Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Ministerstwo Gospodarki zapewnia: „w projekcie ustawy o korytarzach przemysłowych postulaty działkowców zostaną uwzględnione” - 25.07.2012

15 maja 2012r.  Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców przyjęło stanowisko w sprawie projektu ustawy o korytarzach przesyłowych przygotowywanym przez Ministerstwo Gospodarki (link) .W dokumencie tym podniosło szereg zastrzeżeń wobec treści projektu, jak również sposobu jego konsultowania. Projekt przewiduje bowiem likwidację rodzinnych ogrodów działkowych pod inwestycje przesyłowe, lecz - w odróżnieniu choćby do specustawy drogowej lub atomowej - nie zapewnia w przypadkach takich likwidacji nieruchomości zamiennych na odtwarzanie ogrodów (art. 53 projektu ustawy). Projekt ogranicza więc istotnie prawa działkowców, lecz mimo tego nie został przekazany do Związku, w celu wyrażenia stanowiska, choć znajduje się w fazie konsultacji społecznych.

Reagując na zaistniałą sytuację KR PZD przekazała swoje stanowisko osobom, które będą decydowały o przyszłości ustawy, w tym m.in. przewodniczącemu Komisji Ustawodawczej Wojciechowi Szaramanowi. Po ponad dwóch miesiącach doczekaliśmy się odpowiedzi. W nadesłanym do nas liście przewodniczący Komisji  Ustawodawczej poinformował, że zwrócił się do Ministerstwa Gospodarki z prośbą o ustosunkowanie się do tez zawartych w stanowisku Prezydium KR PZD. Odpowiadając minister Tomasz Tomczykiewicz  zapewnił: „Wszelkie uwagi i sugestie zgłoszone w trakcie tych konsultacji są przez nas wnikliwie analizowane i rozważane pod kontem ewentualnej modyfikacji projektu ustawy. Ze wstępnej analizy zgłoszonych przez Polski Związek Działkowców uwag wynika, że postulat odnośnie zapewnienia nieruchomości zamiennych na odtworzenie rodzinnego ogrodu działkowego wydaje się słuszny ze względów społecznych i znajdzie swoje odpowiednie odzwierciedlenie w ramach wprowadzenia poprawek do aktualnej wersji projektu ustawy”  - (zachęcamy do zapoznania się z treścią całego listu Tomasza Tomczykiewicza z Ministerstwa Gospodarki (List Ministra Tomasza Tomczykiewicza).

List Wojciecha Szarama, przewodniczącego Komisji Ustawodawczej

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio