Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Konferencja OZ PZD w Gorzowie Wielkopolskim - 27.08.2012

Informacja z Konferencji Okręgowej PZD w Gorzowie

W dniu 22 sierpnia odbyła się Konferencja Okręgowa PZD w Gorzowie Wlkp., której celem było zapoznanie delegatów z aktualna sytuacja ogrodów, działkowców i Związku wynikającej z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r., wybór delegatów i podjęcie stanowisk.

Na 83 delegatów w Konferencji wzięło udział 59 co stanowi 71%.

Krajową Radę PZD reprezentowała Pani Maria Fojt – Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Uczestników Konferencji żywo interesowały sprawy i problemy działkowców, ogrodów w związku z wyrokiem TK.  W dyskusji udział wzięło 7 osób, a główne zagadnienia poruszane w dyskusji dotyczyły 4 spraw:

  • Platforma Obywatelska nie będzie zainteresowana uchwalenie ustawy w określonym przez TK czasie – (tj. już tylko 17 miesięcy), dlatego tak ważnym jest, aby stworzyć swój własny obywatelki projekt ustawy o ogrodach działkowych,
  • zaapelowano o jedność działkowców w ramach mających powstać stowarzyszeń,
  • zgłoszono propozycje, aby Sędziowie TK, którzy mieli odrębne zdanie w sprawie orzeczenia, zostali zaproszenie do współpracy nad obywatelskim projektem ustawy o ogrodach działkowych,
  • wniesione zostało zapytanie: „jakie są skutki prawne niewydanie pisemnego uzasadnienia orzeczenia TK w ciągu 30 dni od jego ogłoszenia”.

Dyskusje podsumowała Pani Maria Fojt, która udzieli cennych, wyczerpujących informacji w związku z uchylenie 24 art. ustawy o ROD oraz poinformowała o zamierzonych działania przez Związek w celu obrony jedności i działania w jedności dla dobra działkowców i ogrodnictwa w Polsce.

Konferencja wybrała 4 delegatów na X Nadzwyczajny Zjazd Delegatów oraz przyjęła 5 stanowisk oraz 4 podziękowania.

Całość podsumował Prezes OZ PZD Piotr Wilms życząc wszystkim zdrowia i wytrwałości w pracy jaka teraz czeka wszystkich w związku z zaistniałą sytuacją. 

 Informację przygotował: Kazimierz Dudziński

 

Przyjęte stanowiska i podziękowania:

Stanowisko w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Stanowisko w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych

Stanowisko do posłów i senatorów w sprawie przyjęcia obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych

Stanowisko w sprawie przyszłości i jedności ogrodnictwa działkowego

Stanowisko w sprawie ataków na tradycje, funkcje rod, i struktury PZD

List do Jana Kaczanowskiego, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

List do Bogusława Wontora, Posła na Sejm RP

Piotr Wilms – Prezes OZ PZD - referat

Protokół z Konferencji Okręgowej PZD w Gorzowie

Podziękowania dla działkowców i członków struktur ogrodowych

Podziękowania dla sędziów TK Andrzeja Wróbla i Marka Kotlinowskiego

 

Informacje o pozostałych przedzjazdowych Konferencjach Okręgowych PZD: CZYTAJ WIĘCEJ

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio