Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Działkowcy z OZ Łódź zaniepokojeni skutkami wyroku TK - 03.08.2012

Łódź, 2 sierpnia 2012 roku

 

 

 

                                                                          

 

Polski Związek Działkowców

                                                                           Krajowa Rada

                                                                           ul. Bobrowiecka  1

                                                                           00-728 Warszawa

 

W dniach 27 i 28 lipca br. w Łodzi odbyły się dwie narady prezesów zarządów rodzinnych ogrodów działkowych z terenu Okręgowego Zarządu Łódzkiego. W pierwszej z wyżej wymienionych narad uczestniczył Pan Eugeniusz Kondracki – Prezes PZD.

W naradach wzięło udział 189 prezesów zarządów ROD, co dało frekwencję na poziomie 61 %.

Narady poświęcone były ocenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca br. w sprawie ustawy o ROD, jego skutków dla ogrodów i działkowców oraz dalszych działań Związku w obronie rodzinnych ogrodów działkowych. Uczestnicy narad bardzo dobitnie wyrazili swoje rozgoryczenie orzeczeniem wydanym przez TK. Uznano je za zamach na swobody obywatelskie, nie mający nic wspólnego z demokratycznym państwem prawa, kwalifikujący się do zaskarżenia do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Starsburgu. Zgodnie zdecydowano, że za najpilniejsze należy uznać przygotowanie obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych. Przedstawiciele ogrodów zostali również zapoznani z zasadami zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń,  jako formy  przyszłego działania ogrodów. Jednoznacznie wyrażono wolę, aby powstało stowarzyszenie o zasięgu ogólnopolskim i oddziałach okręgowych. Powyższe rozwiązanie uznano za konieczne z uwagi na ogrom obowiązków i odpowiedzialności jaka wynika z zarządzania terenami ogrodów działkowych w oparciu o prawo o stowarzyszeniach.

Poruszony został także temat prezentowania  wizerunku PZD i ogrodów w środkach masowego przekazu. Ze smutkiem stwierdzono, że kampania oszczerstw wobec Związku nie skończyła się wraz z wydaniem wyroku przez Trybunału Konstytucyjnego . Niektóre media z sadystyczną wręcz satysfakcją nadal atakują dobre imię społecznego aktywu i prezentując opinii publicznej nieprawdziwy obraz ogrodów i Związku starają się zaszczepić społeczeństwu negatywne poglądy na ten temat.

Za szczególnie tendencyjny i o niskim poziomie etycznym oceniony został zamieszczony w „Gazecie Wyborczej” artykuł autorstwa Grzegorza Szymanika pt. „U Pana Boga w ogródku”, szkalujący PZD i osobę jego Prezesa.  Przytoczone w nim, nieprawdziwe i wyświechtane argumenty nie mogły pozostać bez reakcji uczestników narady, którzy wydali stosowne oświadczenie.

 

 Prezes OZ w Łodzi

Izabela Ożegalska

 

 

 

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.