Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

60-lecie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.T.Kościuszki w Sandomierzu - 26.09.2012

W sobotę 22 września 2012 roku w ROD im.T.Kościuszki w Sandomierzu odbył się Dzień Działkowca połączony z uroczystymi obchodami 60-lecia istnienia ogrodu działkowego.  Z tej okazji na ręce Prezesa Zarządu ogrodu Burmistrz Miasta Sandomierza Pan Jerzy Borowski wystosował list gratulacyjny dla ROD i działkowców, w którym zapewnił o swej dalszej pomocy dla tegoż i innych ogrodów działkowych na terenie Miasta.

W trakcie uroczystości dyplom uznania i Puchar Prezesa Krajowej Rady PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego, wręczył członek Krajowej Rady PZD Pan Zygmunt Wójcik.  

Jednocześnie przedstawiciel Krajowej Rady PZD od Prezesa Związku przekazał Zarządowi i wszystkim członkom ROD im.T.Kościuszki szczere gratulacje i podziękowania za dotychczasowe osiągnięcia w zagospodarowaniu ogrodu oraz złożył życzenia dalszych sukcesów w pracach modernizacyjnych w dostosowywaniu działek do obecnych potrzeb działkowców i społeczności lokalnej. 

Prezydium Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego Polskiego Związku Działkowców przyznało dyplom dla Pana Jerzego Borowskiego Burmistrza Miasta Sandomierz za dotychczasową pomoc w budowie i rozwoju infrastruktury ROD.

Prezes Zarządu ROD im.T.Kościuszki Pan Włodzimierz Górski i Gospodarz ogrodu Pan Edward Kowiański otrzymali statuetki za wieloletnią pracę społeczną na rzecz działkowców, ogrodu i Związku.

Prezes OZŚ PZD wręczył okolicznościowy puchar przyznany przez Prezydium Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach, a zasłużonym działkowcom wręczył 10 złotych odznak "Zasłużony działkowiec" przyznanych przez Prezydium Krajowej Rady PZD, a także srebrne i brązowe odznaki dla wyróżniających się użytkowników działek, przyznane przez Prezydium OZŚ PZD w Kielcach. 

Kierownik biura OZ Pan Jan Stańczyk zapoznał wszystkich zebranych z aktualną sytuacją działkowców, ogrodów i Związku po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zwracając szczególną uwagę na główne tezy przygotowywanego  obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych oraz na konieczność rozpropagowania jego treści wśród struktur Związku i działkowców wraz z uzyskaniem, jak największego poparcia dla tej inicjatywy ustawodawczej, która wypływa z samego środowiska działkowców i ma za zadanie jak najlepsze zabezpieczenie praw działkowców            i ogrodów oraz niezaprzepaszczenie ponad 110-letniego dorobku ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Działkowcy wyrażali wdzięczność Krajowej Radzie PZD, a szczególnie Prezesowi Eugeniuszowi Kondrackiemu za dotychczasową obronę i wszelki podejmowany trud w utrzymaniu nabytych praw działkowców i Związku.

Po oficjalnej części uroczystości odbyło się spotkanie wszystkich działkowców oraz zaproszonych gości przy ognisku.

AG 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio