Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców - 28.09.2012

6 października  br. w Warszawie odbędzie się Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców. Zorganizowanie tego wydarzenia, trzy lata przed wynikającym ze statutu terminem, podyktowane jest aktualną sytuacją ogrodów i Związku. 11 lipca br. sędziowie Trybunału Konstytucyjnego podważyli aż 24 zapisy ustawy o ROD i wyznaczyli 18 miesięcy na przygotowanie nowej inicjatywy ustawodawczej. Decyzją Krajowej Rady PZD przygotowany został projekt obywatelski ustawy o RODktóry uwzględnia treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a także prawa działkowców, dorobek ogrodów i tradycyjne wartości ruchu ogrodnictwa działkowego. Projekt ten jest obecnie szeroko konsultowany ze środowiskiem działkowców, tak by jego ostateczna wersja mogła zostać przyjęta na Nadzwyczajnym X Krajowym Zjeździe Delegatów PZD.

Zjazd oceni też aktualną sytuację ogrodów i Związku oraz określi kierunki działań na przyszłość.

Porządek obrad:

Otwarcia Zjazdu dokona Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki. Następnie wybrani zostaną Przewodniczący oraz Prezydium Zjazdu. W dalszej kolejności przedstawiony i poddany pod zatwierdzenie zostanie porządek i regulamin obrad oraz wybrane zostaną trzy  komisje zjazdowe (tj. mandatowa, uchwał i stanowisk, oraz do spraw obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych).

Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki wygłosi referat na temat aktualnej sytuacji ogrodów i Związku oraz przedstawi działania, jakie działkowcy winni podjąć w celu obrony swoich praw. Zjazd przyjmie także stosowne stanowiska, uchwały i inne dokumenty.  W dyskusji zabiorą głos reprezentanci wszystkich okręgów i będzie to - poza przyjęciem obywatelskiego projektu ustawy o rod  i powołaniem komitetu inicjatywy ustawodawczej najważniejszy punkt programu.Wszystko po to, by projekt można było traktowac jako obywatelski.  

 

(mz)

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.