Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

V Posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD - 09.10.2012

W dniu 8 października br. w Siemianowicach Śląskich odbyło się V Posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD. Jeden z najważniejszych punktów programu dotyczył projektu obywatelskiego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który został przyjęty na Nadzwyczajnym X Krajowym Zjeździe Delegatów PZD w dniu 6.10.2012r. Obradom przewodniczył Prezes Okręgu Jerzy Leśniak.

Na początku przywitał wszystkich uczestników obrad. W swoim przemówieniu nawiązał do posiedzenia  Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. Omówił jego przebieg,  najważniejsze postulaty i decyzje jakie na nim zapadły. Następnie głos zabrał Dyrektor Biura OZ Śląskiego Zbigniew Łuń, Przewodnicząca Delegatury Rejonowej w Tychach Aniela Buczek oraz Wiceprezes OZ Śląskiego Michał Krawczyk. Wszyscy w  uzupełnieniu wcześniejszej wypowiedzi podkreślali istotne znaczenie projektu ustawy o  ROD zarówno dla działkowców jak i Związku oraz do przyszłości ruchu działkowego.

W dalszej część obrad przyjęto uchwałę dotyczącą stanowiska Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, którego tekst zamieszczamy poniżej. W czasie zbierania podpisów pod przedmiotowym stanowiskiem, głos w dyskusji zabierali członkowie OZ Śląskiego: Paweł Szymański, Włodzimierz Pierściński, Tadeusz Kosowski, Stanisław Słupek, Wiesław Wilga i Władysław Gumieniak. We wszystkich wypowiedziach przewijały się stwierdzenia o jedności ruchu działkowego i korzyści jakie wynikają z projektu nowej ustawy o ROD.

 Po zakończonych obradach, Prezes OZ Śląskiego Jerzy Leśniak oficjalnie rozpoczął uroczystość "Okręgowych Dni Działkowca", na której rozstrzygnięto konkursy prowadzone na szczeblu okręgowym: "ROD 2012", "Wzorowa działka roku 2012", "Foto-działka 2012". Prezes OZ Śl. J. Leśniak uroczyście wręczył nagrodzonym pamiątkowe statuetki, puchary oraz nagrody rzeczowe.

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio