Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradowała Krajowa Komisja Rozjemcza - 26.09.2012

W dniach 25-26 września 2012 r. obradowała Krajowa Komisja Rozjemcza. Obrady otworzyła Przewodnicząca KKR Pani Olga Ochrymiuk, która powitała zaproszonego na posiedzenie Prezesa KR PZD Eugeniusza Kondrackiego oraz pozostałych członków Krajowej Komisji Rozjemczej.

Podczas posiedzenia Prezes Eugeniusz Kondracki przedstawił sytuację Polskiego Związku Działkowców po wyroku Trybunału Konstytucyjnego i skutki, jakie niesie ów wyrok dla działkowców, a także prace, które PZD prowadzi w celu przygotowania obywatelskiego projektu nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Prezes Eugeniusz Kondracki podkreślił, że projekt nowej ustawy został dobrze przygotowany – zapewnia zasadę pluralizmu, w sposób precyzyjny reguluje status prawny i obowiązki działkowców, a także zachowuje dotychczasowe przepisy, których Trybunał nie uchylił. Nowa ustawa, która zapewni dalszy byt działkowcom jest niezbędna, by zapobiec anarchii i konfliktom w ogrodach. Jak poinformował zgromadzonych członków KKR prezes Eugeniusz Kondracki, obecnej trwają ostateczne prace nad obywatelskim projektem nowej ustawy działkowej. Projekt ten zostanie przedstawiony i przyjęty podczas Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, który odbędzie się 6 października 2012 r. w Warszawie.

Ponadto Krajowa Komisja Rozjemcza rozpoznała w trybie postępowania nadzwyczajnego skargi, które wpłynęły w okresie od 1 stycznia 2012 roku. Omówiono poszczególne sprawy z Katowic, Lublina, Tychów oraz Rzeszowa.

Krajowa Komisja Rozjemcza jednogłośnie podjęła uchwałę nr 4/2012 uchylającą uchwałę Okręgowej Komisji Rozjemczej w Rzeszowie, na mocy której odwołano Komisję Rozjemczą ROD „Zalesie” w Rzeszowie. Powodem takiej decyzji, jest to, że uchwała Okręgowej Komisji Rozjemczej w Rzeszowie została podjęta niezgodnie z przepisami obowiązującymi w Polskim Związku Działkowców – naruszono w sposób rażący m.in. §50 ust. 3 statutu PZD.

Krajowa Komisja Rozjemcza wystąpiła także z apelem w formie podjętego stanowiska do Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz o odrzucenie projektu ustawy o ogrodach działkowych Solidarnej Polski oraz do Prezydenta RP  w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

List do Prezydenta RP ws. wyroku TK

Apel do Marszałek Sejmu RP ws. projektu ustawy Solidarnej Polski

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio