Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

VI Posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Pile - 09.10.2012

W dniu 8 października 2012 r. odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej. Głównymi tematami posiedzenia były:

  • Ocena wyników Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów PZD.
  • Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
  • Zadania dla organów samorządowych OZ i organów samorządowych ROD w związku z projektem obywatelskim ustawy o ROD.

Informacje ze Zjazdu przekazali Delegaci naszego okręgu. Marian Praczyk Prezes OZ ocenił jednodniowy Zjazd jako merytoryczny i bardzo dobrze przygotowany. Frekwencja wyniosła 95,2%.  Zjazd był zamknięty, poza delegatami obecni byli tylko zaproszeni przedstawiciele Biura Międzynarodowego Ogrodów Działkowych i Rodzinnych z siedzibą w Luksemburgu. W dyskusji głos zabrało 21 delegatów, którzy wypowiadali się w imieniu własnych okręgów, a wśród nich nasz delegat Zygmunt Czarny. Program Zjazdu został w pełni zrealizowany, a jego wyniki określił jako bardzo obiecujące. Wśród przyjętych stanowisk i listów Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców przyjął przygotowany i przedstawiony podczas Zjazdu projekt nowej ustawy o rod. Maria Fojt Wiceprezes OZ przypomniała główne założenia obywatelskiego projektu ustawy o rod. Zjazd przyjął poprawki do projektu ustawy wśród których uwzględniono 5 poprawek zgłoszonych wcześniej na naradach członków organów samorządowych z naszego okręgu. Stwierdziła, że przyjęcie projektu ustawy i nadanie mu statusu projektu obywatelskiego zobowiązuje wszystkie jednostki samorządu PZD naszego okręgu do podjęcia działań zamierzających do uzyskania poparcia dla związkowego projektu wśród członków PZD, władz samorządowych wszystkich szczebli oraz parlamentarzystów.

            W toku dyskusji stwierdzono, że przygotowany projekt jest zgodny z postulatami i oczekiwaniami działkowców wyrażanymi podczas narad i zasługuje na pełne poparcie.

            Uczestnicy narady wyrazili podziękowanie Prezesowi Krajowej Rady E. Kondrackiemu za wieloletnie zaangażowanie w obronę ogrodów i działkowców, zespołowi prawników za opracowanie w tak krótkim czasie kompleksowego projektu ustawy oraz pozostałym pracownikom za sprawne przygotowanie Zjazdu.

            Na zakończenie obrad członkowie OZ przyjęli między innymi:

  • Uchwałę nr 2/VI/2012 Okręgowego Zarządu PZD w Pile z dnia 8 października 2012 roku w sprawie zadań dla organów samorządowych Okręgowego Zarządu PZD i samorządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w związku z projektem obywatelskim ustawy o ROD.
  • Apel członków Okręgowego Zarządu PZD, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej PZD w Pile z dnia 8 października 2012 roku w sprawie poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
  • List z podziękowaniami adresowany na ręce Eugeniusza Kondrackiego Prezesa Krajowej Rady PZD.

 

Andrzej Kierzkowski

Sekretarz OZ PZD w Pile

Powrót

Copyright © 2019 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio