Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Rzecznik praw obywatelskich zaniepokojona losem działkowców? - 12.10.2012

Rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz zwróciła się do premiera Donalda Tuska z zapytaniem, czy rząd podjął kroki mające na celu prawidłowe  wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca br.


 W swoim liście Irena Lipowicz zwraca uwagę na fakt, że TK zakwestionował aż 24 zapisy ustawy o ROD i wyznaczył zaledwie 18 miesięcy na uchwalenie nowej ustawy. Jeżeli do tego czasu nowe regulacje prawne nie wejdą w życie, działkowcy bezpowrotnie utracą prawa do terenów zajmowanych obecnie przez rodzinne ogrody działkowe. Ponieważ sytuacja ta wywołuje duży niepokój wśród działkowców Rzeczniku Praw Obywatelskich zwraca się do premiera Donalda Tuska z prośbą o udzielenie informacji na temat podjętych przez Radę Ministrów działań, mających na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz uregulowanie sytuacji prawnej polskich działkowców.

Nieprzeceniona rola ogrodów działkowych

W swoim liście Irena Lipowicz zwróciła także uwagę na fakt, że ogrody działkowe, szczególnie w polskiej rzeczywistości, spełniają trudną do przecenienia rolę. „Umożliwiają rekreację na świeżym powietrzu, zapewniają kontakt z naturą. Korzystanie z nich nie wymaga wnoszenia wygórowanych opłat, przez co są one dostępne także dla mniej zamożnych rodzin, które nie mogą sobie pozwolić na zakup działki poza miastem” – pisze rzecznik praw obywatelskich. Podkreśla także, że działki spełniają również funkcje socjalne, zapewniają użytkownikom dostęp do tanich warzyw i owoców czy możliwość zorganizowania wakacji poza domem tym rodzinom, które nie mogą sobie pozwolić na dalsze wyjazdy. Zdaniem Ireny Lipowicz ogrody działkowe odgrywają szczególną rolę w życiu osób starszych. „Działki zapewniają im zajęcie, stały kontakt z grupą osób o podobnych zainteresowaniach w różnym wieku, aktywność fizyczną która pozwala im na dłuższe zachowanie zdrowia i dobrego samopoczucia. Osoby starsze w polskich miastach niestety rzadko mają możliwość powszechnego korzystania z innych form rekreacji. Przez trudną sytuację finansową ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia, a także uprzedzenia społeczne są bardzo często ofiarami wykluczenia”- twierdzi Irena Lipowicz.

Rzecznik praw obywatelskich przypomina także, że funkcjonowanie ogrodów działkowych nie stanowi obciążenia dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego, nie wymaga także nakładów organizacyjnych. Zapewnienie realizacji celów ogrodnictwa działkowego przy użyciu innych środków byłoby zaś kosztowne i wymagałoby większego zaangażowania władz publicznych.

 Zdaniem Irenay Lipowicz z opisanych względów utrzymanie możliwości korzystania z ogrodów działkowych na zasadach zbliżonych do obecnych, wydaje się być uzasadnione.

 (mz)

(źródło fot: Wikipedia)

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.