Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Konferencja OZ PZD w Zielonej Górze - 27.08.2012

22 sierpnia br. odbyła się konferencja Okręgowa Polskiego Związku Działkowców w Zielonej Górze. W konferencji uczestniczyli Członkowie Okręgowego Zarządu PZD, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej Komisji rozjemczej i Prezesi Rodzinnych ogrodów Działkowych. Z ramienia Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w konferencji uczestniczył Pan Bartłomiej Piech, który udzielił wyczerpującej informacji na temat aktualnej sytuacji w Polskim Związku Działkowców i działań podejmowanych przez Krajową Radę PZD w celu ochrony praw działkowców. Poinformował, że Krajowa Rada przygotowuje projekt obywatelskiej ustawy o ogrodach działkowych oraz rozważa możliwość odwołania się od Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Sytuacje jednak komplikuje brak orzeczenia pisemnego TK, bez którego nie można przygotować odpowiedniej dokumentacji.

Konferencji Przewodniczył członek Krajowej Rady PZD pan Jan Gwóźdź (ROD „Przylesie” w Sulechowie).

Uroczysty charakter Konferencji Okręgowej podkreślono hymnem PZD i wprowadzeniem sztandaru Okręgowego Zarządu w Zielonej Górze

Wprowadzeniem do dyskusji był referat Prezesa OZ PZD, pana Mariana Pasińskiego, który podkreślił w swym wystąpieniu, iż Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego było kulminacją trwającej od dwudziestu lat batalii o grunty Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Zaapelował do zgromadzonych aby przygotowywali swoje ogrody do zmian, ale zaznaczył też, że póki co Polski Związek Działkowców i jego struktury istnieją i funkcjonują.

W dyskusji poruszano tematy dotyczące wyroku Trybunału Konstytucyjnego, możliwych skutków tego wyroku dla działkowców i struktur Związku, podejmowania dalszych działań zabezpieczających interesy i prawa działkowców oraz tworzenia nowych uwarunkowań prawnych do funkcjonowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Mówiono o potrzebie ocieplania wizerunku Polskiego Związku Działkowców w mediach i reagowaniu na nieprawdziwe, szkalujące tradycje i dorobek działkowców reportaże i artykuły ukazujące się głównie w telewizji i prasie ogólnopolskiej.  Wszyscy zabierający głos w dyskusji apelowali o zachowanie spokoju w ogrodach oraz konsolidacji środowiska działkowców, która jest niezbędna by przygotować i stworzyć atmosferę polityczną do uchwalenia obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych firmowanego przez działkowców. Wśród zabierający głos w dyskusji dało się odczuć troskę o ogrody i działkowców.

Uczestnicy Konferencji dobrze wyrażali się współpracy z samorządami lokalnymi, burmistrzami i prezydentami miast i miasteczek, w których istnieją ogrody oraz o pracy Okręgowego Zarządu PZD i Krajowej Rady PZD. Szczególne podziękowania kierowano pod adresem prezesa PZD, pana Eugeniusz Kondrackiego za wytrwałość w walce o obronę ogrodów, dorobku i tradycji działkowców oraz za umiejętność zmobilizowania działkowców do dbania o swoje ustawowo zagwarantowane prawa.

Konferencja Okręgowa  wypowiedziała się w istotnych dla działkowców i funkcjonowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz Polskiego Związku Działkowców sprawach.

Podjęto Stanowiska:

w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012,

w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych,

w sprawie przyjęcia przez Sejm RP Związkowego projektu Ustawy o ROD,

w sprawie ataków mediów na tradycję, funkcję rodzinnych ogrodów działkowych, na PZD i jego struktury, Krajową Radę i Prezesa Związku,

w sprawie przyszłości i jedności ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce,

w sprawie postawy i zaangażowania działkowców i struktur PZD w obronę ustawy o ROD,

w sprawie postawy władz samorządowych województwa lubuskiego, które udzieliły poparcia dla ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i Polskiego Związku Działkowców,

list otwarty do Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy wyrazili zdanie odrębne do Orzeczenia TK,

list otwarty do Posła Stefana Niesiołowskiego

 

Informacje o pozostałych przdzjazdowych Okręgowych Konferencjach PZD: CZYTAJ WIĘCEJ

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio