Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Z życia ROD

Dzień Działkowca w Ogrodzie ,,Jedność” w Niekłonicach - 30.08.2012

W Święcie Działkowca, który odbył się w Ogrodzie Działkowym „Jedność” w Niekłonicach wzięło udział ponad 300 osób i wielu zaproszonych gości z prasy i zakładów współpracujących, m.in. z-ca dyrektora KPPD II Skład  Fabryczny – mgr. inż. Maciej Orczykowski.

Na obchody swojego święta działkowcy zaprosili także zespół śpiewaczy ,,Zacisze” z Rokosowa, dzielnicy  Koszalina, który swoim występem skutecznie zachęcał do śpiewania i wspólnej zabawy.  

W  programie obchodów nie zabrakło kiełbasek, bigosu, grochówki oraz oczywiście tańców, bo o zmroku rozpoczął się wieczorek taneczny , trwający do późnych godzin nocnych.

Wszyscy uczestnicy są zgodni, że było to udane święto, pomimo obaw o przyszłość ruchu działkowego.

Mówiąc o Ogrodzie „Jedność”, warto również wspomnieć o jego historii. Wszystko zaczęło się od nieużytków wsi Niekłonice k/Koszalina przyznanych przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie. M.in. na nich składowane były cementowe słupy energetyczne wysokiego napięcia, krzewy i drzewa dziko rosnące, rozjechane transportem pracującym, modernizującym linie wysokiego napięcia. Część tej ziemi należącej do nieżyjącego właściciela-Jana Hamułki była wykorzystywana przez niego jako pastwisko i przestrzeń wybiegowa dla kilkunastu koni, które hodował do prac w gospodarstwie. Kochał je tak niezbędne ówczesnym rolnikom przybyłym na Ziemie Odzyskane w celu ich zagospodarowania. Konie były wówczas główną siłą pociągową w pracach na roli i transporcie.

W latach 70-tych zagospodarowanie ogrodu działkowego nie należało do łatwych. Nieustanne braki materiałów budowlanych ,zdobywane z przydziału ,trudności transportowe – nie zniechęcały wielu miłośników upraw działkowych do zagospodarowywania otrzymanej przestrzeni od 300-400 metrów kwadratowych. Wówczas były uzupełnieniem budżetów rodzinnych i zastępowały wypoczynek letni pracowników, których nie stać było na wczasy czy turystykę.

Pierwszych użytkowników jest obecnie 19 na 190 rozpoczynających. Tych ,którzy umarli ,zastąpiły dzieci i wnuki. Nowa generacja stanowi 1/3 stanu liczbowego członków ogrodu. Obecnie ogród liczy 209 działek i wszystkie są zadbane , a cel, taki jak dawniej - uprawa, rekreacja, uzupełnienie budżetu, bo nasi działkowcy to z reguły niezamożni ludzie.

Dzień Działkowca był doskonałym momentem do refleksji na temat przyszłości ruchu działkowego, który ostatnio jest tematem dominującym wśród działkowców. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie zniechęcił wielu członków ogrodu -nadal modernizują altanki, działki. Wręcz sprowokował do intensywniejszej pracy i ożywił społeczność ogrodową.

Wieloletnia , wspólna uprawa, zagospodarowywanie, przystosowywanie się do ładu i porządku zaowocowały wspólnotą wysiłku wielu członków do coraz lepszych efektów, jak wymiana wszystkich skorodowanych skrzynek energetycznych.

Zarząd, stosownie  do nowych  trendów w ruchu działkowym wspiera innowacyjne zagospodarowywanie ogrodu poprzez szkolenia, upowszechnianie literatury , czasopism , organizowane konkursów ,w których uczestniczy ponad 50% działkowców.

Przy okazji należy dodać, że 111 zebranych uczestników i sympatyków działek opierając się na wezwaniach prasowych działaczy działkowych i partii, wystosowali apel wraz złożonymi pod nim podpisami celem wysłania do Posłów i Senatorów RP, by szybko przygotowali zmiany w nowej ustawie o działkach 201.W apelu wypunktowali zagwarantowanie działkowcom zwolnienia od podatku gruntowego, od altan, z opłat dzierżawczych lub też ustanowienia ich kwot na minimalnym poziomie, zapewnienie ograniczenia możliwości likwidacji ogrodów działkowych, a w przypadku likwidacji na cele publiczne - zapewnienie nieruchomości zastępczej oraz zwrotu pieniędzy za nasadzenia i budowle.

Dzień ten był także idealnym momentem wyróżniania działkowców. Jurorzy, będący w latach poprzednich zwycięzcami podobnych konkursów, dokonali przeglądu i wyróżnili zasłużonych działkowców.

W konkursie: ,,Mój piękny ogród 2012” nagrodzono:

Jan Dobrzyniak

Ambroży Oleszko

Teresa Cieślak

Anna Pawłowska

Edward Strojek

W konkursie: ,,Moje najdorodniejsze kwiaty, warzywa i owoce” wzięło udział 27 działkowców. Działkowcy na minipoletkach hodują najróżnorodniejsze odmiany, niekiedy egzotyczne - sprowadzane czy przywożone z innych kontynentów lub z giełd ogrodniczych. Dominują jednak nasze kwiaty-gladiole, dalie, lilie, astry a wśród warzyw - dynie, kabaczki, patisony, kapusty. Mimo kapryśnej pogody działkowcom udało się wyhodować dorodne plony, wzbudzające podziw. W tym konkursie sami działkowcy wyróżnili i nagrodzili:

Pencherkiewicz Zbigniew

Wąsik Helena

Marcuch Maria

Mielcarek Andrzej

Czapik Bolesław

Nagrody za udział w konkursach ufundowali: KPPD II Skład Fabryczny w Koszalinie i Zakład Przemysłu Drzewnego w Manowie.

Zarząd Ogrodu wieloletniemu sponsorowi nagród rzeczowych – KPPD II Skład Fabryczny w Koszalinie podziękował, honorując go dyplomem okolicznościowym.

Wyróżniono także odznaczeniami PZD modernizujących przestrzeń działkową i młodych, zaangażowanych w życie ogrodu:

 Srebrna Odznaka ,,Zasłużony Działkowiec”:

  Wieczorek Elznieta

 Gibuła Lech

Pencherkiewicz Zbigniew

Sokół Barbara

Pendel Genowefa

 

Brązowa Odznaka ,,Zasłużony Działkowiec“:

Starzyńska Joanna

Potyrało Teresa

Kamińska Danuta

Cieślińska Irena,

Dąbrowski Józef

Walkowiak Weronika

Rydel Władysław

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio