Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja z przebiegu posiedzenia Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD - 10.10.2012

W dniu 8 października 2012 odbyło się trzecie w tym roku, a szóste w obecnej kadencji posiedzenie Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD w poszerzonym składzie o udział członków okręgowych komisji statutowych.

Obrady otworzyła i przewodniczyła im Prezes I. Ożegalska, która przedstawiła informację z przebiegu obrad Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. Poinformowała o przyjęciu obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych a także koniecznych działaniach, jakie będą podjęte w najbliższej przyszłości w celu rozpoczęcia prac nad nim przez Sejm.

W dalszej części posiedzenia na podstawie przekazanych do biura OZŁ PZD dokumentów dokonano kompleksowej oceny przebiegu walnych zebrań w ogrodach okręgu, omawiając nieprawidłowości w podjętych uchwałach a także prowadzonej dokumentacji.

W dyskusji skupionej głównie na bieżących wydarzeniach wyrażono zadowolenie z przyjęcia w dniu 6 października br. przez Krajowy Zjazd projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który wykorzystuje dorobek, doświadczenie i tradycje ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Podkreślano, że w celu zachowania ogrodów i działek wszystkie struktury i członków Związku czeka wytężona praca. Deklarowano tuż po przeprowadzeniu procedury rejestracyjnej Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej aktywny udział w zbiórce podpisów poparcia nie tylko wśród działkowców, ale i sympatyków ruchu ogrodnictwa działkowego. Podkreślano, że niezbędne będzie dotarcie do posłów, których głosy zdecydują o przyszłości polskich działkowców.

Członkowie Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD podjęli łącznie 10 uchwał. Pierwsza dotyczyła oceny kampanii walnych zebrań w rodzinnych ogrodach działkowych. W kolejnych ośmiu stwierdzono nieważność uchwał walnych zebrań 14 ROD. Dotyczyły one podjętych decyzji w sprawach nie należących do kompetencji walnego zebrania. Ostatnią z nich dokonano zmian dwóch uchwał walnych zebrań.

Przyjęto także stanowisko w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Zostało ono skierowane do wszystkich ogrodów okręgu łódzkiego z apelem            o włączenie się działających w nich organów a także indywidualnych działkowców do podjęcia działań  skutkujących wprowadzeniem projektu pod obrady Sejmu.

Wszyscy uczestniczący w posiedzeniu złożyli swoje podpisy popierające projekt, niezbędne do zarejestrowania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.

Ewa Rzepecka - pracownik biura OZŁ PZD

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio