Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Trybunał Konstytucyjny ogłosił pisemne uzasadnienie wyroku - 30.08.2012

W dniu 28 sierpnia br. na stronie Trybunału Konstytucyjnego ukazało się pisemne uzasadnienie sędziów TK do orzeczenia z dnia 11 lipca 2012 roku. W opublikowanym dokumencie znajdują się także zdania odrębne do wyroku dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie Marek Kotlinowski i Andrzej Wróbel wyrazili swój zdecydowany sprzeciw wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a zwłaszcza wobec decyzji dotyczących Polskiego Związku Działkowców.

Wyrok z 11 lipca 2012r. sygn. K08/10 wraz z pisemnym uzasadnieniem dostępny jest TUTAJ.

Już od kilkunastu dni zaniepokojeni działkowcy wysyłali w tej sprawie zapytania do Trybunału Konstytucyjnego, które były bagatelizowane i zbywane. Tymczasem zgodnie z art. 71 ust.3 Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Trybunał zobowiązany był, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od ogłoszenia orzeczenia, sporządzić jego uzasadnienie w formie pisemnej. Warunek ten nie został spełniony, co poniekąd świadczy o braku szacunku dla milionowej społeczności działkowców, która chce zapoznać się z powodami wyroku, który zapadł 11 lipca 2012 roku w Trybunale. Sędziowie TK  orzekli wówczas, że 24 artykuły ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005 roku są niezgodne z Konstytucją. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego oznacza dla polskich działkowców utratę dotychczasowych praw i przywilejów zagwarantowanych ustawą, wygaśnięcie prawa do gruntów oraz zwolnień podatkowych.

Zgodnie z tym, co napisano w pisemnym uzasadnieniu wyroku „Przez 18 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego orzeczenia podstawy prawne działania PZD oraz funkcjonowania r.o.d. w Polsce, pomimo obalenia domniemania zgodności z Konstytucją, nadal będą obowiązywać i mogą być stosowane”.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio