Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Działkowcy żywo reagują na wyrok Trybunału Konstytucyjnego - 14.08.2012

Do Krajowej Rady PZD wciąż napływają listy, w których działkowcy żywo reagują na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Adresatami owych listów są przede wszystkim sędziowie Trybunalu Konstytucyjnego, Marszałek Sejmu Ewa Kopacz, premier Donald Tusk  oraz inni przedstawiciele naszego państwa. Ich treść jest przesiąknięta poczuciem niesprawiedliwości i rozgoryczeniem całej społeczności działowców.

"Wielotysieczna rzesza członków Polskiego Związku Działkowców w naszym Okręgu Gdańskim jest zawiedziona Waszym orzeczeniem, bowiem jest on nie tylko aspołeczny, lecz także stworzył ogromne niebezpieczeństwo i realne zagrożenie dla istnienia oraz dalszego rozwoju ogrodnictwa działowego w Polsce realizowanego przez nasz Związek - czytamy w liście skierowanym do sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Słowa żalu i rozczarowania padają również po adresem Premiera Donalda Tuska. Młodzi kandydaci na działkowców piszą: "Obiecywał Pan, że działkowcom włos z głowy nie spadnie, a tymczasem Trybunał Konstytucyjny w swoim orzeczeniu pozbawił nas wszelkich praw”.

Autorzy listów często podkreślają społeczny aspekt związany z użytkowaniem działki i brak zrozumienia ze strony sędziów TK tej ważnej roli, jaką pełni ten niewielki skrawek ziemi: "Członkowie Trybunału Konstytucyjnego wydając wyrok, nie wzięli pod uwagę ogromnych potrzeb społecznych, zarówno rozumianych w szerokim zakresie dotyczących ogólu mieszkańców miast, jak i tej części społeczeństwa, dla której możliwość uprawy działki w ogrodzie jest pod wieloma względami niezbędna".

Poza tym nie brakuje też wypowiedzi bezpośrednio odnoszących się do słabej argumentacji sędziów co do zasadności wyroku: "Jest niezwykle przykrym fakt, że organ władzy sądowniczej o najwyższym autorytecie państwowym, wydał orzeczenie o tak wątpliwej zasadności".

Działkowcy są świadomi realnych zagrożeń będących następstwem orzeczenia Trybunału: "Ograbienie działkowców z aktu prawnego regulującego funkcjonowanie polskiego ogrodnictwa działkowego stawia działkowców w obliczu konkretnych i realnych zagrożeń, które muszą wzbudzać niepokój o przyszłość ogrodów i możliwość dalszej uprawy działki".

Mimo wszystko większość z osób piszących ma nadzieję, że przedstawiciele państwa nie pozostaną obojętni na los wielomilionowej społeczności działkowców i wesprą ich w tym trudnym czasie: "Mam nadzieję, że będzie Pani Marszałek czuwała, aby organy ustawodawcze wypełniły w nakazanym czasie obowiązek uchwalenia nowej ustawy o ogrodach działkowych" - pisze z nadzieją jeden z działkowców.

Z pełną terścią listów można zapoznać się w specjalnie utworzonej zakładce "Działkowcy piszą po wyroku TK" (czytaj więcej).

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio