Podczas narady w Delegaturze Rejonowej OZ Śl. w Zabrzu, zebrani podjęli Apel następującej treści:

APEL

zabrzańskich działkowców w sprawie utrzymania jedności ruchu ogrodnictwa działkowego w naszym kraju.

Działkowcy zabrzańscy zwracają się z przesłaniem do wszystkich użytkowników działek w ogrodach funkcjonujących w strukturach Polskiego Związku Działkowców o zachowanie jedności w sytuacji jaka wytworzyła się w naszym ruchu, po orzeczeniu wydanym przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Wbrew temu co przewija się w publikacjach medialnych nie jesteśmy żadnym reliktem minionej epoki, lecz trwałym elementem życia społecznego w naszym kraju. Od początku ubiegłego stulecia, śląskie ale również inne ogrody były zakładane przez naszych przodków na trudnych, często zdegradowanych terenach, dając satysfakcję i wypoczynek ludziom ciężkiej pracy i ich rodzinom. Jest to dorobek imponujący i na pewno nie mamy powodów, aby się tego wstydzić. Nie ukrywamy, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest wysoce krzywdzące dla nas i dla naszej organizacji. Ubolewamy, że ważny interes społeczny poświęcono na rzecz wątpliwych inwestycji dla których nasze ogrody i nasz Związek były rzekomą przeszkodą. Na terenie naszej aglomeracji zrealizowano szereg poważnych zadań inwestycyjnych, co wiązało się z całkowitą lub częściową likwidacją wielu ogrodów, ale wszystkie te procesy odbyły się zgodnie z obowiązującym prawem, nie powodując żadnych konfliktów społecznych. Szanujemy prawo, ale powinno ono służyć ludziom, a nie wąskim grupom polityczno – biznesowym.

Zwracamy się do wszystkich działkowców w Polsce – nie dajmy się podzielić! Ogrody rozwijały się na naszych oczach właśnie dlatego że funkcjonowały w ramach jednej, silnej i sprawnej w działaniu organizacji.

Tę jedność bezwzględnie należy zachować! To podstawowy warunek zachowania ogrodów, które dla wielu z nas są po prostu sposobem na życie.

Apelujemy również do przedstawicieli władz państwowych i samorządowych – nie doprowadźcie do upadku tych tysięcy hektarów zieleni, przywróconej społecznościom lokalnym wytrwała pracą wielu pokoleń. Prosimy – nie twórzcie nowego prawa bez naszego udziału. Ogrody to nie jest tylko sprawa dotycząca naszego środowiska , to jest dobro wspólne – nas wszystkich, Polaków!

Pamiętajmy o ogrodach!

Zabrze, 26.09.2012r

Podpisy przedstawicieli 31 ROD ( 7645 działek )