Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Rozpoczął się Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów PZD - 06.10.2012

W Warszawie trwa Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów PZD, któremu przewodniczy Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki. Na konferencjach okręgowych wybranych zostało 250 delegatów na Zjazd, z czego uczestniczy 238, frekwencja wynosi więc aż 95,2%. Obecni są także przedstawiciele Biura Międzynarodowego Ogrodów Działkowych i Rodzinnych z siedzibą w Luksemburgu - prezydent Biura Chris Zijdeveld oraz przewodniczący Zarządu Biura Wilhelm Wohatschek.

 

(fot. Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki)

Zorganizowanie Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, trzy lata przed wynikającym ze statutu terminem, podyktowane jest aktualną sytuacją ogrodów i Związku. 11 lipca br. sędziowie Trybunału Konstytucyjnego podważyli aż 24 zapisy ustawy o ROD i wyznaczyli 18 miesięcy na przygotowanie nowej inicjatywy ustawodawczej. Decyzją Krajowej Rady PZD przygotowany został projekt obywatelski ustawy o ROD, który uwzględnia treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a także prawa działkowców, dorobek ogrodów i tradycyjne wartości ruchu ogrodnictwa działkowego. Projekt ten był szeroko konsultowany ze środowiskiem działkowców tak, by jego ostateczna wersja mogła zostać przyjęta w dniu dzisiejszym, podczas Zjazdu. Nadzwyczajny Zjazd oceni też aktualną sytuację ogrodów i Związku oraz określi kierunki działań na przyszłość.

 

 (Poczty sztandarowe Okregowych Zarządów)

Porządek obrad:

Otwarcia Zjazdu dokona Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki. Następnie wybrani zostaną Przewodniczący oraz Prezydium Zjazdu. W dalszej kolejności przedstawiony i poddany pod zatwierdzenie zostanie porządek i regulamin obrad oraz wybrane zostaną trzy  komisje zjazdowe (tj. mandatowa, uchwał i stanowisk, oraz do spraw obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych).

Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki wygłosi referat na temat aktualnej sytuacji ogrodów i Związku oraz przedstawi działania, jakie działkowcy winni podjąć w celu obrony swoich praw. Głos zabiorą również przedstawiciele związków europejskich. Zjazd przyjmie także stosowne stanowiska, uchwały i inne dokumenty. W dyskusji zabiorą głos reprezentanci wszystkich okręgów i będzie to - poza przyjęciem obywatelskiego projektu ustawy o rod  i powołaniem komitetu inicjatywy ustawodawczej - najważniejszy punkt programu.Wszystko po to, by projekt można było traktować jako obywatelski. 


(fot:Poczty sztandarowe Okręgowych Zarządów)

(fot:Delegaci wybrani na Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów PZD)

(fot:Delegaci wybrani na Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów PZD)

(fot:Delegaci wybrani na Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów PZD)Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio