Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Uroczyste obchody Okręgowych Dni Działkowca i wręczenie sztandaru dla ROD miasta i rejonu Grudziądza - 01.10.2012

29 września br. w Grudziądzu odbyły się okręgowe "Dni Działkowca - Grudziądz 2012" połączone z wręczeniem sztandaru dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych miasta i rejonu Grudziądza. Miasto to, położone na prawym brzegu doliny Wisły, przez wielu nazywane jest kolebką ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. To właśnie Grudziądz może poszczycić się najstarszym, bo liczącym 115 lat istnienia ogrodem działkowym im. „Słonecznych kąpieli”. Wręczenie sztandaru dla działkowców Grudziądza to zatem historyczne zwieńczenie wieloletnich tradycji działkowców tego regionu.

W tym dniu w samym sercu miasta - na grudziądzkim rynku, przy pięknej słonecznej pogodzie, zgromadziło się wielu dostojnych i znamienitych gości, a także kilkuset działkowców ziemi kujawsko-pomorskiej oraz ich rodziny i sympatycy, pokazując dużą integracje środowiska działkowców w tym regionie.

Przy dźwiękach werbli nastąpiło uroczyste wciągnięcie flagi państwowej na maszt i zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy. Tak rozpoczęto ceremonię nadania sztandaru ogrodom i działkowcom rejonu Grudziądza.

Jako pierwszy głos zabrał gospodarz tej uroczystości Prezes Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD Ryszard Chodynicki, który serdecznie powitał poczty sztandarowe okręgu, delegacje działkowców ze wszystkich rejonów okręgu, działkowców miasta i rejonu Grudziądza, a także przybyłych gości: Prezesa KR PZD Eugeniusza Kondrackiego, Prezesa Honorowego Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego Edwarda Śmigielskiego, Senatora RP Michała Wojtczaka reprezentowanego przez asystenta Jakuba Kopkowskiego, posła na Sejm RP Janusza Dzięcioła, w-ce przewodniczącego Sejmiku kujawsko-pomorskiego Krystiana Łuczaka, prezydenta miasta Grudziądza Roberta Malinowskiego, wice-przewodniczącą Rady Miasta Grudziądza Mariolę Sokołowską, honorowego obywatela miasta Grudziądza Czesława Szachnitowskiego, honorowego obywatela ks. infułata Tadeusza Nowickiego, przewodniczącego SLD miasta Grudziądza Łukasza Mizerę, sekretarza powiatu grudziądzkiego Bożesława Tafelskiego, Burmistrza Łasina Franciszka Karskiego, Burmistrza Jabłonowa Pomorskiego Tadeusza Cuksa, dowódcę Garnizonu Grudziądz w zastępstwie majora Andrzeja Dębowskiego, komendanta komendy miejskiej policji Grudziądz w zastępstwie pierwszego zastępcy podinsp. Wiesława Dziadkowca,  komendanta Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Leszka Głowackiego, przedstawicieli prasy, radia i telewizji.

Następnie trębacz odegrał hejnał miasta Grudziądza. Głos zabrał prezydent miasta Grudziądza, który uroczystość tę objął swoim honorowym patronatem: „Dzisiejsze spotkanie jest świętem wszystkich działkowców w Grudziądzu – mówił prezydent Robert Malinowski. „Jako grupa społeczna stanowicie jasny dowód najwyższego zaangażowania w realizacje swoich celów, w spędzanie wolnego czasu i odpoczynku, bo tylko w ten sposób można czuć się zdrowo i dobrze pracować”. Z tej okazji prezydent Robert Malinowski wręczył symboliczny klucz do bram miasta Grudziądza prezesowi KR PZD Eugeniuszowi Kondrackiemu. Tak duży udział w uroczystościach przedstawicieli władz samorządowych wskazuje na pozytywną relację z działkowcami władz lokalnych.

„ Z przyjemnością i satysfakcją uczestniczę w tej uroczystości – mówił prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki podczas swojego przemówienia. „Dzisiaj działkowcy miasta i okolic Grudziądza otrzymują sztandar – jest to doniosłe wydarzenie i chciałbym życzyć, by pod tym sztandarem nadal trwała pełna integracja nas działkowców w obronie i promocji tego, co ważne – ogrodów działkowych. Te ogrody, jak nigdy przedtem, są obecnie bardzo potrzebne naszym rodzinom i miastom. Wierze, że Wasze ogrody będą trwały i rozwijały się. Życzę wszystkim działkowcom w Grudziądzu dużo radości i satysfakcji z posiadania, uprawiania i wypoczynku na działce. Pielęgnujcie, trwajcie na tych działkach, bo w tym jest sens ogrodnictwa działkowego! Prezes Eugeniusz Kondracki podziękował także prezydentowi Grudziądza i Radzie Miasta za pomoc, której udzielają i za dobrą współpracę z działkowcami.

Uchwałę KR PZD z dnia 18 lipca 2012r. o nadaniu sztandaru dla rodzinnych ogrodów działkowych miasta i rejonu Grudziądza odczytał prezes Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD Ryszard Chodynicki. Odczytano także akt erekcyjny, który następnie został podpisany przez: Eugeniusza Kondrackiego, Ryszarda Chodynickiego, Edwarda Śmigielskiego, Roberta Malinowskiego, Mariolę Sokołowską, Piotra Gadzikowskiego, proboszcza Bazyliki p.w. Mikołaja Biskupa ks. Kanonika Tadeusza Nowickiego.

Symboliczne wbijanie gwoździ przez członków komitetu honorowego i przedstawicieli ogrodów miast okręgu toruńsko-włocławskiego PZD w drzewiec sztandaru, a także wpisywanie się do księgi pamiątkowej rozpoczął Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki. Na drzewcu sztandaru umieszczono 34 tabliczki z nazwami instytucji, rodzinnych ogrodów działkowych, a także nazwiskami osób i zajmowanych przez nich stanowisk i funkcji. Każda z wymienionych osób kolejno przystępowała do tego symbolicznego aktu. Czas oczekiwania umilał zespół Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Świecie, który swoim występem uświetnił tę imprezę.

Funkcję Matki chrzestnej sztandaru Kolegium Prezesów ROD miasta i rejonu Grudziądza powierzyło Bożenie Szyszkowskiej z ROD "Sielanka", zaś Ojcem Chrzestnym sztandaru został Henryk Wiśniewski z ROD "Agromet-Unia". Poczet sztandarowy tworzyli: dowódca pocztu - Ryszard Tomaszewski z ROD "E. Orzeszkowej", chorąży pocztu - Tadeusz Szyszkowski z ROD "Sielanka", asystent pocztu - Stanisław Przesmycki z ROD "Krokus".

Jednym z głównych punktów tej uroczystości było przekazanie sztandaru w ręce pocztu sztandarowego, którego w asyście chrzestnych sztandaru dokonał prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki. Następnie odbyła się uroczysta prezentacja sztandaru zgromadzonym na rynku uczestnikom imprezy. W ten sposób zakończono patriotyczną część ceremoni.

Orkiestra dęta, poczty sztandarowe rod, starostowie dożynek z chlebem, zaproszeni goście, działkowcy i mieszkańcy udali się do Bazyliki pw. św. Mikołaja Biskupa, gdzie odprawiono msze świętą w intencji PZD i zmarłych działkowców Okręgu Toruńsko-Włocławskiego, a także poświęcono sztandar. Podczas homilii  ksiądz odprawiający mszę świętą podkreślał niezwykle doniosły charakter tej uroczystości, która łączy ludzi między sobą: „To święto ludzi różnych zawodów i pasji, ale połączonych tą jedną – szacunkiem i miłością do zieleni i natury.” Celebrans podkreślał jak ważnym aspektem ogrodów jest nie tylko czerpanie żywności, ale także integracja ludzi. „Rodzinne Ogrody Działkowe są potrzebne - szczególnie w miastach, gdzie nawet najbliżsi sąsiedzi się nie znają – tymczasem w ogrodach panuje inny klimat – tu ludzie mają okazje do poznania innych osób. Dlatego sztandar jest potrzebny, bo od wieków sztandar jednoczy ludzi w dobrej sprawie.”Podczas mszy św. Poświęcono także płody ziemi i dożynkowy bochen chleba.

Po nabożeństwie uczestnicy przemaszerowali w defiladzie do CK Teatr, gdzie została zorganizowana kolejna część uroczystości „Okręgowe Dni Działkowca”, podczas których wręczono liczne wyróżnienia zasłużonym działkowcom i ogrodom. Podsumowano także wyniki konkursu na „Wzorowy Ogród roku 2012” i „Wzorową Działkę roku 2012”. Uroczystości uświetnił m.in. występ zespołu „Kaganek”, który zaśpiewał hymn działkowców w nieznanej, nowej aranżacji i wykonaniu, które zachwyciło wszystkich zgromadzonych w teatrze działkowców.

Działalność na rzecz utrzymania ogrodów i osiągniecie tych znaczących wyników było możliwe dzięki dobrej współpracy z Krajową Radą PZD i Okręgowym Zarządem PZD, a także władzami województwa kujawsko-pomorskiego, samorządami województwa miasta Grudziądza, jak również  samorządów lokalnych, a także różnego rodzaju służb zabezpieczających porządek i bezpieczeństwo działkowców. Dlatego rodziny i przyjaciół ruchu ogrodnictwa działkowego za wzorową współpracę Kolegium Prezesów ROD miasta i rejonu Grudziądza wyróżniło okolicznościową statuetką. Wyróżnienie takie otrzymali:  Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki, poseł na Sejm RP Janusz Dzięcioł, Senator RP Michał Wojtczak, wice-przewodniczący Sejmiku kujawsko-pomorskiego Krystian Łuczak, prezydent miasta Grudziądz Robert Malinowski, wice-przewodnicząca Rady Miasta Grudziądz Mariola Sokołowska.

 „Chciałbym gorąco podziękować za wyróżnienie i logistykę dzisiejszej uroczystości – miasto jest w dobrych rękach – powiedział prezydent Grudziądza przekazując grawerton z podziękowaniem za pracę na rzecz miasta i jego mieszkańców. „Jesteście zawsze pięknym kwiatkiem do nie zawsze pięknej sukienki miejskiej” – mówił prezydent Robert Malinowski. „Sztandar konsoliduje was w jedną wielką rodzinę. Jesteście aktywną grupą społeczna i odtąd będziecie uczestniczyć we wszystkich najważniejszych świętach w mieście”. Okolicznościowy list wystosowali Senator RP Michał Wojtczak, władze samorządowe rejonu Grudziądza i Burmistrz Jabłonowa Pomorskiego.

Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki na zakończenie podziękował za tak dobrze zorganizowane uroczystości i wspaniałą atmosferę, która towarzyszyła tej imprezie. Jednocześnie nawiązując do obecnej sytuacji działkowców Prezes Eugeniusz Kondracki mówił o przygotowywanym projekcie związkowym ustawy działkowej, który jest konsultowany w tej chwili w okręgach z działkowcami – podkreślając jednocześnie, jak ważny jest to projekt dla wszystkich działkowców, by zapewnić bezpieczeństwo i prawa działkowcom , a także dalsze istnienie ogrodów. „Ogrody są potrzebne, pożyteczne i powinny się dalej rozwijać. Nam wszystkim uda się zachować ogrody działkowe i uzyskać dobre prawo, które będzie chroniło przed wszystkimi pochopnymi i nieodpowiedzialnymi decyzjami. By jednak do tego doszło konieczne jest zebranie przynajmniej kilku milionów podpisów poparcia pod projektem związkowej ustawy działkowej. Poprzyjcie nasz projekt ustawy” – tymi słowami zakończył swoje wystąpienie Prezes KR PZD zbierając gromkie brawa od wszystkich zgromadzonych w teatrze gości i działkowców.

Na szczególne docenienie zasługuje bogaty program uroczystości i dobra organizacja tej imprezy. Większość działkowców dotrwała do końca, co jest najwyższym uznaniem dla organizatorów tego przedsięwzięcia. Zorganizowano także występy artystyczne zespołu „Baretki” z Grudziądza i poczęstunek wojskową grochówką.

AH

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio