Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Inwestycje i remonty w rodzinnych ogrodach działkowych w 2011 roku - 02.08.2012

Rok 2011 obfitował w wiele inwestycji i remontów, które  przeprowadzone zostały  w 1 425 rodzinnych ogrodach działkowych. W sumie zrealizowano aż 1 940 zadań inwestycyjno-remontowych.

Działania na rzecz poprawy infrastruktury ogrodowej:

Wykonano bądź odremontowano 227 bram i 5 869 furtek. Inwestycjami zostały objęte także ogrodzenia, których łączna suma w przeliczeniu na kilometry wyniosła 146,236. Koszt owych działań został oszacowany na 6,328 mln zł.

Ponadto w 2011 roku miały miejsce remonty lub budowa 41 hydroforni, 93 pomp wodnych, 61 innych urządzeń hydroforni, a także 1 251 punktów czerpalnych wody. Oprócz tego, w zakres czynności inwestycyjno-remontowych weszła również sieć wodociągowa o długości 180, 565 km. Łączna kwota wykonanych prac opiewała na sumę 8,945 mln zł.

Również sieć energetyczna wynosząca 128,108 km została poddana renowacji bądź też została budowana od podstaw, co wiązało się z wydatkiem rzędu 9,053 mln zł. W swoich działaniach nie pominięto także takich obiektów jak: biura (o łącznej powierzchni 5 960 m²), świetlice (o łącznej powierzchni 17 034 m²) oraz inne budynki gospodarcze o powierzchni 2 782 m², których koszt wyniósł 1,558 mln zł.

Poza tym, założono 15,203 km pasów zieleni chroniących rodzinne ogrody działkowe, jak również wybudowano i wyremontowano 13 893 mb ciągów kanalizacyjnych wewnątrzgrodowych, a także 69 urządzeń sanitarnych. Opłaty poniesione na poczet tych prac wyniósł 1,558 mln zł.

Zasięg nowych inwestycji i remontów  był bardzo szeroki i dotyczył on również alei ogrodowych o łącznej długości 89,101 km oraz parkingów zajmujących powierzchnię 9 224 m². Całkowity koszt prac w przypadku tych obiektów wyniósł 2,172 mln zł.

Oprócz tego, w zeszłym roku przeznaczono 150 tys. zł na działania budowlano-remontowe kilkudziesięciu ogrodów jordanowskich i placów zabaw o łącznej powierzchni 12 223 m².

Należy dodać, że poza wyżej wymienionymi pracami, zrealizowano szereg innych zadań o charakterze inwestycyjno-remontowym, takich jak: budowa rowów odwadniających, wykonanie nowych tablic informacyjnych, a także stworzenie planów zagospodarowania ogrodów.

Podsumowując, przeprowadzenie wszystkich prac remontowo-inwestycyjnych w 2011 roku kosztowało ponad 38 mln zł, z czego aż 98% środków przeznaczonych na ten cel pochodziło z własnych zasobów finansowych rodzinnych ogrodów działkowych, okręgowych zarządów PZD oraz Krajowej Rady PZD. Natomiast zaledwie 2% środków pochodziło z tzw. źródeł zewnętrznych.

 

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.