Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Okręgowe Narady z Prezesami ROD - 28.09.2012

Prace nad projektem nowej ustawy o ogrodach działkowej wkraczają w ostatnią fazę przygotowań. W związku z tym we wszystkich okręgach PZD (26) odbywają się narady z Prezesami ROD, przewodniczącymi komisji rozjemczych, rewizyjnych i działkowcami. Celem tych spotkań jest dyskusja nad związkowym projektem ustawy o ogrodach działkowych. Konsultacja przygotowywanych zapisów nowej ustawy o rod jest konieczna, by sprawdzić czy projekt ten, który zapowiadany jest jako obywatelski, odpowiada potrzebom działkowców, ogrodów i czy zyska akceptację szerokiej społeczności działkowej. Narady rozpoczęły się 21 września w Okręgu Gdańskim – w Chojnicach i Starogardzie Gdańskim, a zakończą się 5 października br. W ok. 150 naradach bierze udział blisko 10 tysięcy działkowców. Z informacji, które napływają do nas z OZ PZD wiemy, że liczba zaplanowanych narad ciągle wzrasta i będzie ich znacznie więcej. Użytkownicy działek mają świadomość swojej sytuacji i chcą walczyć o swoją przyszłość i o ogrody, dlatego są bardzo zainteresowani czynnym uczestniczeniem w tworzeniu projektu ustawy.

Odbywające się w całej Polsce narady z Prezesami ROD są bardzo istotne dla dalszego kształtu nowej ustawy o rod. Od początku tej inicjatywy działkowcy mogli zgłaszać swoje propozycje, teraz zaś mają okazję, by wyrazić swoje opinie na temat proponowanych zapisów, a także mogą zgłaszać poprawki. Wszystkie propozycje i sugestie, które będą padały podczas narad w okręgach zostaną wzięte pod uwagę i będą ważnym punktem odniesienia w dalszym przygotowaniu wersji finalnej obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. To projekt o działkowcach i dla działkowców – to im ma służyć przez kolejne lata. Dlatego tak bardzo akcentowana jest potrzeba, by ten projekt mogli ocenić sami działkowcy.

Skonsultowany projekt ustawy zostanie przedstawiony na X Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów PZD, który odbędzie się 6 października 2012 roku w Warszawie.

Krzywdzący dla działkowców wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca br. sprawił, że dalsze istnienie ogrodnictwa działkowego zostało zagrożone. Po zapadnięciu orzeczenia TK politycy wszystkich ugrupowań składali działkowcom wiele obietnic, jednak bardzo szybko okazało się, że nie możemy liczyć na zrozumienie naszych problemów i realne wsparcie. Przykładem jest choćby projekt nowej ustawy działkowej Solidarnej Polski, który budzi oburzenie wśród zarządów ROD i działkowców. Działkowcy po zapoznaniu się z tym projektem określili go mianem legislacyjnego bubla, a główny autor tego projektu, poseł Andrzej Dera, występował z ramienia Sejmu w Trybunale Konstytucyjnym pokazując swój prawdziwy, negatywny stosunek do działkowców i samorządnej organizacji skupiającej wszystkich działkowców. Wobec tych działań jasne stało się, że to sami działkowcy muszą wziąć sprawy we własne ręce, by ocalić swój byt i wieloletnia pracę.

Dlatego też głównym założeniem projektu związkowego jest maksymalne zabezpieczenie praw użytkowników działek i ogrodów przy jednoczesnym uwzględnieniu wszelkich przesłanek wynikających z uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenia w zakresie tworzenia i działania ogrodów w Polsce, to właśnie sami działkowcy powinni stworzyć przepisy, które będą zabezpieczały ich interesy i prawa w zgodzie i harmonii z Konstytucja RP. Działkowcy wiedzą bowiem najlepiej, jak uniknąć niepokojących i niebezpiecznych dla dalszego istnienia ogrodnictwa działkowego zjawisk, a także ocalić istnienie ogrodów i działek. Jednocześnie wiele głosów płynących do nas w postaci listów, apeli,  stanowisk ,a także propozycji zapisów do nowej ustawy, wskazuje na potrzebę zachowania integracji ruchu ogrodnictwa działkowego przy jednoczesnym zagwarantowaniu wolności zrzeszania.

Zainteresowanie samych działkowców tą sprawą jest bardzo duże. PZD chce jak najszybciej zebrać wystarczającą ilość podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, aby mógł on być procedowany w Sejmie. Wkrótce skończy się sezon działkowy i choć użytkownicy działek będą odpoczywać od ciężkiej pracy w ogrodach, to z całą pewnością o ogrodach nie zapomną. Dzięki temu więcej czasu zostanie na mobilizację i zbieranie podpisów pod projektem ustawy działkowej wśród rodziny, przyjaciół i znajomych.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.