Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada Prezesów ROD z terenu województwa świętokrzyskiego - 03.08.2012

W dniu 2 sierpnia 2012 r. odbyła się narada Prezesów ROD z terenu działalności Okręgu Świętokrzyskiego. Tematem przewodnim była aktualna sytuacja Działkowców, ogrodów i Związku w obliczu wydanego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego RP w odniesieniu do obowiązującej Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 r.

W trakcie spotkania omówiono szczegółowo zakres wydanego rozstrzygnięcia, którym uznano za niezgodne z Konstytucją, aż 24 artykuły Ustawy o ROD.

Zapoznano uczestników z ustnym uzasadnieniem orzeczenia Trybunału oraz wniesionymi zdaniami odrębnymi.

W trakcie odbytej dyskusji, nie kryto słów oburzenia zarówno skalą wyroku jak i motywami jego wydania. Nie było zdaniem uczestników narady żadnych podstaw, które mogłyby uzasadnić tak daleko ingerujące w sferze prawną, a tym samym i bieżącą działalność ogrodów, rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego.

Wśród powtarzających się głosów z sali dało się bez trudu odnieść wrażenie,
iż okres ponad dwóch lat jaki mieli sędziowie na zapoznanie się z materią zaskarżenia oraz co równie ważne – działalnością PZD – został przez większość składu orzekającego zmarnowany. Pod hasłem pseudo „monopolu Związku” uderzono w blisko 5 tysięcy ogrodów działkowych i liczbę ponad miliona użytkowników działek i ich rodzin.

Niezmiernie trudno, zdaniem Prezesów ROD pogodzić się z faktem, iż w imię ochrony interesów wąskiej grupy niektórych środowisk, zapomniano lub co gorsza świadomie pominięto prawa tak dużej grupy obywateli jakim są członkowie PZD. Organ, który stoi na czele przestrzegania zapisów Konstytucji, sam – zdaniem zebranych – wydał orzeczenie, którym naruszył prawa innych.

Zakwestionowane artykuły Ustawy o ROD zmierzają w praktyce do likwidacji Związku. Wszyscy zebrani jednogłośnie potwierdzili potrzebę a wręcz konieczność utrzymania zbliżonej struktury ogrodów i ogrodnictwa działkowego.

Jeśli jak widzimy, niemalże całkowicie ignoruje się zdanie miliona osób, to jakież szanse na wyrażenie i dostrzeżenie swoich postulatów posiada nieliczna grupa osób w pojedynczym ROD? Ponad 110 – letnia idea ogrodnictwa działkowego, pozbawiona silnych, jednolitych struktur nie będzie miała szans na kontynuację
i zachowanie wypracowanego dotychczas dorobku.

Za w pełni zasadne uznano także próbę wniesienia obywatelskiego projektu ustawy regulującej tematykę ogrodów działkowych z nadzieją, iż Ustawodawca dostrzeże wreszcie głos samych obywateli.

Uczestnicy narady wystosowali także Stanowisko do Trybunału Konstytucyjnego RP w zakresie wydanego orzeczenia, w którym jak sami stwierdzili zawierają głos płynący od samych użytkowników działek w poszczególnych ogrodach województwa świętokrzyskiego.

 

 

                                                                                              Kierownik Biura OZ

                                                                                              /-/ Jan Stańczyk    

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.