali wsparcie i pomoc przy wpisywaniu rodzinnych ogrodów działkowych do planów zagospodarowania przestrzennego.

            Ważnym tematem poruszanym na spotkaniu był obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przygotowany przez Polski Związek Działkowców Krajową Radę, który omówiła Pani Agnieszka Pawlak inspektor ds. terenowo-prawnych w OZM PZD. Temat projektu ustawy podczas spotkania był szczególnie ważny z uwagi na odbywający się w tym dniu równolegle X Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców, który miał zatwierdzić treść  omawianego aktu prawnego.

Przedstawiciel OZM PZD zabierając głos apelował również do przedstawicieli władz dzielnic w sprawie uwzględniania rodzinnych ogrodów działkowych w planach zagospodarowania przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy, a także o lepszą współpracę z zakresie regulacji stanów prawnych ogrodów. To bardzo ważny temat dla działkowców i ogrodów warszawskich.

Spotkanie zostało zorganizowane głównie z myślą o działkowcach, mieszkańców dzielnicy Pragi Południe , zaniepokojonych wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego oraz nurtującymi ich obawami podsycanymi pogłoskami, indywidualnymi wypowiedziami i artykułami w prasie.

Na spotkaniu zostały przygotowane i odczytane dwa apele: w sprawie obrony istnienia ogrodów działkowych skierowany do Rady Miasta  , apel skierowany do Sejmu RP i  uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego zawierające zapisy dot. rodzinnych ogrodów działkowych. Apele zostały skierowane do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rady Miasta Stołecznego Warszawy.

 Przyjęty zostal także A

 

Sporządziła Agnieszka Pawlak

Inspektor ds. terenowo-prawnych

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio