Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Relacja z Konferencji OZ PZD w Poznaniu - 22.08.2012

 

Konferencja Okręgowa PZD w Poznaniu

Konferencja Okręgowa Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu obradowała 21 sierpnia 2012r w Poznaniu w sali klubu Angello na poznańskiej Wildzie. W Konferencji uczestniczyło 242 prezesów  Rodzinnych Ogrodów Działkowych, członkowie Okręgowego Zarządu PZD,  Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej Komisji Rozjemczej oraz  zaproszeni goście. Na obrady przybył Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny, a Prezesa PZD reprezentował Radca prawny KR PZD Bartłomiej Piech. 

Otwarcia Konferencji dokonał Prezes Okręgowego Zarządu Poznańskiego PZD Zdzisław Śliwa. Obradom przewodniczył wiceprezes OZ PZD Sylwester Chęciński. 

Sytuacja działkowców i ogrodów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz dyskusja nad kierunkami działania w celu zminimalizowania skutków wyroku dotykającego całe środowisko działkowców , a także przygotowania do Nadzwyczajnego X Zjazdu Delegatów PZD zdominowały obrady Konferencji. 

W referacie programowym Prezes OZ PZD dr Zdzisław Śliwa przedstawił skutki wyroku Trybunału dla działkowców i ogrodów, które pogorszą warunki korzystania z działek, powiększają zagrożenie likwidacjami ogrodów także na cele komercyjne,   ułatwiają byłym właścicielom wywłaszczanym w przeszłości przez polskie państwo odbieranie działkowcom ogrodów i działek nawet bez potrzeby wypłaty odszkodowań  i przede wszystkim  ograbiają polskich działkowców ze swej niezależnej samorządnej organizacji, jaka jest Polski Związek Działkowców. W tych warunkach priorytetem staje się zachowanie jedności działkowców, którzy, jak podkreślali to zabierający głos w dyskusji uczestnicy obrad, tylko w jedności będzie można obronić byt ogrodów i prawa działkowców.  Prezes OZ PZD przedstawił koncepcje działań Związku i ogrodów w nadchodzącym okresie. Wiele uwagi poświęcono potrzebie przygotowaniu obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych, która to ustawa powinna zostać uchwalona w ciągu 18 miesięcy od ogłoszenia wyroku. Tymczasem prace nad projektem ustawy nie mogą nabrać tempa, głównie z powodu braku pisemnego uzasadnienia  wyroku przez Trybunał Konstytucyjny pomimo, że od jego ogłoszenia upłynął już ponad miesiąc. Tym samym wzrastają obawy, że organy państwa mogą celowo nie zdążyć uchwalić ustawy i wtedy pełnie uprawnień do decydowania o losach ogrodów uzyskają gminy, jako właściciele gruntów na których leżą ogrody działkowe. Szeroko problemy tworzenia projektu ustawy oraz organizowania się ogrodów w podmioty prawa na bazie ustawy o stowarzyszeniach omówił mecenas Bartłomiej Piech, który przypomnijmy, bronił ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przed Trybunałem.  Prezydent Miasta Ryszard Grobelny po raz kolejny zapewnił, że miasto tworzy warunki rozwoju i funkcjonowania ogrodnictwa i dobrze współpracuje z silnym partnerem , jakim jest Polski Związek Działkowców. Zapewnił, że miasto będzie nadal tworzyć pozytywna aurę wokół ogrodnictwa działkowego. Odnosząc się do stanowiska Związku Miast Polskich, kontestowanego zwłaszcza przez poznańskich działkowców stwierdził, że Związek Miast Polskich  jest demokratyczną organizacją , w której ścierają się różne stanowiska, nie zawsze podzielające wizję ogrodnictwa reprezentowaną przez Miasto Poznań. Prezydent zwrócił się również do środowiska o wsparcie obywatelskiego projektu ustawy o samorządach, który to projekt ma poprawić  sytuacje finansową polskich miast.

W dyskusji wzięło udział 14 uczestników Konferencji. Dyskutanci poruszyli temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego, przyszłości ogrodów i forma prawnej w której miałyby funkcjonować i  przede wszystkim kształt obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych. Zgłoszono oczekiwanie na zaprezentowanie projektu i potrzebę debaty nad projektem oraz pilne jego zgłoszenie do Sejmu RP, który winien pracować nad projektem z udziałem przedstawicieli wnioskodawców.   Na szereg pytań związanych z tymi problemami odpowiadali  pan  Bartłomiej Piech i prezes Zdzisław Śliwa.

Konferencja wybrała 15 delegatów na Nadzwyczajny  Zjazd Związku oraz przyjęła następujące dokumenty Konferencji:

Konferencja przyjeła następujące dokumenty:

Stanowisko w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Podziękowania dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Stanowisko w sprawie przyszłości i jedności ruchu ogrodnictwa działkowego

Stanowisko w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych 

Apel do parlamentarzystów

Stanowisko w sprawie ataków mediów na tradycję i  funkcję rodzinnych ogrodów działkowych oraz na organizację działkowców

Podziękowania dla  działkowców, organów PZD rodzinnych ogrodów działkowych Okręgu Poznańskiego

Stanowisko w sprawie zaangażowania samorządów w obronę ogrodów działkowych

 

Informacje z pozostałych przedzjazdowych Okręgowych Konferencji PZD: CZYTAJ WIĘCEJ

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio