Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Działkowcy walczą o swoje prawa

Propozycje nowej ustawy działkowej autorstwa Solidarnej Polski - 16.09.2012

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca br. uchylający 24 przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych sprawił, że milionowa społeczność działkowców stanęła przed realną groźbą likwidacji ogrodów i 120-letniego dorobku pokoleń działkowych rodzin w Polsce. Tuż po wyroku wszystkie partie szumnie deklarowały, że uczynią wszystko, by pomóc działkowcom. Ile rzeczywiście warte są te polityczne obietnice okaże się już w najbliższej przyszłości. Pierwsze przymiarki do nowej ustawy działkowej zaproponowała Solidarna Polska. Jednakże patrząc na dotychczasowe działania posła Andrzeja Dera, który z ogromną zaciekłością i determinacją atakował obecną ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, trudno oczekiwać pozytywnych i korzystnych dla działkowców rozwiązań. Jego negatywny stosunek do ruchu działkowego jest powszechnie znany. Dlatego nie dziwi, że to co proponuje Solidarna Polska nie odpowiada potrzebom działkowców i nie zabezpiecza w odpowiedni sposób ich interesów i praw. Propozycja SP to nic innego, jak odgrzebana z szuflady i zmodyfikowana inicjatywa ustawodawcza, którą poseł Dera prezentował 3 lata temu, będąc posłem PiS. Reklamowany wówczas pod hasłem „powszechnego uwłaszczenia działkowców” projekt, w rzeczywistości miał stworzyć możliwość sprzedaży działek. Odpowiedzią na niego było tysiące listów, protestów, apeli i rezolucji pochodzących od organów ogrodowych, okręgowych i krajowych samorządu działkowego, jak również od indywidualnych działkowców, które świadczyły o masowym sprzeciwie wobec propozycji PiS. Nie mając społecznego i politycznego poparcia projekt został odrzucony już w pierwszym czytaniu w Sejmie. Jak widać jednak brak akceptacji działkowców dla realizacji swoich partykularnych interesów nie zraził posła Dery, który zmieniając barwy partyjne w dalszym ciągu próbuje wmówić działkowcom, że wie, co jest dla nich najlepsze.

Nowa ustawa działkowa, którą pod koniec sierpnia zaprezentowała Solidarna Polska zasiała w działkowcach jeszcze więcej niepokoju i niepewności o przyszłość ogrodów niż wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Orzeczenie z 11 lipca uchyliło bowiem część zapisów, ale inicjatywę ustawodawczą pozostawiło w rękach posłów. Tak więc to w rękach polityków i ich zamysłów leży przyszłość całej społeczności działkowej. Tymczasem inicjatywa Solidarnej Polski nie zabezpiecza w żaden sposób interesów Działkowców – nie przewiduje też przywrócenia przywileju podatkowego, który został uchylony wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Dla działkowców oznacza to nowe obciążenia finansowe z tytułu płacenia podatku rolnego lub od nieruchomości. Biorąc pod uwagę stawki rynkowe, podatek ten może wynieść blisko 400 zł rocznie. Projekt nowej ustawy działkowej partii Andrzeja Dery nie wspomina także o ewentualnej opłacie za użytkowanie wieczyste gruntu. Tam gdzie grunty są najdroższe, a więc przede wszystkim w dużych miastach, może ona uderzyć działkowców po kieszeni. Prawo użytkowania działki miałoby być ograniczonym prawem rzeczowym. Natomiast o dalszym istnieniu ogrodów mają decydować gminy. Przedstawiciele samorządu terytorialnego będą mogli zlikwidować ogrody i pozbawić użytkowników działek bez pytania ich o zdanie. Dotychczas przed taką praktyką bronił działkowców zapis ustawy o rod z 2005 roku, który uzależniał likwidację ogrodu od zgody PZD, a więc de facto od zgody samorządu działkowców. Sędziowie TK przedkładając dobro i interes gminy nad dobrem obywatela przepis ten uchylili. Solidarna Polska nie widzi problemu w tym, że gminy mogą masowo likwidować ogrody przeznaczając tereny zielone pod komercję i budownictwo. Jedynym pocieszeniem dla działkowców mają być tereny zamienne, na których użytkownicy działek będę mogli odbudować stracony ogród. SP milczeniem pomija fakt, że możliwość tworzenia nowych ogrodów, w miejsce likwidowanych to praktyka znana działkowcom od wielu lat. Jednak dotychczas likwidacja działek nie zależała od decyzji politycznego establishmentu i grup interesu, które zainteresowane są wykupem od gmin atrakcyjnych terenów miejskich znajdujących się w rękach działkowców.

Według tego, co mówił poseł Andrzej Dera podczas konferencji prasowej w Sejmie prezentując projekt nowej ustawy działkowej, Solidarna Polska chce, by ogrody działkowe funkcjonowały "od dołu i na zasadzie dobrowolności". Tymczasem przygotowując swój projekt posłowie SP nie konsultowali zapisów ani z działkowcami ani z Polskim Związkiem Działkowców. Projekt, który teoretycznie stworzony został dla działkowców pomija całkowicie ich głos w tej sprawie. Projekt ten, podobnie jak wcześniejszy w wykonaniu Andrzeja Dery, ogranicza się jedynie do nagłaśniania chwytliwych haseł o zabezpieczeniu praw działkowców, podczas gdy w rzeczywistości brakuje konkretnych rozwiązań problemów, które pojawiły się po wyroku Trybunału Knstytucyjnego i które zagrażają dalszemu istnieniu ogrodów. Nie da ukryć się tego, że najważniejszą sprawą dla posła Dery jest jak najszybsza likwidacja samorządu działkowców i nacjonalizacja jego majątku. To hasła znane nie od dziś. Nacjonalizacja majątku to powrót do czasów poprzedniej epoki. Projekt Solidarnej Polski nie sprzyja interesom działkowców, o czym świadczą liczne wypowiedzi działkowców, którzy piszą w tej sprawie do Krajowej Rady PZD liczne listy. Treść listów prezentujmy poniżej.

 

Stanowisko Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Stanowisko Prezydium OZ PZD w Zielonej Górze

Stanowisko Zarządu ROD "Radość" we Wrocławiu

Stanowisko ROD "JEDNOŚĆ" we Wrocławiu

Stanowisko ROD im. Westerplatte we Wrocławiu

Stanowisko ROD "NASZA WIOSNA" we Wrocławiu

Stanowisko ROD "Relaks" w Oleśnicy

Stanowisko ROD "OŚWIATA" we Wrocławiu

OZ we Wrocławiu

Stanowisko ROD "Fantazja" we Wrocławiu

Stanowisko narady prezesów, przewodniczących komisji rewizyjnych i rozjemczych w ROD Nowa Sól

Stanowisko z narady Prezesów Zarządów i Komisji Statutowych z rejonów Sulechowa, Świebodzina, Babimostu, Kargowj, Zbąszynka i Ciborza

Stanowisko uczestników poszerzonego posiedzenia Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy

Działkowcy z rejonu Sulechowa, Świebodzina, Babimostu, Kargowej, Zbąszynka i Ciborza

Stanowisko zarządu ROD im. 2 Armii WP w Poznaniu

Stanowisko Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej PZD w Zielonej Górze

Stanowisko ROD "Pod Morwami" we Wrocławiu

Stanowisko ROD "Sępolno" we Wrocławiu

Stanowisko ROD "Wyzwolenia" w Strzelinie

Stanowisko ROD "Maślice" we Wrocławiu

Stanowisko ROD "Pokój" we Wrocławiu

Stanowisko ROD "Klecina"

Okręgowa Komisja Rozjemcza w Szczawnie Zdroju

Stanowisko uczestników narady szkoleniowo-instruktażowej w Waplewie koło Olsztyna

Stanowisko Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie

Stanowisko Kolegium Prezesów rejonu Bydgoszcz-Wschód

Stanowisko ROD "Różanecznik" we Wrocławiu

Stanowisko Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD "X Muza" we Wrocławiu

Stanowisko Kolegium Prezesów ROD rejonu Kielce

Stanowisko działkowców i mieszkańców Krosna Odrzańskiego

Stanowisko działkowców z Gubina

Stanowisko uczestników szkolenia dla nowych działkowców w Połczynie Zdroju 

ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego w Poznaniu 

Członkowie organów statutowych w ROD na terenie działania Delegatury Rejonowej w Tarnobrzegu

ROD im. "Irys" w Ciechocinku

Uczestnicy szkolenia dla nowych działkowców w Białogardzie

ROD "Partyzant" we Wrocławiu

Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie 

ROD im. T. Kościuszki w Częstochowie

ROD im. S. Żeromskiego w Kielcach 

ROD im. „Odlewnik” w Blachowni

Zarząd ROD "Róża" w Oleśnicy

Komisja Rozjemcza ROD "Róża" w Oleśnicy

Prezydium Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD

Zarząd ROD "Tęcza" we Wrocławiu

Prezydium Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego

ROD "Wypalanki" w Częstochowie

Komisja Rewizyjna ROD "Róża" w Oleśnicy

ROD im. Arenda Dickmana w Gdańsku-Oliwie

ROD "Malwa" w Częstochowie

ROD im. "M. Konopnickiej" w Częstochowie

ROD "Pokój" w Częstochowie

ROD "Marzenie" w Bogatyni

Prezesi ROD z Zielonej Góry, Krosna Odrzańskiego, Czerwieńska, Droszkowa, Ochli, Wilkanowa, Świdnicy, Sulechowa, Świebodzina, Gubina, Zbąszynka, Babimostu, Kargowej

Okręgowy Zarząd PZD Warmińsko-Mazurski

ROD "Grono" w Zielonej Górze

ROD im. Świerczewskiego w Zielonej Górze

ROD "Hortensja" w Kielcach

ROD "Związkowiec" we Wschowie

ROD im. "22 Lipca"  w Zielonej Górze

Okręgowy Zarząd PZD w  Łodzi

ROD "Tulipan" w Jędrzejowie

ROD "Relaks" w Jedrzejowie

Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski

ROD im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim

Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krosnie Odrzańskim 

ROD im. "Kąpieli Słonecznych" w Grudziądzu

ROD "T. Kościuszki" w Jabłonowie Pomorskim

ROD "Odlewnik" w Blachowni

ROD "Fiołek" we Wrocławiu

ROD im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Łasinie

ROD "Drogowiec" w Chodzieży

ROD im. "Wielatowo" w Złotowie

ROD "Cicha Dolina" we Wrocławiu

ROD "Świt" w Grudziądzu

ROD "Elektrochem" w Grudziądzu

ROD "Kolejarz" w Grudziądzu

ROD "Bławatek" w Grudziądzu

ROD "Oaza" w Grudziądzu

ROD "Transportowiec" w Grudziądzu

ROD "Niezapominajka" w Grudziądzu

ROD "Świt" w Grudziądzu

 

Listy działkowców do Posła Andrzeja Dery

Aneta Ciszewska z OZ Zielona Góra

Bogumiła Skowrońska z ROD Leśne Oczko w Nowym Kisielinie k/Zielonej Góry

Elżbieta Gomuła z Łochowic

Działkowcy z ROD im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni

ROD "WODNIK" we Wrocławiu

Bogusław Dąbrowski z ROD im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni

Działkowcy szczecińcy

Zarząd i Komisje Statutowe ROD im. E. Gierczak w Koszalinie

Cezary Grudzień z Kielc

ROD im. Juliusza Słowackiego i ROD "Hefajstos" w Jaworze  

 

 Listy działkowców do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz

Prezydium OZ PZD w Gdańsku

Działkowcy z Trzcianki

Henryk Ziomek z ROD "Słoneczne Wzgórze w Wałbrzychu    

Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Gdańska

Zarząd oraz działkowcy ROD "Leśna Dolina" w Kwidzynie

ROD "Obrońca" we Wrocławiu

ROD "Poświętne" we Wrocławiu

ROD "WODNIK" we Wrocławiu

Krajowa Komisja Rewizyjna

ROD "Szczpin" we Wrocławiu


OZ Mazowiecki 

OZ PZD w Pile

Ryszard Dorau z ROD im. T. Kościuszki w Grudziądzu

Okręgowa Komisja Rozjemcza PZD we Wrocławiu

Okręgowy Zarząd Sudecki PZD

ROD "Malina" we Wrocławiu

Krajowa Komisja Rozjemcza

Prezydium OZ PZD w Poznaniu

ROD "Brzeg"

ROD im. "Malwa" w Pile

OZ PZD w Pile, Okręgowe Komisje Statutowe i działkowcy z ROD z Piły

 Działkowcy z rejonu Żar

Działkowcy z okregu Gdańskiego

Prezydium OZ Poznań

ROD "Malwa" w Pile

OZ Gdańsk

ROD "Malinówka" we Wrocławiu

ROD, ogrodowe komisje statutowe i członkowie organów okręgowych powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego i Szamotulskiego

Komisja Rozjemcza ROD "Sahara"

Zarząd ROD "Marzenie" z Wrocławia

Stanowisko Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej ROD "Odpoczynek" we Wrocławiu

ROD "Zdrowie" w Oleśnicy

ROD "Nad Widawą" we Wrocławiu

Komisja Rozjemcza ROD "Pod Morwami" we Wrocławiu

Okręgowa Komisja Rozjemcza w Szczawnie Zdroju

Jerzy Przybytniak z Kożuchowa

ROD "Zacisze" we Wrocławiu

Działkowcy z Żagania

OZ PZD Toruńsko-Włocławski

Zarząd, Komisja Rewizyjna i Komisja Rozjemcza ROD "Sahara" we Wrocławiu 

Prezesi ROD Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD

ROD Kuźniki we Wrocławiu

Okręgowy Zarząd PZD w Opolu

Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Dębicy

Członkowie organów statutowych PZD w ROD położonych na terenie Mielca

Walne Zebranie ROD im. 2 Armii WP w Poznaniu

Członkowie organów statutowych PZD w ROD położonych w Mielcu

Działkowcy z Nowej Soli, Bytomia Odrzańskiego, Nowego Miasteczka i Sławy

Działkowcy z Żar, Tuplic, Gozdnicy, Małomic i Nowogrodu Bobrzańskiego

Działkowcy z Jasienia i Lubska

Działkowcy z okręgu szczecińskiego 

 ROD im. "Irys" w Ciechocinku

ROD "Tulipan" w Bolesławcu

Okręgowy Zarząd PZD w Kaliszu

ROD "Partyzant" we Wrocławiu

ROD "Piotruś" w Styrzyńcu

Członkowie Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej ROD im. S.Żeromskiego w Kielcach

ROD "Biały Kamień" w Wałbrzychu

ROD "Pod Olchą" w Olszynie

ROD im. prof Szczepana Pieniążka w Trzebiatowie

ROD im. "kpr. Benedy" w Bydgoszczy

ROD im. K. Marcinkowskiego w Rogoźnie

ROD "Zielony Zakątek" w Chodzieży

ROD "Magnolia" w Grudziądzu

ROD "Karola Marcinkowskiego" w Grudziądzu

ROD "Wiśniowy" w Międzyrzeczu

 

Do Klubów Parlamentarnych

ROD "Nadole" w Tarnobrzeg

Działkowcy z rejonu Zielonej Góry

Działkowcy z rejonu Krosna Odrzańskiego

Członkowie okręgowego samorzadu PZD z okręgu zilonogorskiego

Zarząd ROD "Nad Widawą" we Wrocławiu

Okręgowa Komisja Rozjemcza PZD w Lublinie

Uczestnicy posiedzenia Okręgowego Zarządu W Słupsku

ROD "Nad Białką" w Częstochowie

ROD im.Arenda Dickmana w Gdańsku- Oliwie

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio