Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradowała Okręgowa Konferencja PZD w Opolu - 17.08.2012

W dniu 14 sierpnia br. w Opolu odbyła się Konferencja OZ PZD w Opolu w sprawie wyboru delegatów na Nadzwyczajny X Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Warszawie. W Konferencji uczestniczyli prezesi ze 111 zarządów rodzinnych ogrodów działkowych oraz członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej Komisji Rozjemczej oraz członkowie Okręgowego Zarządu. Razem zaproszono na Konferencję 120 osób funkcyjnych reprezentujących wszystkie rodzinne ogrody działkowe okręgu opolskiego.

Otwarcia Konferencji dokonała Prezes Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD w Opolu Antonina Boroń. Konferencje zaszczycił swoją obecnością Pan Wincenty Kulik – wiceprezes Krajowej Rady PZD, znany z licznych kontaktów, doradztwa i pomocy jaką udziela w trudnych sytuacjach. W swoim wystąpieniu Prezez OZ w Opolu nawiązała do walki jaką przeszedł nasz Związek w okresie 22 lat, walki  o trwałość ogrodów działkowych, o zachowanie 120 letniej tradycji i dorobku ogrodów działkowych oraz działkowców, a take o poszanowaniu praw nabytych, które urzeczywistniała ustawa lipcowa z 2005r. o rod. Szczególnie dużo miejsca poświęciła sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego RP, który w swoim orzeczeniu podważył i uchylił 24 artykuły w/w ustawy, pozbawiając działkowców i Związek podstawowych praw do dalszej egzystencji. Trybunał dał szansę dla ruchu działkowego, wyznaczając termin 18 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku – na przygotowanie przez Sejm RP nowej ustawy o ogrodach działkowych. Ponadto prezez Antonina Boroń omówiła heroiczną walkę o ustawę o ROD jaką podjęły i realizowały zarządy rodzinnych ogrodów działkowych, ze szczególnym nasileniem podczas trwania,,Tygodnia Protestu Polskich Działkowców” ogłoszonym w dniach od 23 czerwca do 29 – przedłużonym do 11 lipca tj. do dnia ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Wyrok Trybunału – ta sąd nad działkowcami, który jest nieludzki i krzywdzący ponad milion rodzin działkowych. Temu tematowi poświecona była dyskusja w której głos zabrało 9  uczestników konferencji, którzy jednocześnie przedstawiali Stanowiska w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego i podziękowania dla dwóch sędziów TK, którzy wygłosili zdania odrębne do wyroku.

Do poruszanych w dyskusji tematów, związanych z obawami o dalsze losy rodzinnych ogrodów działkowych, odniósł się wiceprezes Krajowej Rady Pan Wincenty Kulik. Powiedział, że aby zapezpieczyć prawa działkowców, dalsze funkcjonowanie ogrodów działkowych i prawa do majątku Związkowego, Krajowa Rada wspólnie z działkowcami przygotowuje projekt ustawy obywatelskiej z uwzględnieniem orzeczenia TK. Wiceprezes podziękował za aktywność struktur opolskich ogrodów działkowych w obronie praw działkowców i ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005r.

Konferencja wybrała ze swego grona 3 komisje do udokumentowania obrad.

  1. Komisja Mandatowa – która stwierdziła prawomocność obrad Konferencji.
  2. Komisja Wyborcza – która przedstawiła 10 –cio osobową grupę delegatów
    z okręgu opolskiego do udziału w obradach Nadzwyczajnego X Zjazdu Delegatów PZD ( wykaz w załączeniu – nr 1).
  3. Komisja Stanowisk i Wniosków, która przedstawiła zgłoszone przez uczestników Konferencji 5 stanowisk i 4 podziękowania skierowane do ludzi i podmiotów zasługujących na uznanie w walce o nasze prawa. Zaproponowane stanowiska i podziękowania zostały, przy pełnym aplauzie przyjęte i uchwalone.

Przyjęte stanowiska i podziękowania:

Podziękowanie dla samorządów terytorialnych

Podziękowanie dla wszystkich działkowców Ziemi Opolskiej, do członków struktur ogrodowych zarządów ROD - Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej

Podziękowanie dla sędziego TK Andrzeja Wróbla

Podziękowanie dla sędziego TK Marka Kotlinowskiego

Stanowisko skierowane do Sejmu w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych

Stanowisko w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych

Stanowisko ws. wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Stanowisko w sprawie ataków mediów, na tradycje, funkcje rodzinnych ogrodów działkowych, na PZD i jego struktury, Krajową Radę i Prezesa Związku

Stanowisko w sprawie przyszłości i jedności ruchu ogrodnictwa działkowego

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio