Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Konferencja - OZ PZD Śląski - 27.08.2012

 

23 sierpnia 2012r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zabrzu odbyła się Okręgowa Konferencja Okręgu Śląskiego PZD. Głównym tematem obrad konferencji była ocena sytuacji PZD, Rodzinnych Ogrodów Działkowych w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie niezgodności z Konstytucją zapisów ustawy o ROD z 8 lipca 2005 roku.

Krajową Radę PZD reprezentował  Pan Wincenty Kulik – wiceprezes Krajowej Rady PZD. W konferencji uczestniczyli Prezesi ROD, członkowie Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD, Okręgowych Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej. Na konferencji został dokonany wybór 24 delegatów na Nadzwyczajny X Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Warszawie. 

Obrady otworzył Prezes OZ Śląskiego PZD - Jerzy Leśniak witając wszystkich przybyłych delegatów i gości. W swoim przemówieniu nawiązał do obecnej sytuacji działkowców i ogrodów działkowych, które w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego zostały pozbawione podstawowych praw. Jednocześnie podziękował wszystkim za wspólną walkę w obronie ROD i PZD oraz aktywne działania podejmowane w tym zakresie.

Następnie przewodnictwo obrad przejął Pan Józef Noski. Uczestnicy Konferencji po zapoznaniu się z Porządkiem obrad i zatwierdzeniem Regulaminu obrad powołali  protokolantów, wybrali Sekretarza Konferencji Okręgowej oraz zatwierdzili skład Prezydium Konferencji, a także dokonali wyboru Komisji Mandatowej, Komisji Wyborczej oraz Komisji Stanowisk i Wniosków.

W następnej kolejności głos zabrał wiceprezes KR PZD - Wincenty Kulik, który także nakreślił obecną sytuację Związku i ROD po wyroku TK oraz omówił podejmowane przez KR PZD działania w celu zachowania integralności Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Jednym z rozwiązań jest przygotowywany projekt nowej ustawy o ROD oraz rozwiązania dotyczące powołania stowarzyszeń ogrodowych i fundacji. Ponadto podkreślił konieczność zachowania jedności w ruchu związkowym po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego.

W toku trwania konferencji rozpoczęła się zagorzała dyskusja w świetle omawianych tematów i wyroku TK. Głos zabrali przedstawiciele 11 ROD.

Przyjęte stanowiska i podziękowania:

Stanowisko w sprawie wyroku TK

Stanowisko w sprawie wystąpienia do Sejmu

Stanowisko w sprawie przyszłości i jedności ruchu ogrodnictwa

Stanowisko w sprawie projektu ustawy

Stanowisko w sprawie ataków mediów

Podziękowania dla samorządów

Podziękowania dla działkowców

Podziekowania dla sędziów

 

Informacje na temat pozostałych przedzjazdowych Konferencji OZ PZD: CZYTAJ WIĘCEJ

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio