Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Konferencja OZ PZD w Lublinie - 24.08.2012

Konferencja Okręgowa PZD w Lublinie – 23.08.2012 r.


W dniu 23 sierpnia 2012 r. odbyła się w Lublinie Konferencja Okręgowa PZD, zwołana w celu wyboru 10 delegatów na Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd PZD w Warszawie. Uczestnikami Konferencji byli przedstawiciele wszystkich ogrodów działkowych  Lubelszczyzny,  członkowie  Okręgowego Zarządu oraz członkowie Okręgowej Komisji Rozjemczej i Rewizyjnej PZD. Prezesa Polskiego Związku Działkowców na Konferencji reprezentował Pan Antoni Kostrzewa – Wiceprezes Krajowej Rady.

Prawomocność Konferencji stwierdziła Komisja Mandatowa , zgodnie z przedstawionym protokołem wzięło w niej udział 125 osób co stanowi 61% ogółu uprawnionych do głosowania.

Obrady  otworzył Pan Stanisław Chodak – Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie. Powitał wszystkich przybyłych i poinformował, że to spotkanie jest również podyktowane troską o przyszłość polskiego ogrodnictwa działkowego w Polsce. Dzisiaj jak nigdy dotąd zaistniała potrzeba przedyskutowania i przedstawienia najbardziej pilnych problemów z jakimi w niedalekiej przyszłości musi zmierzyć się Związek i każdy działkowicz. Zadaniem Konferencji było również  wypracowanie Stanowisk na potrzeby Nadzwyczajnego Zjazdu.

Zgodnie z wymogami Statutu PZD uczestnicy powołali  Prezydium  w składzie: Przewodnicząca- Halina Gaj-Godyńska- Prezes ROD „Kalina” w Lublinie, Sekretarz- Stanisław Wyrostkiewicz- Prezes „Słoneczne Wzgórza” W Lublinie , Stanisław Chodak – Prezes OZ PZD w Lublinie oraz  Antoni Kostrzewa- Przedstawiciel Krajowej Rady.

Porządek obrad i regulamin Konferencji zostały  jednogłośnie przyjęte.

Podczas Konferencji pracowały powołane 3-osobowe komisje: Mandatowa, Wyborcza oraz Uchwał i Stanowisk.

Tematem przewodnim dyskusji  była sytuacja działkowców, ogrodów i Związku po wyroku Trybunału Konstytucyjnego jak również . W dyskusji wzięło udział 8 delegatów.

W swoich wystąpieniach podkreślali, że nie wyobrażają sobie życia bez ogrodów i funkcjonowania ogrodów bez Związku. Akcentowano bezwzględną potrzebę dalszego funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców, którego działalność spełnia oczekiwania działkowców.

Kategorycznie wypowiadali się przed wprowadzeniem na ogrody własności prywatnej działek, co powodowałoby dezorganizację tradycyjnej działalności ogrodów i prowadziłoby do likwidacji tychże ogrodów.

Mówiono krytycznie o orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, w którym w niezrozumiały sposób orzekł niekonstytucyjności przepisów jakie funkcjonują i nie są kwestionowane w innych organizacjach społecznych.

Wyrazili obawę o terminową realizację wyroku TK, skutki zwłoki ustawodawcy mogą być katastrofalne dla ogrodnictwa działkowego. Przygotowanie do przekształcenia ogrodów w stowarzyszenia to działanie rezerwowe na wypadek , gdyby do terminu zakreślanego przez TK nie była wydana ustawa o ogrodach działkowych .

Wrazili również obawę przed tworzeniem w miejsce Zarządów ogrodów organów  stowarzyszeniowych zważywszy na formalno-prawne. Zdecydowanie poparli inicjatywę ustawodawczą PZD w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych, upatrując  w nim szansę na zachowanie długoletniej tradycji i tego co pozostało z zakwestionowanej przez TK ustawy z 2005 r.

Zgłosili gotowość zaangażowanego udziału w uzyskaniu podpisów warunkujących zgłoszenie obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych.

W dyskusji pojawił się niepokój czy nasz projekt jako projekt obywatelski zostanie przyjęty przez Sejm w kontekście złożenia innych projektów przez kluby parlamentarne.

Wszyscy zabierający głos w dyskusji apelowali o zachowanie jedności i spokoju, bo tylko w sytuacji zgody i porozumienia można wpłynąć na treść nowych przepisów. Podkreślali, że rozłam w środowisku działkowców spowodowany działaniami przeciwników Związku i wichrzycieli ucieszyłby przede wszystkim deweloperów i samorządy. Działkowcy nie mogą to pozwolić.

Wskazywali na potrzebę po opracowaniu naszego projektu ustawy szerokiego kontaktu z posłami i senatorami dla przekonania ich o bezwzględnej wartości naszego opracowania legislacyjnego.

Pozytywnie również ocenili dotychczasowe  zorganizowane w ogrodach okręgu spotkania z posłami SLD i innymi działaczami tego ugrupowania na których omawiane były nowe rozwiązania prawne funkcjonowania ogrodów działkowych.

Delegaci docenili zaangażowanie Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego w walkę o zachowanie funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych oraz w przygotowanie obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych.

Konferencja dokonała  wyboru 10 delegatów oraz w wyniku głosowania przyjęła następujące stanowiska i wystąpienia:

  1. W sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego
  2. W sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych
  3. Wystąpienie do Sejmu
  4. Podziękowanie dla działkowców i struktur ogrodowych za obronę wartości i praw
  5. W sprawie przyszłości i jedności ruchu ogrodnictwa działkowego
  6. W sprawie ataków mediów na PZD i ogrodnictwo działkowe
  7. Podziękowanie dla samorządów za zaangażowanie w obronę praw działkowców.
  8. Podziękowanie indywidualne dla sędziów Trybunału, którzy złożyli zdania odrębne do wyroku TK w dniu 11.07.2012 r.

Na zakończenie Konferencji głos zabrał Prezes OZ PZD w Lublinie Stanisław Chodak podziękował uczestnikom spotkania za przybycie i wypracowane  Stanowiska,  zabierającym głos za merytoryczną dyskusję, komisjom za ich pracę .

 

                                                                             Prezes OZ PZD w Lublinie

 

                                                                             / mgr Stanisław Chodak /

 

 Lublin, 24 sierpień 2012 r.

                                                              

Konferencja przyjeła następujące dokumenty:

Stanowisko w sprawie ataków medialnych na działkowców, ogrody i Związek

List do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz

W sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych

Stanowisko ws. wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Podziękowania dla sędziów Trybunału Andrzeja Wróbla i Marka Kotlinowskiego 

Podziękowanie dla samorządów za zaangażowanie w obronę praw działkowców

Podziękowania dla wszystkich działkowców województwa lubelskiego, do zarządów rodzinnych ogrodów działowych oraz statutowych komisji ogrodowych

 

Informacje z pozostałych przedzjazdowych Okręgowych Konferencji PZD: CZYTAJ WIĘCEJ

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio