Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Komunikat Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych - 12.10.2012

W dniu 12 października br. pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, zawiadomił Marszałek Sejmu o utworzeniu tego Komitetu i złożył projekt ustawy wraz z uzasadnieniem. Złożono również niezbędne załączniki, w tym wykaz 1280 podpisów osób z całej Polski, które wyraziły swoje poparcie dla projektu ustawy.

Zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej nie oznacza jeszcze rozpoczęcia ogólnopolskiej akcji zbierania podpisów pod projektem.

Teraz Marszałek Sejmu zobowiązana jest wydać w ciągu 14 dni postanowienie w przedmiocie przyjęcia powyższego zawiadomienia. Jeżeli tak się stanie, wówczas Komitet będzie musiał publicznie ogłosić o nabyciu osobowości prawnej, adresie oraz miejscu udostępnienia projektu ustawy do publicznego wglądu. Dopiero po takim ogłoszeniu Komitet może rozpocząć rozpowszechnianie projektu, kampanię promocyjną oraz zbieranie podpisów obywateli popierających ten projekt. Aby projekt mógł być rozpatrzony w Sejmie, Komitet musi zebrać pod nim nie mniej niż 100 tys. podpisów w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania przez Marszałek Sejmu postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu. Dlatego też Komitet niezwłocznie poinformuje o fakcie otrzymania takiego postanowienia, aby jak najszybciej rozpocząć akcję zbierania podpisów pod projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.    

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio