Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Konferencja OZ PZD w Czestochowie - 24.08.2012

INFORMACJA Z  KONFERENCJI  OKRĘGOWEJ  P.Z.D.  W  CZĘSTOCHOWIE ODBYTEJ W  DNIU  23.08.2012  ROKU.

W  dniu  23  sierpnia  2012  roku   w  Sali  Sesyjnej  Urzędu  Miasta  Częstochowy  obradowała  Konferencja  Okręgowa  PZD  w  Częstochowie,  która  potwierdziła  konieczność  zwołania  przez  Krajową  Radę  X  Nadzwyczajnego  Zjazdu  Polskiego  Związku  Działkowców.

W  Konferencji  uczestniczyli  prezesi  Rodzinnych  Ogrodów  Działkowych  regionu  częstochowskiego  oraz  członkowie  władz  okręgowych  PZD. Prezesa  Krajowej  Rady  Eugeniusza Kondrackiego reprezentowała  Pani  Aneta  Bałon  instruktor  Wydziału  Gospodarki  Gruntami  KR  PZD.  W  Konferencji  uczestniczył  również  poseł  ziemi  częstochowskiej  Marek  Balt.

Okręgową  Konferencję  PZD  otworzył  Prezes  OZ  Andrzej  Wosik, który  po  odegraniu  hymnu  „Zielona  Rzeczpospolita”  przywitał  przybyłych  Prezesów rodzinnych  ogrodów  działkowych,  członków władz  Okręgowych,  Przedstawiciela  Prezesa  PZD  Panią  Anetę  Bałon  oraz  posła  ziemi  częstochowskiej  Marka  Balta. 

Prezes  OZ  Andrzej  Wosik  zaproponował  na  Funkcję  Przewodniczącego  Konferencji   kol  Józefa  Chrabańskiego  z  ROD  „Tysiąclecia”  w  Częstochowie,  a  na   Sekretarza  Konferencji  kol.  Adama  Więcławika  z  ROD  „Nad  Białką”  w  Częstochowie.  Uczestnicy  Konferencji  w  głosowaniu  jawny  jednogłośnie  zatwierdzili  w/w  kandydatury.   Skład  Prezydium  Konferencji  uzupełniła  kandydatura   Wiceprezes  OZ  PZD  Stanisława   Juchy,

W  następnych  punktach  porządku  obrad  Przewodniczący  Konferencji  przedstawił  Regulamin  obrad  i  porządkiem  oraz  zaproponował  trzyosobowe  komisje  tzn.  mandatową, wyborczą  oraz  stanowisk  i  wniosków.  Wszystkie   przedstawione  punkty  porządku  obrad   zostały    zatwierdzone    przez  uczestników  jednogłośnie.

Prezes  Okręgowego  Zarządu  Andrzej  Wosik  przedstawił  uczestnikom  Konferencji  sytuację  działkowców,  ogrodów  oraz  Związku  po  wyroku  Trybunału  Konstytucyjnego  w  dniu  11  lipca  2012  roku.  W  swoim  wystąpieniu  podkreślił  fakt,  że  mimo  upływu  miesiąca  od  daty  orzeczenia  Trybunał  Konstytucyjny  jeszcze  nie  przekazał  do  KR  PZD  pisemnego  uzasadnienia  wyroku.  Ponadto  podkreślił   konieczność  mobilizacji  działkowców  i  struktur  Związku  przy  opracowywaniu  nowego  obywatelskiego  projektu  ustawy  o  ogrodach  działkowych,  który  będzie  zapewniać   dotychczasowe   prawa   dla   naszych  członków  i  jednocześnie  zawierał  wskazówki  zawarte  w  orzeczeniu  Trybunału  Konstytucyjnego.  Sami  musimy  podjąć  się  tego  zadania  i  nie  oglądać  na  polityków.  Wg  mojego   rozeznania  Związek  podjął  już pracę  nad  takim  projektem.  Jako  członkowie  Związku  nas  będzie  czekać  etap zbiórki  podpisów  pod  tym  projektem.  Wg  informacji  niezbędnym  do  złożenia  w  Sejmie  obywatelskiego  projektu  jest  poparcie  udzielone  przez  100.000  osób  potwierdzone  stosownymi  podpisami.  Liczę  , że uda  się  Związkowi  zebrać  pod  tym  projektem  ok. 500.000  podpisów.  Jest  nas  na  to stać.

Zabierając  głos Poseł  Marek  Balt  złożył  życzenia  owocnych  obrad  i  dobrych  wyborów   w  imieniu  własnym  i  Prezydenta  Częstochowy, który  obecnie  pełni  ważne  obowiązki  służbowe.  Potwierdził,  że  SLD  kontynuuje  prace  nad  nowym  projektem  ustawy  o  ogrodach  działkowych,  które  są  już  na  końcowym  etapie.  Stwierdził, że  po  zakończeniu  prac  projekt  zostanie  przekazany  władzom  PZD  dla  konsultacji  i poparcia  jako  obywatelskiego  projektu  ustawy.

Występująca  w  imieniu  Prezesa  Związku  Pani  Aneta  Bałon  przedstawiła  historię  ogrodnictwa  działkowego  w  okresie  ostatnich  30  lat.  Ponadto  podkreśliła  fakt, że  każdy  ogród  winien  zająć  swoje  własne  stanowisko  w  sprawie  orzeczenia  Trybunału  Konstytucyjnego.  Następnie przedstawiła   planowane  zadania  przez  KR  PZD  w  obronie  działkowców,  ogrodów  i  ich  reprezentacji.

W  burzliwej  dyskusji  głos  zabrało  13  uczestników,  którzy  w  rzeczowy  sposób  odnieśli  się  w  swoich  wystąpieniach  dotyczących  obywatelskiego  projektu ustawy  o  ogrodach  działkowych   uznając,  że  jest  to  najważniejsze  zadanie  dla  struktur  Związku.  Uznali, że  obecnie  mowa  o  tworzeniu  stowarzyszeń  na  ogrodzie  jest  przedwczesna.  Należy  najpierw   zabezpieczyć  właściwą  reprezentację   na   szczeblu   regionu -  obecnie  okręgu  i   krajową  dla  obrony  interesów  działkowców.  Ogrody  same  szczególnie  te  małe  nie  obronią  się.   Obawy  członków   Związku  o  przyszłość  ogrodów  potwierdziła  wolę  dalszej  konsolidacji  ruchu  ogrodnictwa  działkowego  w  Polsce. Ponadto  uczestnicy  wyrazili zaniepokojenie  włączeniem  się  do  walki  z  ogrodami  mediów,  które  prowadzą  nieczystą  kampanię  przeciwko  działkowcom,  ogrodom  i  Prezesowi  Związku.

Zgodnie  z  przyjętym  rozwiązaniem  uczestnicy  Konferencji  wybrali  3  delegatów  na  X  Nadzwyczajny  Krajowy  Zjazd  Polskiego  Związku  Działkowców.

Konferencja przyjeła następujące dokumenty:

List otwarty do sędziów Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Wróbla i Marka Kotlinowskiego

Podziękowanie dla działkowców, struktur ogrodowych i okręgowych PZD

Stanowisko w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych

Stanowisko w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Stanowisko do posłów i senatorów RP w sprawie przyjęcia obywatelskiego projektu ustawy

Stanowisko w sprawie ataków medialnych na działkowców, ogrody i Związek

Stanowisko w sprawie przyszłości i jedności ruchu ogrdnictwa działkowego

Powyższe dokumenty  przyjęto  jednogłośnie  w  głosowaniu  jawnym.

Na  zakończenie  Prezes  OZ PZD  Andrzej   Wosik  podziękował  uczestnikom  Konferencji  i   Pani  Anecie  Bałon  za  udział,  dyskusję  praz  przyjęcie  wypracowanych  materiałów  z  Konferencji.

Sekretarz  Konferencji: Adam  Więcławik

 

Informacje z pozostałych przedzjazdowych Okręgowych Konferencji PZD: CZYTAJ WIĘCEJ

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio