Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja z Konferencji OZ PZD w Łodzi - 22.08.2012

INFORMACJA

z przebiegu Konferencji Okręgowej Polskiego Związku Działkowców w Łodzi

 

            W dniu 18 sierpnia 2012 roku obradowała w Łodzi Konferencja Okręgowa PZD.             Prezesa Polskiego Związku Działkowców reprezentował pan Antoni Kostrzewa - członek prezydium Krajowej Rady PZD.

Rangę wydarzenia podkreśliło wprowadzenie sztandaru Okręgowego Zarządu Łódzkiego              i odśpiewanie hymnu PZD „Zielona Rzeczpospolita”.

W części inaugurującej obrady Prezes OZŁ PZD Izabela Ożegalska zaakcentowała powagę sytuacji wywołanej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca br. oraz przypomniała jak wielkim wydarzeniem było uchwalenie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych                w dniu 8 lipca 2005 roku. Oczekiwano, że spowoduje ono ustabilizowanie sytuacji. Niestety od początku jej funkcjonowania wysiłek Związku był skierowany na odpieranie ataków ze strony przeciwników ogrodnictwa działkowego. Podjęte działania w obronie okazały się niewystarczającymi argumentami dla Trybunału Konstytucyjnego, którego wyrok skutkuje zniszczeniem dorobku ponad 120 letniego ruchu, uwolnieniem terenów ogrodów oraz uzyskaniem możliwości wywłaszczania działek pod wielomilionowe inwestycje.

W nie pozbawionej emocji dyskusji udział wzięło 9 osób. Relacjonowano, że działkowcy są bardzo rozżaleni wydanym przez Trybunał wyrokiem. Nie mogą pogodzić się z okazanym brakiem poszanowania dla wieloletniej tradycji oraz kilku pokoleń rodzin działkowców,                                a w konsekwencji dążeniem do zniszczenia powstałych dzięki ludzkiemu wysiłkowi terenów zielonych. Wszyscy mówcy byli jednomyślni w sprawie dalszego funkcjonowania ogrodów. Wyrażono pogląd, że PZD powinien pomóc działkowcom przeprowadzić ich przez ten trudny okres. Co więcej powinien być autorem ustawy o ogrodach działkowych, która zabezpieczy należne prawa działkowców oraz będzie chroniła w dalszym działaniu.

Gość konferencji. A. Kostrzewa przekazał pozdrowienia od Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. Poinformował, że zgodnie ze stanowiskiem KR PZD wszystkie struktury PZD funkcjonują jak dotychczas. Następnie przypominając skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego zapewnił, że PZD podejmie działania w sprawie obrony ogrodów. Będzie opracowany obywatelski projekt ustawy, który będzie uwzględniał zapisy wyroku. Istotnym dla jego przygotowania jest oczekiwane przez Związek pisemne uzasadnienie. Następnie             w celu złożenia go do Sejmu będzie prowadzona zbiórka podpisów poparcia. Ważne będzie wsparcie ze strony samorządów, ale należy mieć świadomość, że wszystkiego nie da się obronić. Członek prezydium KR PZD poinformował, że opracowano statut stowarzyszenia, które będą mogły zakładać ogrody. Jednakże zaznaczył, że dopóki funkcjonuje ustawa o ROD zarządy ogrodów działają w oparciu o jej przepisy. Przekazał również, że najistotniejsze                i korzystne dla działkowców decyzje podejmie Krajowy Zjazd w dniu 15 września br.

Podczas konferencji w jawnym głosowaniu wybrano 12 delegatów na Nadzwyczajny X Zjazdu PZD.

 

Poza uchwałami związanymi z zatwierdzeniem regulaminu i prawomocności konferencji przyjęto także dziesięć dokumentów odnoszących się do tematyki. Wszystkie znajdują się na stronie internetowej pod adresem www. lodz.pzd.pl wraz z materiałem zdjęciowym.

 

Opracowała: Ewa Rzepecka

Konferencja przyjeła następujące dokumenty:

Podziękowanie dla Pana Eugeniusza Kondrackiego Prezesa Polskiego Związku Działkowców

Podziękowanie dla działkowców i struktur Polskiego Związku Działkowców działających w okręgu  łódzkim

Podziękowanie dla Sędziego Trybunału Konstytucyjnego Pana Marka Kotlinowskiego

Podziękowanie dla Sędziego Trybunału Konstytucyjnego Pana Andrzeja Wróbla

Podziękowanie dla samorządów terytorialnych

Stanowisko w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Stanowisko w sprawie ataków medów

List otwarty w sprawie przyjęcia i uchwalenia obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych 

Stanowisko w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych

Przesłanie o jedność i integrację

 

Informacje z pozostałych przedzjazdowych Okręgowych Konferencji PZD: CZYTAJ WIĘCEJ

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio