Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Jesienna narada szkoleniowa dla Społecznej Służby Instruktorskiej w Kielcach - 01.10.2012


Społeczny Instruktor Fachowy – najlepszy doradca działkowca

 

         27 września 2012 roku odbyła się jesienna narada szkoleniowa, w której uczestniczyło 82 instruktorów SSI z terenu województwa świętokrzyskiego.

       Na wstępie Pan Jan Stańczyk – Kierownik biura OZ zapoznał zebranych z aktualną sytuacją działkowców, ogrodów i Związku po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego RP                                        w dniu 11 lipca 2012 roku. Szczególną uwagę zwrócił na główne tezy związkowego projektu nowej  ustawy o ROD, zabezpieczającej prawa działkowców i ogrodów. Podkreślił konieczność niezwłocznego rozpoczęcia kampanii zbierania podpisów pod tymże projektem, gdy tylko zostanie on przyjęty podczas Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów PZD w dniu 6 października bieżącego roku.  

            Instruktorzy SSI podkreślali dokonania Prezesa Krajowej Rady PZD i poczynione starania  w obronie ustawy o ROD z 8 lipca 2005 roku i zapewniali swe poparcie dla obywatelskiego projektu nowej ustawy o ogrodach działkowych, opracowany przez prawników Krajowrj Rady Polskiego Związku Działkowców.   

            W związku z tym, że rok 2012 został ogłoszony rokiem modernizacji w rodzinnych ogrodach działkowych nie zabrakło również na naradzie i tego tematu. Omówiono zadania Społecznej Służby Instruktorskiej w zakresie praktycznej realizacji Programu modernizacji działek w rodzinnych ogrodach działkowych oraz podjęto dyskusję nad konkretnymi problemami  i trudnościami, jakie napotykają instruktorzy SSI na drodze do jej realizacji.

            Społeczy Instruktor Fachowy szczebla krajowego Pan Edward Galus w myśl naczelnej zasady: "Jak ważne jest staranne przygotowanie działki do zimy, przekonujemy się zwykle dopiero na wiosnę!" szczegółowo omówił terminarz jesiennych prac na działce, w tym przygotowanie bylin do zimy, szczegółowo przedstawił jesienne aspekty końca sezonu w warzywniku oraz zabiegi, jakie należy wykonać w kwaterze sadowniczej w tej porze roku. Zasugerował także dobór najdogodniejszych odmian do posiania i posadzenia na działce.

            Wszyscy instruktorzy SSI zostali zaopatrzeni w pozycje książkowe przekazane przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców: "Vademecum działkowca", "Kim są polscy działkowcy?", "ABC ochrony roślin. Zalecenia dla działkowców na lata 2012-2013" oraz zbiór przepisów związkowych "Prawo w PZD".   

            Przedstwione zostały również pozycje wydawnicze Wydawnictwa "działkowiec", celem rozpropagowania ich sród szerokiej rzeszy działkowców.

            W trakcie narady istniała możliwość zakupu różnorakiego materiału szkółkarskiego                          na stoisku zorganizowanym przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni Spółka z o.o. w Kielcach.   W szczególności dużym zainteresowaniem cieszyły się nowe gatunki i odmiany roślin. 

 

                                                                                                                                             A.G.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.