Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Informacja z posiedzenia Okręgowego Zarządu PZD w Częstochowie - 10.10.2012

W  dniu  8  października  2012  roku  w  siedzibie   Okręgowego  Zarządu  PZD  obradowało  VI  posiedzenie  OZ  PZD.  W  posiedzeniu  uczestniczyli  członkowie  Okręgowej  Komisji  Rewizyjnej  i  Rozjemczej. Prezes  po  powitaniu  uczestników  posiedzenia  przedstawił  proponowany  porządek,  który  obejmował  przede  aktualną  sytuację  Związku  oraz  rolę  i  znaczenie    X  Nadzwyczajnego  Zjazdu  Delegatów  PZD.   Frekwencja  na  posiedzeniu  wyniosła  76,2 %. Obecnych  16  na  21 członków  OZ.   

Prezes  OZ  Andrzej  Wosik  w  swoim  wystąpieniu  szeroko  omówił  przebieg  i  organizację  X  Nadzwyczajnego  Zjazdu  Delegatów  PZD,  który  obradował  w  Warszawie  w  dniu  06.10.2012  roku. W  Zjeździe  uczestniczyło  16  pocztów  sztandarowych  oraz  Prezydent  i  Przewodniczący  Międzynarodowego  Biura  Ogrodów  Działkowych  i  Rodzinnych.  W  Zjeździe  nie  uczestniczyli  żadni  politycy.    Ze  względu na  powagę  spraw  i    przyjęcie  przez  Zjazd  projektu  ustawy  o rodzinnych  ogrodach  działkowych  opracowanego  przez  powołany  zespół  prawników  po  orzeczeniu  Trybunału  Konstytucyjnego  ważnym  obecnie etapem  jest  zarejestrowanie  komitetu  w  kancelarii  Sejmu.  Do  tego  potrzebne  nam jest  zebranie  1.000  podpisów  poparcia  tego projektu.  Kolejnym  etapem  będzie  społeczna  zbiórka  przynajmniej  100.000  podpisów  poparcia  pod  tym  projektem.  Ja  osobiście uważam,  że  uda się  nam  zebrać  ponad  2.000.000  podpisów  pod  tym  projektem.  Podobnego  zdania  jest  Prezes  Związku  E.  Kondracki.

W  dalszej  części  wystąpienia  Prezes  poinformował,  że  wszystkie  ugrupowania  polityczne  będą  składały  swoje własne  projekty  ustawy  w  tej  sprawie  do  Sejmu.  Obecnie swój  projekt  złożyli  członkowie  SP.  Jest to  taki  sam  jak  projekt  Posła  A.  Dery,  który  w  2009  roku  został przez  Sejm  RP  odrzucony  w  pierwszym  czytaniu.  Są  w  przygotowaniu  projekty  SLD  oraz  PO.  

Sekretarz  OZ  Adam  Więcławik  przedstawił  dokumenty  przyjęte przez  X  Nadzwyczajny  Zjazd  Delegatów  PZD.  W  dyskusji  głos  zabrało  6  członków,  którzy  w  swoich  wystąpieniach  popierali  opracowany  projekt  ustawy  oraz  zbieranie  podpisów  jego  poparcia  przez  działkowców, ich rodziny  i  przyjaciół  ogrodnictwa  działkowego.

Przewodniczący Komisji  Uchwał i  Wniosków  przedstawił  propozycję  dokumentów  z  posiedzenia:

  1. Uchwała  Nr  1/VI/2012.  W  sprawie roli  i  znaczenia  X  Nadzwyczajnego  Zjazdu  PZD.
  2. Stanowisko  w  sprawie  poparcia  obywatelskiego  projektu  ustawy.
  3. Przesłanie  do  posłów  i  senatorów ziemi  częstochowskiej  o  poparcie  obywatelskiego  projektu ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych.

Na  zakończenie  Prezes  OZ podziękował  członkom  OZ  i  członkom  komisji  statutowych  za  udział  w  dzisiejszym   posiedzeniu.

Informację  opracował:  Sekretarz  OZ  PZD  Adam  Więcławik

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio