Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Posiedzenia Okręgowych Zarządów - 10.10.2012

W dniu 8 października br. we wszystkich Okręgowych Zarządach odbyły się poszerzone posiedzenia okręgowych zarządów PZD, w których uczestniczyli także członkowie Okręgowych Komisji Rozjemczych i Okręgowych Komisji Rewizyjnych. Celem posiedzeń było przedstawienie i omówienie najważniejszych postanowień  Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, który odbył się 6 września br. Najważniejsza informacja przekazana uczestnikom posiedzeń dotyczyła obywatelskiego projektu ustawy o ROD, który został przyjęty przez Zjazd. Prezesi omówili też działania, które należy podjąć, by nowa inicjatywa ustawodawcza PZD mogła trafić do Sejmu.  

Uczestnicy posiedzenia przyjęli  liczne stanowiska i uchwały, w tym m.in. w sprawie znaczenia Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, w sprawie poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz  podziękowania dla Prezesa KR PZD za wysiłek i trud wkładany w obronę ogrodów i Związku.

Uczestnicy narad  wyrazili swoje poparcie dla projektu obywatelskiego oraz zapewnili, że złożą pod nim swoje podpisy.

Pierwsze relacje z posiedzeń poszczególnych OZ oraz przyjęte dokumenty  pojawiły się już na naszej stronie. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią (czytaj więcej – Informacje  z OZ, oraz b. wydarzenia).

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio