Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Obradowała Okręgowa Konferencja PZD w Rzeszowie - 21.08.2012

„Obradowała okręgowa konferencja PZD w Rzeszowie”

W dniu 17 sierpnia 2012 r. odbyła się Konferencja Okręgowa Polskiego Związku Działkowców w Rzeszowie, zwołana w celu wyboru delegatów na Nadzwyczajny X Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Warszawie. W Konferencji uczestniczyli prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych, członkowie Podkarpackiej Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej Komisji Rozjemczej oraz  Okręgowego Zarządu Podkarpackiego. W Konferencji wziął udział pan mgr Marek Pytka – Kierownik Wydziału Prezydialnego Krajowej Rady PZD.

Otwarcia Konferencji dokonała Prezes Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD pani Agnieszka Sycz. W swoim wystąpieniu Prezes OZP przedstawiła zadania i obowiązki oraz dalsze funkcjonowanie wszystkich struktur Związku po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w dniu 11 lipca 2012 r. stwierdził niezgodność z Konstytucją i faktycznie uchylił 24 artykuły ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. W wystąpieniu przedstawiona została również sprawa przygotowania obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych, zabezpieczającego prawa ogrodów i działkowców oraz zgodnego z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Przedstawiona została również konieczność organizowania spotkań z posłami oraz przedstawicielami samorządów terytorialnych w celu uzyskania informacji co do dalszego istnienia ogrodów działkowych. Ponadto prezes OZP podziękowała prezesom ROD za ciężką, codzienną pracę, w wyniku której podkarpackie ogrody działkowe są zadbane i dobrze zagospodarowane.

W dyskusji wzięło udział 10 uczestników Konferencji. Dyskutanci poruszyli temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego, jednakże więcej miejsca w dyskusji zajęły obawy o dalsze istnienie rodzinnych ogrodów działkowych, forma prawna, w której miałyby funkcjonować rodzinne ogrody działkowe, przekazanie majątku Związku ogrodom działkowym oraz kształt obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych. Na szereg pytań związanych z tymi problemami odpowiedział pan mgr Marek Pytka.  Poinformował, że zwołany Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZD podejmie decyzje dotyczące zabezpieczenia praw działkowców, dalszego funkcjonowania ogrodów działkowych , przekazania ogrodom praw do majątku Związku, przygotowania obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych,  uwzględniającego wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Konferencja wybrała trzy komisje:

  1. Komisję Mandatową, która właściwą uchwałą stwierdziła prawomocność obrad Konferencji,
  2. Komisję Wyborczą, do której zgłaszano kandydatów na Krajowy Zjazd Delegatów,
  3. Komisję Stanowisk i Wniosków, która przedstawiła zgłoszone przez uczestników Konferencji stanowiska, podziękowania i apele.

Konferencja Okręgowa dokonała wyboru 9 delegatów na X Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZD w Warszawie.

Konferencja przyjeła następujące dokumenty:

Stanowisko w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych

Zaproponowane stanowiska, podziękowania i apele zostały przyjęte i uchwalone jednomyślnie przez wszystkich zebranych.

Witold Majchrowicz

 

Informacje z pozostałych przedzjazdowych Okręgowych Konferencji PZD: CZYTAJ WIĘCEJ

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio