Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Wręczenie sztandarów dla OZ Podkarpackiego i ROD Delegatury Rejonowej OZ Śląskiego w Bielsku-Białej - 06.10.2012

Jednym z głównych punktów programu Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów PZD było wręczenie sztandarów. - Jeszcze nigdy na Zjeździe nie mieliśmy takiej szczególnej okazji, jak dzisiaj – powiedział Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki.

Po odczytaniu przez członka Prezydium Antoniego Kostrzewę uchwały KR PZD z dnia 18 lipca 2012 r. nr 3/IV/2012 w sprawie nadania sztandaru Okręgowemu Zarządowi Podkarpackiemu Polskiego Związku Działkowców oraz uchwały nr 7/IV/2012 w sprawie nadania sztandaru rodzinnym ogrodom działkowym położonym na terenie działania Delegatury Rejonowej Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w Bielsku Białej, nastąpiło uroczyste wręczenie sztandarów dwóm jednostkom PZD.


(fot. Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki wręcza ztandar Prezes OZ Podkarpackiego Agnieszce Sycz)

- Niech ten sztandar zawsze Was jednoczy i gromadzi pod swoim skrzydłem. Niech zawsze dowodzi naszej jedności, skuteczności ale również potrzeby istnienia ruchu ogrodnictwa działkowego i Polskiego Związku Działkowców – powiedział Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki przekazując sztandar na ręce Agnieszki Sycz,  Prezes OZ Podkarpackiego.


(fot. Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki i Prezes OZ Podkarpackiego Agnieszka Sycz)

Wręczając sztandar Przewodniczącemu Delegatury Rejonowej OZ Śląskiego PZD w Bielsku-Białej Kazimierzowi Chmielowi, Prezes Eugeniusz Kondracki powiedział:

- Cieszę się, że mogę wręczyć sztandar działkowcom z tej znanej Delegatury, bo to dowodzi integracji całego Śląska w ramach PZD. Gratuluję i niech ten sztandar integruje was – warto walczyć o ogrody, bo one są potrzebne ludziom!


(fot. Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki wręcza sztandar Przewodniczącemu Delegatury OZ Śląsiego w Bielsku-Białej)

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio