Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Konferencja OZ PZD w Małopolskim - 23.08.2012

W dniu 4 sierpnia 2012 r. odbyła się Konferencja Okręgowa PZD w Krakowie z terenu działalności Okręgu Małopolskiego. Celem Konferencji był wybór delegatów na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZD. W konferencji wzięło udział 170 osób na ogólną liczbę uprawnionych 291, to jest 154 Prezesów ROD i 16 członków organów statutowych OZ, co stanowiło 58,42 % frekwencję. W Konferencji wziął udział przedstawiciel Krajowej Rady PZD Pan Antoni Kostrzewa.
Konferencję otworzyła Prezes OZM PZD Pani Halina Kmieciak, witając uczestników i zaproszonych gości. Konferencja wybrała na Przewodniczącego Edmunda Gmitruka, na Sekretarza Czesława Kokoszę. Powołano 7 osobowe Prezydium. Po zatwierdzeniu porządku obrad i regulaminu Konferencji, wybrano Komisję Mandatową, Komisję Wyborczą oraz Komisję Uchwał i Stanowisk.

Prezes OZM PZD Halina Kmieciak przedstawiła sytuację Związku, ogrodów i działkowców po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. Pan Antoni Kostrzewa podkreślił, że TK naruszył przepisy i w tej sprawie wypowiada się coraz więcej prawników. Następnie zakreślił zadania, które stoją przed strukturami Związku: przygotowanie obywatelskiego projektu ustawy, zakładanie stowarzyszeń. W trakcie dyskusji uczestnicy Konferencji wyrazili swoje rozczarowanie orzeczeniem TK, które uznano za zamach na swobody obywatelskie, wyrazili swoje obawy o przyszłość ogrodnictwa działkowego w Polsce. Za pilną potrzebę uznali przygotowanie obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych. Zebrani w Konferencji podjęli 2 uchwały:

  • w sprawie zatwierdzenia regulaminu Konferencji
  • w sprawie stwierdzenia prawomocności Konferencji,

a także przyjęli 10 stanowisk.

Konferencja Okręgowa PZD w Krakowie wybrała 9-ciu delegatów na Krajowy Zjazd PZD. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Konferencji ogłosił jej zamknięcie.

Marta Czaja

Konferencja przyjeła następujące dokumenty:

Podziękowanie dla sędziego Trybunału Konstytucyjnego Marka Kotlinowskiego

Stanowisko w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Stanowisko w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych

Stanowisko w sprawie ataków mediów

Podziękowanie dla samorządów terytorialnych

Podziękowanie dla działkowców, struktur ogrodowych Okręgu Małopolskiego

Podziękowanie dla sędziego Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Wróbla

Stanowisko w sprawie przyszlosci i jedności ruchu ogrodnictwa działkowego

Wystąpienie do Sejmu RP

Apel do klubów parlamentarnych i posłów ws. poparcia obywatelskiego projektu ustawy

Pozostałe Okręgowe Konferencje przedzjazdowe CZYTAJ WIĘCEJ 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio