Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Przedzjazdowa Konferencja OZ PZD w Szczecinie - 06.09.2012

Dnia 22.08.2012 r. od wczesnych godzin porannych zatętniła życiem sala Domu Działkowca w ROD "Pogodny" w Szczecinie, gdzie z całego okręgu zaczęli napływać uczestnicy konferencji przedzjazdowej zwołanej zgodnie z uchwałą nr 1/IV/2012 Krajowej Rady PZD. Po ceremonii wprowadzenia sztandaru okręgowego i odegraniu hymnu PZD uczesników powitał Prezes OZ PZD. Konferencja przewodniczenie powierzyła Kazimierze Wadowskiej z ROD "Przyjażń" a funkcję sekretarza konferencji powierzono Romanowi Krempskiemu z ROD "Górki Ustowskie". Po zatwierdzeniu porządku obrad regulaminu konferencji oraz wyborze 5-cio osobowego prezydium w którym zasiadł przedstawiciel Krajowej Rady PZD mec. Marek Pytka a także po wyborze komisji mandatowej, wyborczej oraz komisji stanowisk i wniosków głos zabrał Prezes OZ PZD przedstawiając sytuację Związku po wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz główne zgrożenia wynikające ze skutków wyroku. Prawne aspekty wyroku przedstawił zebranym obszernie mec. Marek Pytka, którego wystąpienie nagrodzono brawami. W dyskusji głos zabrało 17 uczesników:

- T.Napiórkowska, omówiła dezinfomującą rolę mediów i konieczność reagowania na każde niewłaściwe przedstawianie rzeczywistego wizerunku ogrodów.

- T.Smolich, poruszyła konieczność prowadzenia rozmów z dzialkowcami, którzy są zagubieni w zaistniałej sytuacji a chcą zachowania PZD,

- Z.Górczyński, walka o ogrody trwa ponad 20 lat z dobrym skutkiem, potrzebna jest wiara, solidarność i silna organizacja,

- A.Dobrowolski, czuję się oszukany bo jestem za Związkiem a mnie proponuje się stowarzysznie. Co będzie z majątkiemPZD?. Należy iść w kierunku powołania komitetu wyborczego PZD, jestśmy ogromną siłą i to trzeba wykorzystać. Czas nagli, trzeba działać. Osobiście będę protestował po ogrodzie!

- R.Krempski, czy działkowcy wiedzą co się święci?. Uzasadnienia do wyroku nie ma. Zgłosił szereg wniosków do przyszlej ustawy.

- Jodko, nie ma chętnych do pracy społecznej, ogrody należy łaczyć w większe organizmy ekonomiczne,

- Białostocki, PZD jest a prawnicy niech robią swoje, my możemy pomagać.

- J. Jankowski, osobowość prawną przekazać w dół, umocnić okręgi,

- T.Jaguś, PZD to marginees życia w państwie, niepowodzenie w gospodarce chce się odbić na PZD, szuka się sposobu jego unicestwienia. Przyjąć plan spotkań z działkowcami, nie liczyć na partie. Czekamy na propozycje.

- A.Malkowski, 2 lata minęły od zaskarżenia ustawy, nie zrobiono nic by zmienić coś. PZD nie zniknie. Jesteśmymanipulowani. Zgłosił wnioski do zmian w statucie w sprawie głosowania, własności ogrodu.

- E.Rogala, rejestracja trudny proces, iść wkierunku korporacji.

- Lisowski, proponuje powołać zespoły w OZ. 

- A.Kołódziejczyk, pewne sprawy zostały juz postawione, robić spotkania z działkowcami niech ludzie mówią co chcą mieć

- M.Bandel, docierać do działkowców zachować jedność, nie pozwalać na obniżanie autorytetu Prezesa Związku i organizacji,

- Roszyk, wykorzystać internet do obrony Związku i ogrodów,

- Wera Sroczyńska, zachować PZD to nasz obowiązek dla przyszłości ogrodów. Po dyskusji dokonano wyboru 15 delegatów na X Nadzwyczajny Zjazd PZD oraz przyjęto dokumenty konferencji, które prezentujemy poniżej. Konferenję zakończyło podziękowanie dla uczestników i Gości.

 

  1. Ocena Okręgowej Konferencji Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie negatywnego oddziaływania publicznych mediów na wizerunek działaczy, ogrodów i PZD
  2. Stanowisko Okręgowej Konferencji Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 roku
  3. Podziękowanie Okregowej Konferencji Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie z dnia 22 sierpnia 2012 roku dla samorządów terytorialnych szczecińskiego okregu PZD
  4. Podziękowanie Okregowej Konferencji Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie z dnia 22 sierpnia 2012 roku dla sędziego Sądu Trybunału Konstytucyjnego Pana Marka Kotlinowskiego
  5. Podziękowanie Okregowej Konferencji Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie z dnia 22 sierpnia 2012 roku dla sędziego Sądu Trybunału Konstytucyjnego Pana Andrzeja Wróbla
  6. Petycja Okregowej Konferencji Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie z dnia 22 sierpnia 2012 roku do Parlamentu Polskiego o zapewnienie trwałego miejsca i warunków rozwoju ogrododom działkowym w Polsce
  7. Podziękowanie Okregowej Konferencji Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie z dnia 22 sierpnia 2012 roku dla Krajowej Rady i Prezesa Związku Pana Egeniusza Kondrackiego
  8. Apel Okregowej Konferencji Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie podjęcia  działan  zmierzających do przygotowania pbywatelsieo [projektu ustawy o ogrodach działkowych i mobilizacji sił społeczno-politycznych do jego przyjecia przez Sejm RP
  9. List Okregowej Konferencji Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie z dnia 22 sierpnia 2012 roku kierowany doi działkowców i ogrodowych struktur samorządowych
  10. 10.              Memoriał Okregowej Konferencji Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie przyszłości naszych rodzinnych ogrodów działkowych.

 

                                                                                  Prezes Okręgowego Zarządu

                                                                                              Tadeusz Jarzębak

 

Przyjęte stanowiska i podziękowania:

Stanowisko w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 roku

Apel w sprawie podjęcia działań zmierzających do przygotowania obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych i mobilizacji sił społeczno – politycznych do jego przyjęcia przez Sejm RP

List kierowany do działkowców i ogrodowych struktur samorządowych

Memoriał w sprawie przyszłości naszych rodzinnych ogrodów działkowych

Stanowisko w sprawie negatywnego oddziaływania publicznych mediów na wizerunek działaczy, ogrodów i PZD

Podziękowanie dla samorządów terytorialnych szczecińskiego okręgu PZD

Podziękowanie dla Krajowej Rady i Prezesa Związku i Pana Eugeniusza Kondrackiego

Podziękowanie dla sędziego Sądu Trybunału Konstytucyjnego Pana Andrzeja Wróbla

Podziękowanie dla sędziego Sądu Trybunału Konstytucyjnego Pana Marka Kotlinowskiego

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio