Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja z obchodów okręgowych uroczystości „Dzień Działkowca – Grudziądz 2012 r.” połączonych z wręczeniem sztandaru dla ROD miasta i rejonu Grudziądza - 02.10.2012

Uroczystość „Dzień Działkowca – Grudziądz 2012” w dniu 29 września 2012 r.  podzielona była na trzy części organizacyjne: pierwsza – najważniejsza, najbardziej wzniosła, nacechowana powagą i zdyscyplinowaniem odbyła się na Rynku Głównym w Grudziądzu o godzinie 10.00, gdzie w obecności członków PZD, przedstawicieli parlamentu RP, polityków i władz samorządowych oraz społeczności lokalnej - Prezes Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców - Pan Eugeniusz Kondracki,  wręczył związkowy sztandar dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych miasta i rejonu Grudziądza. Uroczystość zawierała w sobie niejako trzy przenikające się wątki: patriotyczny, religijny i oczywiście związkowy, akcentowany w każdym z tych wątków swoją zasadność.

Obchody „Dnia Działkowca” rozpoczęto od złożenia meldunku o gotowości do uroczystości przez Prezesa Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego PZD p. Ryszarda Chodynickiego dla Prezesa Krajowej Rady PZD p. Eugeniusza Kondrackiego. Pan Prezes KR PZD w asyście Prezesa OZ PZD oddał honory sztandarom związkowym i pocztom sztandarowym, starostom dożynek, delegacjom z koszami plonów ogrodowych i chlebem dożynkowym oraz wszystkim przybyłym na uroczystość działkowcom. Po czym poczet flagowy w składzie: dowódca pocztu – p. Leokadia Sieracka, flagowy – p. Piotr Szulc i asystent pocztu - p. Barbara Przyborowska, defilując przed zebranymi, przypięli  flagę państwową do liny masztu, gdzie majestatycznie została ona podniesiona w trakcie odegrania hymnu państwowego.

 

Oficjalne rozpoczęcie uroczystości odbyło się w obecności znamienitych gości: Prezesa Krajowej Rady PZD – p. Eugeniusza Kondrackiego, Senatora RP p. Michała Wojtczaka w zastępstwie obecny był p. Jakub Kopkowski – asystent senatora, Posła na Sejm RP p. Janusza Dzięcioła, samorządowców natomiast reprezentowali .: Prezydent m. Grudziądza p. Robert Malinowski, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Grudziądza – p. Mariola Sokołowska, sekretarz powiatu grudziądzkiego – p. Bożesław Tafelski, oraz zastępca komendanta Komendy Policji w Grudziądzu - podinsp. Wiesław Dziadkowiec, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu – st. bryg. Leszek Głowacki, oraz władze związkowe Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD - Honorowy Prezes OZ p. Edward Śmigielski, Prezes Okręgowego Zarządu PZD – p. Ryszard Chodynicki, Wiceprezesi OZ PZD pp. Zdzisław Lemparty i Czesław Kozikowski, członek KR PZD p. Leszek Konefał, Sekretarz OZ PZD p. Roman Jędrzejewski oraz przedstawiciele ROD wszystkich rejonów okręgu w których funkcjonują Rodzinne Ogrody Działkowe a w szczególności rejonu m. Grudziądza.

Ważnym momentem dla działkowców było wystąpienie Prezydenta m. Grudziądza p. Roberta Malinowskiego, który doceniając pracę działkowców a jednocześnie ich wkład w rozwój miasta przekazał na ręce Prezesa KR PZD p. Eugeniusza Kondrackiego klucz do bram miasta podkreślając w ten sposób udział działkowców w zarzadzaniu tym historycznym grodem. Kolejno nastąpiło odczytanie aktów nadania sztandaru tj. Uchwały Nr 5/IV/2012 KR PZD z dnia 18 lipca 2012 roku i aktu erekcyjnego, które podpisane przez Prezesa i Sekretarza Krajowej Rady PZD oraz Prezesów OZ PZD oraz Prezydenta i Wiceprzewodniczącą Rady Miasta Grudziądza stanowiły podstawę do wręczenia sztandaru. Treści zawarte w akcie erekcyjnym  podkreślały, że „Wielki Komtur Rodzinnych Ogrodów Działkowych grodu Grudziądza w imieniu wszelkiej gawiedzi działkowej sztandar z rąk Wielkiego Mistrza Działkowców Najjaśniejszej Rzeczypospolitej przejął i strzec go przed Bogiem Najwyższym w tutejszej Bazylice p.w. Św. Mikołaja Biskupa, solennie obiecał, a każdego zaś, co na sztandar ów i jego dobra, rękę podnieść zechce lub mienie zagarnąć, na śmierć lub potępienie wieczne skarze”.

Po takich przestrogach nastąpił najbardziej doniosły akt - wbijania pamiątkowych gwoździ zawierających napisy stanowisk i nazwiska wbijających gwoździe dla upamiętnienia tego historycznego aktu, który rozpoczął Prezes KR PZD p. Eugeniusz Kondracki, kolejno Prezes OZ Toruńsko –Włocławskiego PZD p. Ryszard Chodynicki, Honorowy Prezes OZ PZD p. Edward Śmigielski, Wiceprezes OZ PZD Zdzisław Lemparty, Przewodniczący Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych miasta i rejonu Grudziądza p. Piotr Gadzikowski i dalej - Prezesi ROD miasta i rejonu Grudziądza, potwierdzając tym samym wielkość ruchu ogrodnictwa działkowego miasta Grudziądza i okolic. Z drugiej zaś strony potwierdzali swoją obecność Poseł na Sejm RP - p. Janusz Dzięcioł, Prezydent miasta Grudziądza p. Robert Malinowski, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Grudziądza p. Mariola Sokołowska, Sekretarz powiatu grudziądzkiego p. Bożesław Tafelski, Komendant Policji podinsp. Wiesław Dziadkowiec, Komendant Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Leszek Głowacki, burmistrzowie oraz wójtowie miast i miejscowości, w których funkcjonują ROD. Razem umiejscowiono 34 tabliczki na drzewcu wręczanego sztandaru i potwierdzono własnymi podpisami w księdze pamiątkowej.

 

Ten wcześniej wykonany sztandar i upamiętniony historycznymi gwoździami wręczono dla pocztu sztandarowego. Poczet sztandarowy w składzie: dowódca pocztu – p. Ryszard Tomaszewski, chorąży – p. Tadeusz Szyszkowski i asystent – p. Stanisław Przesmycki - występując na środek centralnego placu miasta Grudziądza, otrzymał z rąk Prezesa KR PZD p. Eugeniusza Kondrackiego sztandar Rodzinnych Ogrodów Działkowych miasta i rejonu Grudziądza w asyście rodziców chrzestnych sztandaru – Matki Chrzestnej p. Bożeny Szyszkowskiej i Ojca Chrzestnego p. Henryka Wiśniewskiego. Prezentacji sztandaru zebranym na placu dokonał poczet sztandarowy maszerując przed szykiem wszystkich obecnych na uroczystości.

Następnie z  Rynku Głównego przemaszerowano do Bazyliki p.w. Św. Mikołaja Biskupa, gdzie koncelebrowana msza święta przez ks. Kanonika Dariusza Kunickiego i ks. Kanonika Wojciecha Zawackiego, którzy odprawili mszę św. w intencji działkowców oraz poświęcili sztandar, chleb dożynkowy i plony z grudziądzkich ogrodów, doskonale łącząc wątki liturgiczne z treściami uroczystości związkowej. W imieniu społeczności 64 Rodzinnych Ogrodów Działkowych rejonu i miasta Grudziądza plony do poświęcenia przedstawiły delegacje z ogrodów: „Chemik”, „Malwa”, „Pod Dębem” i „Agromet – Unia”. Po wyświęceniu „najmłodszego” sztandaru Okręgu Toruńsko – Włocławskiego, szóstego w kolejności – uczestnicy uroczystości opuścili bazylikę ustawiając się w szyku aby przemaszerować do CK „Teatr” a jednocześnie zademonstrować w pełnej krasie sztandary związkowe, plony, barwy Polskiego Związku Działkowców na ulicach Grudziądza.

Ten barwny korowód, około 2 tysięcy działkowców, zabezpieczany przez Policję i służby porządkowe, wspaniale prezentował się w blaskach słońca i był podziwiany przez rzeszę przypadkowo spotkanych mieszkańców miasta.

Część trzecia uroczystości odbyła się w Centrum Kultury „Teatr”, dokąd uczestnicy przemaszerowali zorganizowaną kolumną, z orkiestrą na czele i grupą taneczną, sztandarami, oficjalnymi gośćmi i długim korowodem działkowców identyfikujących się niesionymi tabliczkami z nazwami rejonów i ogrodów Okręgu Toruńsko - Włocławskiego PZD.

 

Po zajęciu miejsc przez gości i uczestników uroczystości wprowadzono sztandary związkowe na scenę Teatru a zespół wokalno-instrumentalny „Kaganek” ze Związku Nauczycielstwa Polskiego odśpiewał hymn działkowców „Zielona Rzeczpospolita”.

 

Starostowie dożynek pp. Ewa Szemraj i Marian Jagodziński oraz delegacje działkowców z koszami tegorocznych plonów zajmując miejsce na scenie wręczyli doroczny chleb Prezesowi KR PZD p . Eugeniuszowi Kondrackiemu z prośbą o sprawiedliwe jego dzielenie a delegacje wręczyły panom: Prezesowi KR PZD, Posłowi na Sejm RP, Prezydentowi m. Grudziądza oraz pani Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Grudziądza - okazałe kosze dożynkowe. Po czym nastąpiło wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla PZD”, złotych odznak „Zasłużony Działkowiec”, dyplomów i pucharów dla laureatów krajowych konkursów na „Rodzinny Ogród Działkowy - 2012” i „Wzorową działkę - 2012”. Ogrodem wyróżnionym jest ROD „Agromet – Unia” w Grudziądzu a działką, działka nr 34A z ROD „Wodnik” w Chełmży pp. Genowefy i Józefa Strzałkowskich. Wyróżnień tych dokonał Prezes KR PZD p. Eugeniusz Kondracki w asyście Prezesa OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD p. Ryszarda Chodynickiego. Wyróżnieni otrzymali ponadto tablicę pamiątkową i wydawnictwa książkowe o tematyce ogrodowej.

Wyróżnienia dla rodzinnych ogrodów i użytkowników działek uczestniczących w konkursach okręgowych, wręczali Wiceprezesi OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD pp. Czesław Kozikowski i Zdzisław Lemparty. Były to okazałe puchary, dyplomy i nagrody książkowe.

Działkowcy mieli okazję przekazać serdeczne podziękowania za różne formy wsparcia działalności ogrodniczej w Okręgu Toruńsko-Włocławskim dla gości uczestniczących w obchodach „Dnia Działkowca – Grudziądz 2012”. Stąd też poproszono na scenę Prezesa KR PZD p. Eugeniusza Kondrackiego, Posła na Sejm RP p. Janusza Dzięcioła, Prezydenta m. Grudziądza p. Roberta Malinowskiego, Wiceprzewodniczącą Rady Miasta Grudziądza p. Mariolę Sokołowską oraz wszystkich samorządowców, przedstawicieli Policji, Państwowej Straży Pożarnej, służb porządkowych oraz szkół i instytucji - aby wręczyć specjalnie ufundowaną statuetkę, przypominającą ten historyczny dzień, w którym został wręczony sztandar ROD miasta i rejonu Grudziądza.

Uroczystości w CK „Teatr” były wzbogacone wystąpieniami okolicznościowymi zaproszonych gości, którzy docenili trud włożony w utrzymanie działek i ogrodów, potrzebę wsparcia tej działalności w różnych instytucjach wojewódzkich i centralnych a także życzyli dobrego zdrowia i gratulowali wspaniałej uroczystości przeprowadzonej na wysokim poziomie organizacyjnym.

 

To coroczne spotkanie działkowców umilił występ zespołu tanecznego „Baretki” z Grudziądza, który w swoim programie przedstawił widowisko, jak można beztrosko traktować życie i wyciągać z jego przebiegu to, co daje satysfakcję i inspiruje do pracy każdego następnego dnia.

 

Poproszony kolejny raz o zabranie głosu Prezes KR PZD p. Eugeniusz Kondracki, podziękował organizatorom za przygotowanie i przeprowadzenie tej wspaniałej uroczystości "Okręgowego Dnia Działkowca - Grudziądz 2012" oraz przedstawił uwarunkowania w jakich Polski Związek Działkowców funkcjonuje, podkreślając ważność wspólnego działania w przekonaniu nie tylko społeczeństwa a głównie rządzących do uchwalenia ustawy opracowanej przez PZD. Bowiem tylko takie rozwiązanie jest merytorycznie uzasadnione i zapewni dalszy rozwój ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Przed wyprowadzeniem sztandarów, Prezes OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD podziękował Panu Eugeniuszowi Kondrackiemu za przybycie na uroczystości, uświetnienie swoją obecnością przewidzianego programu a także za wsparcie okręgu dotacjami, szczególnie kiedy powodzie zniszczyły 40 ogrodów okręgu w latach 2010 – 2011. Dziękował również wszystkim gościom i obecnym działkowcom za skierowane życzenia z okazji obchodów „Dnia Działkowca” a także za dobrą współpracę na przestrzeni minionych lat. Po czym zaprosił na wojskową grochówkę i życzył wszelkiej pomyślności do następnego spotkania na Rodzinnych Ogrodach Działkowych Okręgu Toruńsko –Włocławskiego PZD.

Kończąc swoje wystąpienie Pan Prezes, uhonorował prowadzącego całość uroczystości, Przewodniczącego Kolegium Prezesów ROD miasta i rejonu Grudziądza, kolegę Piotra Gadzikowskiego statuetką, podkreślając profesjonalizm w przeprowadzeniu całości uroczystości.

Na zakończenie obchodów nastąpiło wyprowadzenie sztandarów Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD. Przy spożywaniu wojskowej grochówki wymieniano poglądy i dzielono się doświadczeniami a także zawierano nowe znajomości pomiedzy działkowcami a zaproszonymi gośćmi na naszą uroczystość.

Opracowanie:
Prezes OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD – Ryszard Chodynicki
Rzecznik prasowy OZ – Piotr Gadzikowski

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.