Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Listy do Trybunału w sprawie braku uzasadnienia wyroku - 23.08.2012

Szanowni Państwo!

Artykuł 71 ust.3 Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym stanowi, że Trybunał jest obowiązany, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od ogłoszenia orzeczenia, sporządzić jego uzasadnienie w formie pisemnej; uzasadnienie podpisują sędziowie Trybunału, którzy głosowali nad orzeczeniem.

Wobec tego proszę udzielić mi odpowiedzi dlaczego do tej pory na stronie internetowej Trybunału nie ma takiego pisemnego uzasadnienia orzeczenia w sprawie o sygn.akt K 8/10. Wyrok został ogłoszony w dniu 11 lipca 2012 roku, a dzisiaj jest już 22 sierpień 2012 roku.

Brak tego pisemnego uzasadnienia ma dla członków Polskiego Związku Działkowców, takich jak moja osoba, kapitalne znaczenie.

 

Bogusław Dąbrowski

 

Listy o podobnej treści zamieszczamy poniżej:

Okręgowy Zarząd w Pile

Andrzej Jancz, działkowiec z ROD "Leśna Dolina" w Kwidzynie

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio