Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie Prezesów ROD z terenu Kielc z Włodarzami Miasta - 16.08.2012

W czwartek (16 sierpnia) w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Kielce odbyło się spotkanie Prezydenta i Wiceprezydenta Kielc ze wszystkimi Prezesami kieleckich ROD.

Tematem przewodnim była sytuacja ogrodów działkowych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r.

W swoim wystąpieniu Pan Wojciech Lubawski – Prezydent Miasta podkreślił swoją niezmienną postawę w odniesieniu do rodzinnych ogrodów działkowych – szczególnie tych zlokalizowanych na terenie Kielc. ROD widzi On jako wspólne dobro, któremu ze swej strony zapewnia ochronę i wszelką pomoc w zachowaniu już wypracowanego dorobku, jak i perspektyw dalszego rozwoju. Wskazał On, iż ogrody pełnią ważną funkcję socjalną dla uboższej części społeczeństwa i to właśnie obowiązkiem władzy jest, aby tę funkcję i rolę zachować.

Duża część terenów Miasta – ogrodów utrzymywana jest wyłącznie poprzez pracę i koszta samych działkowców, co niewątpliwie jest znacznym odciążeniem miejskiego budżetu.

Zapewniono zebranych Prezesów ROD, iż ze strony Urzędu nie ma pokus na zmianę przeznaczenia terenów ogrodów działkowych – w sytuacji jakiejkolwiek społecznie uzasadnionej potrzeby likwidacji całości bądź nawet części ROD, plany takie i kroki konsultowane będą tak z Okręgowym Zarządem jak i w porozumieniu
z samymi działkowcami.

W zakresie powstałych na terenie Miasta roszczeń obecnych i byłych właścicieli gruntów zajmowanych przez ogrody, Urząd Miasta dążyć będzie zawsze do wypłaty odszkodowania, aby tym samym zapobiec likwidacji choćby części ROD na skutek orzeczenia o zwrocie gruntu. Taki tok postępowania wynika zdaniem Prezydenta Miasta z obowiązku władz lokalnych do poniesienia tegoż ciężaru – to właśnie Miasto oddawało kiedyś te tereny pod urządzanie ogrodów.

Ze strony Włodarzy Kielc padła także jasna deklaracja, że bez względu na zakres i charakter nowych regulacji ustawowych w odniesieniu do ogrodów, Miasto nie będzie dążyć do pobrania „nawet złotówki czy m²” kosztem działkowców lub ROD.

W dalszej części spotkania Pan Prezydent podkreślił konieczność silnego upowszechnienia wizerunku i obrazu PZD wśród lokalnej społeczności – propozycja wystawy plonów z działek wraz z możliwością ich sprzedaży na głównej ulicy Kielc, jako plan imprezy corocznie powtarzanej, gdyż istnieje konieczność zaistnienia
w świadomości społeczeństwa, aby uwiarygodnić wizerunek ogrodnictwa działkowego poprzez przedstawienie wyników pracy działkowców dla ogółu społeczności Miasta i okolic.

Pan Prezydent potwierdził jednocześnie jedną z najistotniejszych kwestii dla dalszego istnienia ogrodów kieleckich a mianowicie zachowanie – „zabezpieczenie” ogrodów w opracowanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Kielc.

Zdaniem Pana Wojciecha Lubawskiego działkowcy to podmiot, z którym należy i trzeba się liczyć, a Wiceprezydent – Pan Czesław Gruszewski – przypomniał, że ogrodnictwo działkowe ma bardzo bogatą historię i nie należy absolutnie wiązać ogrodów z tworem epoki komunizmu.

W dalszej części poruszono i omówiono bieżące problemy z codziennym funkcjonowaniem ogrodów m. in. w zakresie budowy chodnika przy ogrodzie czy uruchomienia dodatkowych kursów komunikacji miejskiej oraz tematykę wyżej już wspomnianych roszczeń do gruntów ogrodów.

Informacja ze spotkania zamieszczona zostanie na oficjalnej stronie Urzędu Miasta, aby jak największa ilość mieszkańców – także nie działkowców – mogła zapoznać się ze stanowiskiem Prezydenta i Wiceprezydenta Miasta.

Przedmiotowe spotkanie jest kolejnym już, jasnym dowodem niezmiennego stanowiska obecnych Włodarzy Miasta, jakie zajmują Oni w odniesieniu do ROD
i ponad 10 tysięcy użytkowników działek w kieleckich ROD.

 

 

 

                                                                                                          /-/ Jan Stańczyk

                                                                                                          Kierownik Biura OZ  

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio