Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Powołano Komitet Inicjatywy Ustawodawczej - 10.10.2012

Podczas Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, który odbył się 6 października w Warszawie, powstał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, którego celem jest zebranie podpisów pod projektem związkowej ustawy. W jego skład weszło 15 osób – członków Krajowej Rady PZD i Okręgowych Zarządów Polskiego Związku Działkowców.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, Komitet zobligowany był do wyznaczenia pełnomocnika. Na tę funkcję wybrany został - Bartłomiej Piech, a jego zastępcą został Tomasz Terlecki.

Do Komitetu łącznie przystąpiły 193 osoby.

Działania Komitetu

Po zebraniu 1000 podpisów popierających obywatelski projekt ustawy o rod, pełnomocnik Komitetu złoży u Marszałka Sejmu RP zawiadomienie o utworzeniu komitetu wraz z projektem ustawy, wymaganymi załącznikami i zebranymi podpisami. Marszałek Sejmu zobowiązany jest wydać w ciągu 14 dni postanowienie zezwalające Komitetowi na zbiórkę podpisów pod projektem.

Fakt nabycia osobowości prawnej, adres oraz miejsce udostępnienia ustawy do publicznego wglądu  musi zostać ogłoszony w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim. Dopiero po takim ogłoszeniu Komitet może rozpocząć rozpowszechnianie projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, kampanię promocyjną oraz zbieranie podpisów obywateli popierających ten projekt. Aby projekt mógł być rozpatrzony w Sejmie, Komitet musi zebrać pod nim nie mniej niż 100 tys. podpisów w ciągu 3 miesięcy. Warunkiem skuteczności przedsięwzięcia jest masowe poparcie dla projektu, aby to osiągnąć niezbędna jest mobilizacja nie tylko działkowców, ale także ich rodzin, przyjaciół i sympatyków ogrodów działkowych.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio