Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

List do Biura Międzynarodowego w Luksemburgu - 01.08.2012

Szanowni Państwo!

11 lipca 2012r. Trybunał Konstytucyjny RP wydał wyrok w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,aktu regulującego funkcjonowanie ogrodów działowych w Polsce. Orzeczenie Trybunału, które co istotne, nie zostało podjęte jednomyślnie, skutkuje wykreśleniem z ustawy praktycznie wszystkich zapisów dotyczących Polskiego Związku Działkowców. Skutki orzeczenia, tj. uchylenie 24 zakwestionowanych przepisów, wejdą w życie najpóźniej za 18 miesięcy. Jak wynikało z uzasadnienia ustnego wyroku, na pisemne jeszcze czekamy, wygasną wówczas wszystkie prawa PZD do terenów ogrodów, zaś PZD straci podstawy prawne istnienia. Wyrok Trybunału oznacza więc rewolucję w sytuacji prawnej polskich działkowców. Utracą wszystkie nabyte dotychczas prawa do działek, a ich ogólnopolska organizacja zostanie rozwiązana.

 Szanowni Państwo!

Los polskich działkowców jest niepewny. Z uzasadnienia wyroku oraz zdań odrębnych, wynika bowiem, iż bez nowej ustawy działkowcy znajdą się w próżni prawnej. Należy z całą stanowczością stwierdzić, iż wobec polskich działkowców wydano wyrok, który w sposób oczywisty narusza zasadę ochrony praw nabytych. Jakby tego było mało, wyrok Trybunału, na co uwagę zwrócił sędzia zgłaszający zdanie odrębne, oznacza rozwiązanie zrzeszenia działkowców. Jest to sytuacja nie mająca precedensu w demokratycznej Europie. Pod hasłami obrony praw własności gminy i Państwa, Trybunał Konstytucyjny wywłaszczył z praw obywateli (działkowców), skomunalizował majątek organizacji pozarządowej (infrastrukturę ogrodów) i wreszcie rozwiązał niezależne zrzeszenie, które od lat skutecznie broniło praw swoich członków.

Niestety, autorytet Trybunału oraz nastawienie liberalnych gospodarczo  mediów powodują, iż nasza organizacja nie jest w stanie przebić się ze swoimi argumentami. Oczywiste zagrożenia, jakie stoją obecnie przed ogrodami, są całkowicie lekceważone przez polityków. Pomija się również kontrowersyjne, w demokratycznym państwie prawa, skutki orzeczenia.

Szanowni Państwo!

Sytuacja w jakiej znajdą się ogrody działkowe w Polsce po wejściu w życie orzeczenia Trybunału będzie dramatyczna. Anulowanie wszelkich praw działkowców do gruntu, podporządkowanie ogrodów gminom z opcją swobodnego decydowania o ich likwidacji, wreszcie olbrzymi nacisk środowisk gospodarczych na przejmowanie terenów ogrodów, powodują, iż najważniejszym zadaniem PZD staje się walka o nową ustawę, która przywróci podstawowe gwarancje ochrony praw działkowców. Jednocześnie PZD podejmie próbę odbudowania ogólnokrajowych struktur, obejmujących jak najszerszą grupę ogrodów i działkowców. Doświadczenie uczy, że tylko silna reprezentacja działkowców może zapewnić ochronę ogrodów przed masową likwidacją oraz poszanowanie praw działkowców przez władze publiczne.

Liczymy, że w naszych staraniach znajdziemy wsparcie ze strony Biura w Luksemburgu i poszczególnych narodowych organizacji działkowców. Ostatnie wydarzenia wskazują bowiem, iż w Polsce działkowcy nie mogą liczyć na równe traktowanie. Być może będziemy zmuszeni zwrócić się do Państwa z prośbą o zainicjowanie poruszenia sprawypolskich działkowców na forum Parlamentu Europejskiego. Liczymy na Państwa solidarność. Wy najlepiej wiecie, jak istotny społecznie jest szeroki dostęp do działek w ogrodach działkowych i jak ważne wartości społecznie realizowane są poprzez naszą ideę. Choć kwestia ogrodów działkowych nie jest expressis verbis wskazana w traktatach europejskich, to poprzez odwołania do ekologii, zasadę poszanowania praw nabytych oraz gwarancję niezależności zrzeszeń od władz publicznych, prawo europejskie odnosi się do zagadnień objętych wyrokiem polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie będziemy kierowali do Biura w Luxemburgu, jak i do poszczególnych narodowych związków, informację o działaniach podejmowanych przez PZD oraz propozycjach inicjatyw, jakie moglibyście Państwo podjąć w sprawie obrony polskich działkowców w Państwa krajach. Wyrażamy nadzieję na zrozumienie z Waszej strony i pomoc w naszej walce o prawa miliona rodzin, które jeszcze korzystają z ogrodów działkowych w Polsce.

 

TREŚĆ LISTU

Załącznik plikowy do pobrania

img821.pdf

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio