Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Konferencja OZ PZD w Bydgoszczy - 22.08.2012

Informacja z bydgoskiej Okręgowej Konferencji przedzjazdowej PZD.

Przebieg obrad Konferencji Okręgowej PZD w Bydgoszczy w dniu 21 sierpnia 2012r. w pełni potwierdził zasadność i celowość zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Polskiego Związku Działkowców.

W Konferencji uczestniczyli prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych okręgu bydgoskiego oraz członkowie okręgowych struktur Związku. Gościem reprezentującym Krajową Radę PZD była Pani Agnieszka Rudawska z Wydziału Gospodarki Gruntami.

Otwarcia obrad dokonała Prezes Okręgowego Zarządu PZD Barbara Kokot, która po powitaniu wszystkich uczestników Konferencji zaproponowała powierzenie funkcji Przewodniczącego obrad Urszuli Walusiak reprezentującej ROD „Horyzont” w Bydgoszczy, natomiast obowiązki Sekretarza Konferencji  Zbigniewowi Kani z ROD „Przy Zaporze” w Bydgoszczy, co zostało jednomyślnie przyjęte w jawnym głosowaniu przez uczestników spotkania.

W skład 5-osobowego Prezydium powołano ponadto Panią Agnieszkę Rudawską z KR PZD, prezesa OZ PZD Barbarę Kokot z ROD „Pod Borem” w Prądocinie oraz wiceprezesa OZ Lecha Urbańskiego z ROD „Pod Kasztanami” w Żurczynie.

Po zatwierdzeniu Regulaminu obrad i porządku obrad, dokonano wyboru 5-osobowych komisji tj, Komisji Mandatowej, Komisji Wyborczej i Komisji Stanowisk i Wniosków.

W kolejnym punkcie Konferencji sytuację działkowców, ogrodów i Związku przedstawiła Prezes Barbara Kokot. Podkreśliła skomplikowaną sytuację w ogrodach i wśród samych działkowców w miesiąc od ogłoszenia wyroku przez Trybunał Konstytucyjny. Wpływ na to ma między innymi brak pisemnego uzasadnienia decyzji Trybunału, który jak się okazuje nie ma wyznaczonego terminu jego przedstawienia. Jednak wątpliwości w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych coraz częściej podsycają media, a szczególnie prasa. Stwierdziła, że dzisiaj nikt z nas nie powinien oglądać się na polityków, tylko razem wszyscy działkowcy i ogrody winni doprowadzić do zabezpieczenia dorobku wypracowanego przez siebie i swoich poprzedników. Razem jesteśmy zobowiązani do doprowadzenia do opracowania, zaakceptowania i przyjęcia obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych, nad którym Związek podjął już prace i do którego będziemy się ustosunkowywać w ramach konsultacji. Taki projekt wymagać będzie zebrania 100 tysięcy podpisów, wymaganych do jego zgłoszenia Sejmowi RP. Do takiego działania potrzebna jest jedność organizacyjna  działkowców.

Po wystąpieniu prezesa OZ, oraz po przyjęciu na wniosek Komisji Mandatowej uchwały w sprawie stwierdzenia na podstawie listy obecności prawomocności obrad Konferencji, przystąpiono do dyskusji.

Dominującym tematem wystąpień były wątpliwości i obawy związane z dalszym funkcjonowaniem ogrodów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w tym w kwestiach praw do gruntów ogrodowych oraz możliwości przejmowania przez ogrody majątku wypracowanego przez ogrody i działkowców. Zgłaszano i podejmowano temat potrzeby tworzenia w ogrodach stowarzyszeń ogrodowych, proponując jednocześnie uwzględnienie takich rozwiązań w przygotowywanym przez Związek akcie prawnym – obywatelskim projekcie ustawy o ogrodach działkowych. Dyskutanci jednoznacznie wyrazili wolę opracowania i przedstawienia do konsultacji własnego obywatelskiego projektu ustawy, dla zabezpieczenia interesów użytkowników działek w ROD, zabezpieczenia praw działkowców i możliwości prawnego funkcjonowania ogrodów. Uczestnicy Konferencji wyrazili zaniepokojenie z faktu włączenia mediów, w tym prasy ogólnopolskiej i lokalnej do negatywnej kampanii wobec związku i ogrodów. Na wszelkie takie artykuły musimy każdorazowo interweniować, żądając sprostowań do zamieszczanych nieprawdziwych informacji. Podkreślano też znaczenia aktywności i zaangażowania działkowców w sprawę obrony ogrodów, szczególnie w okresie poprzedzającym wyrok TK, za co wszystkim aktywnym członkom związku i działaczom należą się wyrazy podziękowania.

W dyskusji głos zabrało 16 uczestników Konferencji, a wyczerpujących odpowiedzi i wyjaśnień udzielali Prezes OZ PZD Pani Barbara Kokot oraz Pani Agnieszka Rudawska z Krajowej Rady PZD, która podsumowując dyskusję stwierdziła, że w chwili obecnej najważniejszą sprawą jest przyjęcie obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych, który jest w opracowaniu i ma być przyjęty na X Nadzwyczajnym Krajowym Zjedzie PZD. Musimy przenieść do projektu ustawy jak najwięcej naszych praw, pomijając artykuły dotychczasowej ustawy uznane jako niekonstytucyjne. Czekamy na uzasadnienie wyroku przez członków Trybunału Konstytucyjnego.

Zgodnie z przyjętym kluczem wyborczym Konferencja Okręgowa dokonała wyboru 9 delegatów na X Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZD w Warszawie.

 

Konferencja przyjeła następujące dokumenty:

Podziękowanie dla sędziego TK Marka Kotlinowskiego

Podziękowanie dla sędziego TK Andrzeja Wróbla

Stanowisko w sprawie przyszłości i jedności ruchu ogrodnictwa działkowego

Stanowisko ws. roli i znaczenia struktur  ogrodowych i działkowców w obronie wartości i praw dla funkcjonowania i rozwoju ROD

Stanowisko w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych

Stanowisko ws. wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Podziękowanie dla samorządów

Wystąpienie do posłów Sejmu o wsparcie związkowego projektu ustawy o ogrodach działkowych

Stanowisko ws. ataków mediów na tradycyjne funkcje rodzinnych ogrodów działkowych, na PZD i jego struktury, Krajowa Radę i Prezesa Związku

 

Informacje z pozostałych przedzjazdowych Okręgowych Konferencji PZD: CZYTAJ WIĘCEJ

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio