Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Konferencja OZ PZD w Słupsku - 27.08.2012

W dniu 23 sierpnia odbyła się Konferencja Okręgowa PZD w Słupsku. Konferencja Okręgowa rozpoczęła się o godz. 10 ³º w siedzibie Okręgowego Zarządu . W konferencji uczestniczyło 87 % osób uprawnionych, tak więc była to wysoka frekwencja.

Byli przedstawiciele wszystkich ogrodów działkowych z terenu działania okręgu za wyjątkiem ROD im. Mikołaja Kopernika w Łebie . Z ramienia Krajowej Rady udział w Konferencji wziął Wiceprezes Związku Pan Tadeusz Jarzębak  . Na konferencje nie byli proszeni parlamentarzyści ani przedstawiciele władz samorządowych . Konferencja toczyła się w rzeczowej i poważnej atmosferze . Ponieważ było to już drugie spotkanie w tym samym składzie i na dzień konferencji od dnia 26 lipca 2012 r. nic ważnego nie wydarzyło się w życiu Związku jak również nie było zdarzeń mających wpływ  na sytuację działkowców , ogrodów i Związku odbyła się tylko krótka dyskusja .

Swoje stanowisko uczestnicy konferencji wyrazili w przyjętych stanowiskach :

- w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

- w sprawie kierunków działania struktur Związkowych związanych z obroną działkowców i ogrodów działkowych przed skutkami wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

- obywatelskiego projektu ustawy .

Zebrani wystosowali apel do Sejmu Rzeczypospolitej w sprawie obywatelskiego projektu ustawy .

Desygnowano również list podpisany przez uczestników Konferencji skierowany do Pana Marka Kotlinowskiego i Andrzeja Wróbla Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z wyrazami szacunku i uznania .

Konferencja dokonała wyboru trzech delegatów na X Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PZD . 

 

 

                                                                                               PREZES OZ, Wiesława  Boratyński

 

 Słupsk dnia 23 sierpnia 2012 r. 

 

Przyjęte stanowiska i podziękowania:

Stanowisko w sprawie  wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Stanowisko w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych

Apel w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działowych

Stanowisko w sprawie kierunków działania struktur Związkowych związanych z obroną działkowców i ogrodów działkowych przed skutkami wyroku Trybunału Konstytucyjnego

 

Informacje na temat pozostałych przedzjazdowych Konferencji OZ PZD: CZYTAJ WIĘCEJ

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio