Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

50-lecie ROD „Poziomka” w Bełchatowie - 03.10.2012

W listopadzie br. będzie obchodzone 50-lecie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Poziomka" w Bełchatowie. Honorowy patronat nad uroczystościami objął Starosta Bełchatowski.

Pierwsze informacje o Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Poziomka” pochodzą z roku 1961 roku. Wówczas z inicjatywy przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej (MRN) Józefa Wieczorkiewicza Prezydium MRN w Bełchatowie podjęło uchwałę o wydzieleniu terenu na założenie Pracowniczego Ogrodu Działkowego w Domiechowicach. Rok później uchwałą nr 36/62 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z dnia 20 czerwca postanowiło przyjąć i zatwierdzić „Plan zagospodarowania Pracowniczych Ogrodów Działkowych”. Powołano także komitet organizacyjny, na czele którego stanął Marian Ceglarek. W listopadzie tego samego roku zwołano pierwsze zebranie organizacyjne, na którym powołano pierwszy Zarząd, ustalono składkę członkowską, a każdy z działkowców zobowiązał się do społecznej pracy przy porządkowaniu terenu i wyznaczaniu działek.

Pierwszym przewodniczącym Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Poziomka” został Marian Ceglarek, zaś członkami zarządu zostali: Janusz Krzywański, Alojzy Hałaśkiewicz, Tadeusz Bzdak, Mirosław Paszkowski.

Przez 50 lat zmieniło się wiele, począwszy od składu zarządu aż do wyglądu ogrodu. Działkowcy własnymi siłami ogrodzili teren ogrodu, posadzili drzewa, krzewy i założyli ewidencję użytkowników działek. W latach 1964-1969 wybudowano dom działkowca, budynki gospodarcze i wodociąg. W latach 80. doprowadzono sieć elektryczną do wszystkich działek. W kolejnym dziesięcioleciu zamontowano nowe bramy wjazdowe i wejściowe, a także tablice do ogłoszeń. Dla najmłodszych urządzono plac zabaw, a dla wszystkich działkowców przygotowano miejsce do grillowania.

22 lipca 2004 roku uroczyście podpisano Akt Notarialny potwierdzający przekazanie gruntów ogrodu w wieczyste użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców.

Działkowcy z ROD „Poziomka” na swoim koncie mają także spore sukcesy. W 2004 r. ogród zajął I miejsce w konkursie „Najlepszy Pracowniczy Ogród Działkowy w Okręgu Łódzkim”, zaś rok później w finale krajowego konkursu ROD „Poziomka” uzyskał wyróżnienie i tytuł „Najlepszy Zarząd ROD w zakresie inwestycji, zagospodarowania i bezpieczeństwa”.

ROD „Poziomka” w każdym roku przeprowadza kolejne inwestycje po to, by ogród był jeszcze lepszym miejscem do wypoczynku dla działkowców, ich rodzin i przyjaciół, a także dla całej społeczności Bełchatowa. W ostatnich latach prowadzono m.in. prace przy wymianie ogrodzenia, wybudowano śmietnik, urządzono parking, wymieniono oświetlenie w Domu Działkowca i w ogrodzie, wyremontowano wodociąg i sieć elektryczną, a także oczyszczalnię ścieków. Działkowcy z tego ogrodu integrują się uczestnicząc w obchodach „Dnia Działkowca” i przy innych okazjach i świętach.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.