Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Plenarne posiedzenie Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego - 10.08.2012

 

9 sierpnia 2012 roku odbyło się Plenarne posiedzenie Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców. Obrady otworzył prezes Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego PZD p. Ryszard Chodynicki, witając na wstępie wszystkich przybyłych członków OZ oraz gości zaproszonych. Prowadzący gorąco powitał p. Anetę Bałon z działu prezydialnego Krajowej Rady PZD, przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej p. Janusza Pączkowskiego oraz przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Okręgowej Komisji Rozjemczej pp. Lucjana Matejko i Piotra Szulca a także honorowego prezesa OZ p. Edwarda Śmigielskiego. Po słowach powitania, p. Chodynicki zapoznał wszystkich zebranych z porządkiem obrad, krótko charakteryzując każdy z punktów. Po jednomyślnym przegłosowaniu porządku obrad, sprawnie dokonano wyboru osób do Komisji Uchwał i Wniosków, w skład której weszli : Ryszard Dorau, Janusz Piątek i Józef Strzałkowski. Prezes OZ przedstawił zebranym aktualną sytuację społeczno – polityczną w PZD, w kraju jak i samym okręgu Toruńsko -Włocławskim PZD.
 
 
Członkowie OZ z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali sprawozdania z posiedzenia KR PZD , które odbyło się  18 lipca 2012 roku, to jest tydzień po ogłoszeniu orzeczenia dotyczącego ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 08 lipca 2005 roku, przez Trybunał Konstytucyjny oraz Nadzwyczajnego posiedzenia prezesów okręgowych zarządów PZD, które to miało miejsce w dniu 06 sierpnia w Warszawie, a której to tematem przewodnim były zagadnienia związane z przyszłością związku i ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce po wspomnianym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego.
 
Po wystąpieniu Prezesa OZ Toruńsko –Włocławskiego PZD głos zabrała p. Aneta Bałon przybliżając wszystkim tematykę konieczności stworzenia obywatelskiego projektu ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych przez samych działkowców, oraz konieczności przeprowadzenia reorganizacji w obecnych strukturach związku wynikających z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, mimo braku uzasadnienia do tego orzeczenia do dnia dzisiejszego. Jednym z tematów było powołanie do życia stowarzyszeń w ogrodach na podstawie ustawy o stowarzyszeniach, nie czekając na pracę parlamentarzystów nad stworzeniem nowej ustawy. Dowodem na to jak bardzo powyższe zagadnienia nurtują wszystkich może świadczyć fakt ożywionej dyskusji i wręcz gradu pytań pod adresem przedstawicielki KR PZD jak i władz okręgowych o przyszłość działkowców i ogrodów oraz zachowania dorobku przeszło 115 letniej tradycji ruchu działkowego w Polsce.
 
Reasumując, z przebiegu i wypowiedzi mówców tego posiedzenia śmiało można wysnuć wniosek, że nie tylko osoby pełniące funkcje w strukturach związku ale sami działkowcy nie mają zaufania do elit politycznych rządzących w naszym kraju. Gdyż po gorących zapewnieniach walki o dobro działkowców tuż po ogłoszeniu orzeczenia przez TK w sprawie ustawy o ROD, obecnie nie mówi się nic o przyszłości działkowców jak i samych ogrodów.
Autor:rzecznik prasowy OZ Toruńsko-Włocławskiego

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio