Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Stanowiska i referat opracowany przez uczestników Konferencji OZ PZD w Kaliszu - 22.08.2012

Sytuacja działkowców, ogrodów i Związku w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 roku

W dniu 11 lipca 2012 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie ustawy z 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy, która jest aktem prawnym regulującym funkcjonowanie ogrodów działkowych w Polsce.

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok na Polski Związek Działkowców i rodzinne ogrody działkowe orzekając, że 24 artykuły tej dobrze funkcjonującej ustawy są niezgodne z Konstytucją RP.

Bezpośrednim skutkiem tego wyroku będzie rozwiązanie Polskiego Związku Działkowców, a co za tym idzie automatycznie wygasają wszystkie prawa i przywileje, jakie działkowcy i Związek posiadają, jeżeli Sejm RP w ciągu 18 miesięcy nie uchwali nowej ustawy o ogrodach działkowych. Wygasną akże wszystkie prawa działkowców i Związku do gruntów, a grunty przejmą gminy lub Skarb Państwa. W wyniku takiej sytuacji działkowcy będą musieli ponownie ubiegać się o tytuł prawny do swojej działki.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że dotychczasowe prawa działkowców zostaną nieodwracalnie utracone, a ich przyszłość będzie zależała od ewentualnej nowej ustawy, którą uchwali Sejm RP. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego spowoduje również uchylenie zwolnień podatkowych, jakie posiadają działkowcy i Związek. Sygnalizowane przez Związek zagrożenia, w szczególności dotyczące roszczeń do gruntów i likwidacji ogrodów bez zgody Związku stały się faktem.

Niesprawiedliwe jest to, że walka była nierówna, a Związek nie dostał możliwości obrony swoich praw prze TK, choć przed bezstronnym sądem każdy ma prawo do obrony, a prawo to jest fundamentem państwa prawa.  Ustawie o ROD tego prawa odmówiono.

Działkowcy potraktowali wyrok TK jak egzekucję na swoją egzystencję, a nie obiektywne potraktowanie tematu. Utrata przez Polski Związek Działkowców praw automatycznie pozbawi tych praw rodzinne ogrody działkowe i działkowców.

Trybunał Konstytucyjny wydając 11 lipca 2012 roku niesprawiedliwy wyrok w sprawie ustawy o ROD nie wziął  pod uwagę społecznych skutków swojego rozstrzygnięcia. Trybunał skupił się nad orzekaniem zgodności z Konstytucją RP poszczególnych przepisów ustawy w oderwaniu od istoty ogrodnictwa działkowego  oraz takich wartości jak ochrona praw nabytych przez działkowców i ich organizację. Wyrok TK odebrał działkowcom zaufanie do państwa i ustanowionego w nim prawa, szczególnie w sytuacji, że orzeczenie TK nie zostało podjęte jednomyślnie. Dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło zdania odrębne do wyroku TK w dniu 11 lipca 2012 r

Tym sędziom należy się ze strony Polskiego Związku Działkowców podziękowanie i szacunek, zgłaszając votum separatum od takiego orzeczenia dali świadectwo mądrości godnej zaszczytnej funkcji sędziego Trybunału. Uzasadniając swoje zdanie odrębne dostrzegli niedoskonałość ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ale jednocześnie wskazali na fakt, iż dobrze chroni ona obywateli i ziemię, którą uprawiają.

Wyrok Trybunału oznacza rewolucję w sytuacji prawnej działkowców. Utracą prawa do działki, a ich ogólnopolska organizacja zostanie rozwiązana. Wydany przez Trybunał  Konstytucyjny wyrok spowodował zaniepokojenie wśród działkowców, co do przyszłości ich działek i ogrodnictwa działkowego. Dlatego niezbędne jest zachowanie jedności wszystkich działkowców i Związku oraz szukanie wsparcia i sprzymierzeńców w uchwaleniu nowej ustawy w Sejmie RP. Dlatego potrzebne jest aktywne działanie wszystkich działkowców i organów Związku.

Nie zaprzestaniemy walki o ogrody i działkowców, gdyż niedopuszczalne jest zaprzepaszczenie 110 – letniego dorobku ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Najważniejszym naszym zadaniem w chwili obecnej staje się walka o nową ustawę, która przywróci podstawowe gwarancje prawne ochrony praw działkowców oraz odbuduje ogólnopolską organizację działkowców. Doświadczenie uczy, że tylko silna reprezentacja działkowców może zapewnić obronę ogrodów przed ich likwidacją i stworzy silny ruch społeczny, z którego głosem trzeba będzie się liczyć.

W wyniku powstałej sytuacji Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców podjęła uchwałę o zwołaniu na dzień 15 września 2012 roku Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów, na którym zostanie dokonana ocena sytuacji działkowców, ogrodów i PZD. Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd PZD określi  działania, jakie należy podjąć w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 roku.

Zgodnie z Uchwałą Nr 1/IV/2012 Krajowej Rady PZD z dnia 18 lipca 2012 roku,  Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Kaliszu będzie reprezentować  5  delegatów.

Zapisy ustawy wygasną najpóźniej za 18 miesięcy!

Musimy zadbać o naszą przyszłość!

Razem możemy jeszcze obronić nasze ogrody i działki!

Razem możemy wywalczyć nową ustawę!

Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w  Kaliszu

 

Konferencja przyjeła następujące dokumenty:

Stanowisko  w sprawie obywatelskiego projektu ustawy

Stanowisko do Sejmu i władz politycznych

Stanowisko w sprawie wyroku TK

Stanowisko w sprawie ataków mediów

Stanowisko w sprawie jedności ruchu działkowego

Stanowisko w sprawie podziękowania samorządom

Stanowisko podziekowania sedziom TK

Stanowisko podziękowania dla działkowców

 

Informacje z pozostałych przedzjazdowych Okręgowych Konferencji PZD: CZYTAJ WIĘCEJ

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio