Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Przedzjazdowa Konferencja OZ PZD w Olsztynie - 04.09.2012

W dniu 24 sierpnia 2012 r. odbyła się Okręgowa Konferencja Przedzjazdowa PZD w Olsztynie. Obrady przeprowadzono w Sali Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie a uczestniczyli w nich Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie oraz członkowie Okręgowego Zarządu oraz Okręgowych Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej.

O godzinie 1030 Prezes OZ Zbigniew Kołodziejczak rozpoczął obrady i przywitał wszystkich zebranych. Przewodniczącym Konferencji wybrano Pana Stanisława Gajewskiego z ROD „Tadeusz Kościuszki” w Lidzbarku Warmińskim, który zapoznał wszystkich z porządkiem obrad, poddał też pod głosowanie Regulamin Konferencji, który został przyjęty jednogłośnie. Sekretarzem Konferencji została Pani Danuta Różańska z ROD „Perkoz” w Mrągowie i powołano 6-osobowe Prezydium. Następnie wybrano trzyosobową Komisję Mandatową oraz pięcioosobową Komisję Wyborczą
i pięcioosobową Komisję Stanowisk i Wniosków. Podjęto także Uchwałę dot. prawomocności Konferencji.  

Sytuację działkowców, ogrodów i Związku przedstawili Prezes OZ Zbigniew Kołodziejczak oraz przedstawiciel Krajowej Rady PZD Radca Prawny Pan Marek Pytka. Głównym tematem obu wystąpień był wyrok Trybunału Konstytucyjnego oraz  jego wpływ i skutki dla na całego Związku i pojedynczych działkowców. Przestawiono także działania jakie w najbliższym czasie podejmie Krajowa Rada. Sytuacja nie jest prosta, ale działkowcy pokazali przez lata, że potrafili się jednoczyć i razem stawiać czoła przeciwnościom. I o to także i dziś zaapelował przedstawiciel Krajowej Rady zaznaczając, iż z dużą grupą ludzi wszyscy się liczą a pojedynczy obywatel nie ma już tak łatwo. Zapewniono, że są już prowadzone prace nad obywatelskim projektem nowej ustawy o ogrodach działkowych. Mecenas Pytka przestawił wszystkie możliwe scenariusze zarówno te bardzo negatywne, ale i pozytywne, prosząc jednocześnie, że trzeba być przygotowanym i nie czekać na rozwój wydarzeń tylko być gotowym do uczestniczenia w nich. Krajowa Rada przy pomocy prawników opracuje niezbędne materiały, które będą pomocne działkowcom przy zakładaniu stowarzyszeń, gdyby zaistniała taka potrzeba. Na razie poprosił o cierpliwość, bo brak uzasadnienia wyroku Trybunału uniemożliwia podjęcie konkretnych działań.

W Związku z zaistniałą sytuacją została podjęta decyzja o zwołaniu
X Nadzwyczajnego zjazdu Delegatów PZD, na który z naszego okręgu wybranych zostało 10 delegatów.

Konferencja była też okazją do wymiany spostrzeżeń czy wyjaśnienia wątpliwości.
W dyskusji głos zabrało 6 osób:

 1. Henryk Kropidłowski, ROD „Na Drwęcą” w Osrtódzie.
 2. Andrzej Zuzga, ROD „Magnolia” w Piszu
 3. Mirosława Grzanka, ROD „Żabie Oczko” w Olsztynie
 4. Ryszard Szymański, ROD „Na Wyspie” w Olsztynie
 5. Eugeniusz Sierakowski, ROD „Juranda ze Spychowa” w Olsztynie
 6. Arkadiusz Smoliński, ROD „Czynu Partyjnego” w Górowie Iławeckim
 7. Stanisław Markowicz , ROD „U Bartosza” w Kwiedzinie k. Kętrzyna

Okręgowa Konferencja Przedzjazdowa w Olsztynie podjęła także 9 stanowisk:

 1. Stanowisko w sprawie: wyroku Trybunału Konstytucyjnego RP z dnia 11 lipca 2012 r. uchylającego jako niezgodne z Konstytucją  RP 24 artykuły ustawy
   o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 r.
 2. Stanowisko w sprawie: obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych.
 3. Wystąpienie do Sejmu RP w sprawie: obywatelskiego projektu ustawy
  o ogrodach działkowych opracowywanego przez Polski Związek Działkowców.
 4. Stanowisko w sprawie: ataków mediów na tradycje, funkcje rodzinnych ogrodów działkowych, na PZD i jego struktury, Krajowa Radę i Prezesa Związku.
 5. Podziękowanie dla działkowców i struktur ogrodowych.
 6. Stanowisko w sprawie: przyszłości i jedności ruchu ogrodnictwa działkowego
 7. Podziękowanie dla Sędziego Trybunału Konstytucyjnego Pana Andrzeja Wróbla.
 8. Podziękowanie dla Sędziego Trybunału Konstytucyjnego Pana Marka Kotlińskiego.
 9. Podziękowanie dla samorządów terytorialnych.

 

Opracowała Agata Cizio

Przyjęte stanowiska i podziękowania:

Stanowisko w sprawie: wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Stanowisko w sprawie: przyszłości i jedności ruchu ogrodnictwa działkowego

Stanowisko w sprawie: ataków mediów na tradycje, funkcje rodzinnych ogrodów działkowych, na PZD i jego struktury, Krajowa Radę i Prezesa Związku

Stanowisko w sprawie: obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych 

Podziękowanie dla samorządów terytorialnych

Podziękowanie dla działkowców i struktur ogrodowych

Podziękowanie dla Sędziego Trybunału Konstytucyjnego Pana Marka Kotlińskiego

Podziękowanie dla Sędziego Trybunału Konstytucyjnego Pana Andrzeja Wróbla

 

Informacje na temat pozostałych przedzjazdowych Konferencji OZ PZD: CZYTAJ WIĘCEJ

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio