Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Nadzwyczajne posiedzenie Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego oraz Komisji Statutowych PZD w Kielcach - 09.10.2012

W dniu 8 października 2012 r. w siedzibie OZ Świętokrzyskiego odbyło się poszerzone, nadzwyczajne posiedzenie Członków Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD z udziałem Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Rozjemczej.

Na 25 członków OZ w posiedzeniu udział wzięły 22 osoby co stanowi frekwencję 88%.

Podstawowym tematem niniejszego spotkania był przyjęty przez X Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 6 października bieżącego roku
w Warszawie obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Wraz z wypracowanym i przyjętym projektem ustawy rozpoczęła się procedura inicjatywy ustawodawczej, której finalnym założeniem jest uchwalenie przedłożonego na dniach w Sejmie projektu aktu prawnego – fundamentalnego dokumentu dla blisko 5 tysięcy ogrodów działkowych i ponad miliona użytkowników działek.

Wpisując się w działania Krajowej Rady i wszystkich okręgów w Polsce, na odbytym posiedzeniu OZ zebrano pierwsze podpisy poparcia pod obywatelskim projektem, jako początek pierwszego tysiąca niezbędnych podpisów do rozpoczęcia długiej i trudnej drogi legislacyjnej.

W trakcie obrad omówiono także szczegółowo założenia i przyjęte regulacje w projekcie ustawy. Zarówno w zakresie konieczności zachowania dotychczasowych praw i majątku ROD a przede wszystkim milionowej grupy działkowców i ich rodzin w postaci nasadzeń i naniesień na indywidualnych działkach rodzinnych. Poprzez zapisy odnoszące się do tworzenia, funkcjonowania i likwidacji ogrodów, szczególny nacisk położono na samych działkowców, jako najistotniejszego elementu polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego.

W trakcie odbytej dyskusji zebrani podnosili w szczególności konieczność docenienia pracy i skierowania podziękowań dla autorów projektu, którzy
w niezwykle krótkim czasie zdołali przygotować dokument, w pełni zabezpieczający prawa działkowców i ogrodów.

Nie sposób także nie wspomnieć o głosach członków OZ, którzy widzą pełną konieczność istnienia ogólnopolskiej struktury zrzeszającej polskie ogrody działkowe. Jak stwierdzili uczestnicy, żaden ogród działkowy nie ma szans przetrwania i spokojnego funkcjonowania w pojedynkę, pozbawiony silnej i jednolitej reprezentacji, tak na szczeblu krajowym jak i wojewódzkim.

Z wypowiedzi członków Okręgowego Zarządu jak i Komisji Statutowych wynika niezbicie, iż świętokrzyscy działkowcy z niecierpliwością oczekiwali
na finalny projekt ustawy, który z uwagi na fakt powstania w samym środowisku działkowym, jako jedyny w pełni odnosi się do szczególnej specyfiki funkcjonowania ROD i co najistotniejsze – docenia i zachowuje dorobek 115 – letniej idei ogrodnictwa działkowego w naszym kraju.

Przyjęty jednakże projekt ustawy to dopiero początek trudnej i mozolnej drogi. Koniecznym jest jego jak najszersze rozpropagowanie i przedstawienie wśród samego środowiska działkowców oraz przede wszystkim władz samorządowych oraz parlamentarzystów, od których zależeć będą losy przedmiotowej inicjatywy ustawodawczej.

W trakcie posiedzenia odniesiono się także do przygotowanego przez CBOS komunikatu o opiniach Polaków w odniesieniu do ogrodów działkowych. Wyniki tychże badań, wśród ważnych kwestii (stwierdzenia pogorszenia sytuacji działkowców po wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz pozytywnej oceny dla działalności PZD) potwierdzają konieczność istnienia i funkcjonowania ogrodów działkowych
w aglomeracjach miejskich.

Powołana zaś komisja Uchwał i Stanowisk wypracowała trzy dokumenty, przyjęte jednogłośnie przez uczestników posiedzenia. Są nimi:

 -          Apel do Klubów Poselskich i partii politycznych w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych

 -          Apel do struktur PZD i działkowców z terenu województwa świętokrzyskiego o poparcie przyjętego obywatelskiego projektu ustawy o ROD

 -          Podziękowanie dla Prezesa Związku Pana Eugeniusza Kondrackiego i Krajowej Rady PZD

Kierownik Biura OZ Jan Stańczyk

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio