Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Konferencja prasowa OZ Świętokrzyskiego - 24.07.2012

23 lipca br. odbyła się w siedzibie Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach konferencja prasowa, której przewodnim tematem była aktualna sytuacja działkowców, ogrodów i Związku w obliczu wydanego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w zakresie uchylenia 24 artykułów obowiązującej Ustawy o ROD z 8 lipca 2005 r.

Na spotkanie przybyli: Poseł na Sejm RP – Pan Marek Gos oraz Radny Urzędu Miasta w Kielcach – Pan Jerzy Pyrek. W konferencji udział wzięły także lokalne media m.in. gazeta „Echo Dnia”, Gazeta Wyborcza Kielce oraz telewizja NTV Kielce.

W początkowej części spotkania zaprezentowano zebranym treść wyroku Trybunału, ze szczególnym uwzględnieniem tym zapisów, których zakwestionowanie, ma fundamentalne znaczenie dla przyszłości i rozwoju idei ogrodnictwa działkowego w Polsce, w tym m.in. art. 17 ust.2, art. 24 czy art. 16.

Obaj przybyli goście potwierdzili wielki dorobek ruchu ogrodnictwa działkowego w naszym kraju oraz na szczeblu województwa świętokrzyskiego. Docenili rolę jaka spełniają ogrody działkowe nie tylko dla samych użytkowników  ale także członków społeczności lokalnej.

Radny Jerzy Pyrek zapewnił o trosce jaką on oraz inni radni kierują w odniesieniu do rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta. Jest przeciwny aby ogrody działkowe mogły zniknąć z krajobrazu Kielc.

Zdaniem zaś Pana Marka Gosa, dokonana analiza dorobku ogrodów działkowych i PZD prowadzi do wniosku, że stworzyliśmy coś co wyróżnia nas w Europie. Powstałe ogrody – „rezerwaty przyrody” – mają ogromne znaczenie. Zapewnił, że Polskie Stronnictwo Ludowe wspierało i będzie wspierać tradycję oraz cały dorobek ogrodów działkowych i Związku. Przy jakichkolwiek pracach nad nowymi regulacjami, winno się prowadzić szerokie konsultacje i rozmowy przede wszystkim z PZD jako tym podmiotem, który posiada w przedmiotowej materii największe doświadczenie i zna praktykę funkcjonowania ROD.

Wskazał także na trudną do przecenienia rolę ogrodów dla środowiska naturalnego, ekologii oraz jako miejsca produkcji zdrowej żywności.

Zdaniem Pana Posła powinno się przystąpić do prac legislacyjnych niezwłocznie po wydaniu pisemnego uzasadnienia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Jak stwierdził, należy dążyć do prac nad jednym projektem ustawy a nie kilkoma, co znacznie ułatwi wprowadzenie spójnym przepisów, a przede wszystkim umożliwi ich uchwalenie w przepisanym terminie 18 miesięcy.

Prezes OZ wskazał z kolei na obowiązek zachowania tego co wypracowano na przestrzeni minionych ponad 110 – lat ogrodnictwa działkowego w Polsce
oraz konieczności troski o blisko milion działkowych rodzin.  

 

 

                                                                                              Kierownik Biura OZ Ś PZD

                                                                                              /-/ Jan Stańczyk

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio